117,0490

Državna matura

Vrednovanja “državne mature”, odnosno učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja studenata za upis na studije

Kako predviđa Ministarstvo prosvete prva državna matura će se polagati šk. 2023/2024 godine. Univerzitet Singidunum obaveštava sve buduće studente o predlogu načina vrednovanja državne mature, odnosno učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja kandidata za upis na osnovne akademske studije.

Način vrednovanja dat je u prilogu po svakom akreditovanom studijskom programu Univerziteta:

 

Naziv studijskog progama  
Anglistika Preuzmi
Farmacija Preuzmi
Fizičko vaspitanje u sportu Preuzmi
Informacione tehnologije Preuzmi
Menadžment u sportu Preuzmi
Poslovna ekonomija Preuzmi
Računarske nauke Preuzmi
Softversko i informaciono inženjerstvo Preuzmi
Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane Preuzmi
Zaštita životne sredine i održivi razvoj Preuzmi
Univerzitet Singidunum © 2024