117,3742

Kurs evra

Kurs koji se računa za školarinu, ispite i druge uplate na Univerzitetu Singidunum je srednji kurs evra Narodne banke Srbije koji se računa poslednjeg dana u mesecu i važi za ceo naredni mesec.


Kurs za period od 01.02.2023. do 28.02.2023. godine, iznosi:

117,3742

Univerzitet Singidunum © 2023