118,7428

Informatika i računarstvo

Studijski program Informatika i računarstvo omogućava sticanje znanja neophodnih za identifikaciju i algoritamsku formalizaciju realnih problema iz prakse, kao i njihovu programsku implementaciju upotrebom savremenih programskih jezika. Osim toga, dobijaju se neophodna znanja iz oblasti projektovanja i administriranja računarskih mreža i baza podataka u kompletnim informacionim sistemima koji su zasnovani na savremenim Internet tehnologijama i Veb servisima. Posebnu vrednost ovog programa predstavlja izučavanje teorijski zasnovanih mehanizama zaštite informacija u računarima i računarskim mrežama i njihova praktična implementacija u računarskim protokolima.

Studijski program Informatika i računarstvo je osmišljen u skladu sa potrebama savremenog tržišta i sa ciljem da se budući diplomci obuče za dobro plaćen i atraktivan posao. Nakon uspešnog završetka ovog studijskog programa stiče se zvanje - diplomirani informatičar.

Realizacija programa podržana je primenom softverskih paketa kroz saradnju sa renomiranim svetskim kompanijama kao što su Microsoft, IBM, Oracle, Cisco, CA Technologies (CA ERwin Data Modeler) i SAP. Primenom savremenih programskih jezika, studenti se obučavaju za rešavanje svakodnevnih problema iz prakse, što znači da naši studenti, nakon diplomiranja, mogu da se zaposle bez dodatnog usavršavanja.

Diplomirani informatičari su kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse i da obavljaju poslove iz oblasti:

 • programiranja (JAVA, C++, .NET, PHP, ActionScript, XML, Frontend, HTML, JavaScript, CSS);
 • bezbednosti (menadžer, projektant, analitičar bezbednosti IT sistema, inženjer bezbednosti računarske mreže i/ili CISCO, digitalni forenzičar, inženjer razvoja kriptografskih mehanizama, inženjer zaštite IS);
 • baza podataka (administrator baze podataka, administrator Oracle baze podataka, inženjer modelovanja podataka, projektant aplikacija baza podataka, Oracle SQL, MySQL, Microsoft Access, SQL razvojni inženjer);
 • procesa (analitičar, inženjer, projektant poslovnih procesa, inženjer zadužen za reinženjering poslovnih procesa);
 • računarskih mreža (administrator, inženjer, menadžer računarske mreže);
 • interfejsa (inženjeri za dizajn i razvoj korisničkog interfejsa veb aplikacija, dizajn i razvoj korisničkog interfejsa Desktop aplikacija, optimizaciju veb/Desktop aplikacija, razvoj Oracle interfejsa);
 • veb servisa (programer veb servisa, razvojni inženjer servisno-orijentisanih aplikacija, razvojni inženjer poslovnih i/ili integrisanih veb servisa, razvojni inženjer veb servisa u Cloud Computing okruženju, razvojni inženjer zadužen za Internet marketing i trgovinu);
 • servera (administrator veb/aplikativnog servera, administrator virtualizacionih platformi);
 • operativnih sistema (administrator Unix i/ili Linux i/ili Windows sistema);
 • informacionih sistema (menadžer projekta razvoja IS, arhitekta IS, sistem analitičar, inženjer za modelovanje IS, inženjer za implementaciju, razvoj i održavanje ERP rešenja, inženjer za testiranje i implementaciju sistema, IT konsultant);
 • inteligentnih sistema (Data mining i/ili Data Warehouse i/ili ETL razvojni inženjeri, inženjer za modelovanje skladišta podataka, inženjer za razvoj inteligentnih poslovnih rešenja, menadžer projekta razvoja inteligentnih sistema);
 • aplikacija (sve inženjerske pozicije u oblasti Internet provajdinga, razvojni inženjeri za CMS sisteme, Internet/Intranet aplikacije, aplikacije za mobilne telefone, softversko inženjerstvo, programer grafičkih aplikacija, inženjer za razvoj, implementaciju i održavanje sistema za zaštitu podataka u računarskim mrežama, razvojni inženjer elektronskog poslovanja, razvojni inženjer savremenih informacionih tehnologija u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi, bankarstvu, turizmu);
 • inženjerstvo (inženjer iz oblasti geografskih informacionih sistema, razvojni inženjer iz oblasti veštačke inteligencije, inženjer za razvoj sistema za edukativne potrebe).

 

U cenu školarine su uključeni udžbenici za tekući semestar.

 

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima. Putem ovog sajta takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

 

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet Singidunum kliknite ovde.

Univerzitet Singidunum © 2018