Sinigudnum logo

UPIS NA UNIVERZITET SINGIDUNUM


Izaberite centar studija:

Univerzitet Singidunum je privatna visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove.

Univerzitet Singidunum je privatna visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove.

Singidunum je prvi privatni univerzitet koji je akreditovan po novom Zakonu o visokom obrazovanju. Univerzitet Singidunum je bio među prvim univerzitetima u Srbiji koji je uveo model hibridne nastave koji predstavlja razvojni pravac savremene nastave i učenja. Kombinovani, odnosno hibridni, model nastave podrazumeva kombinovanje neposrednog odvijanja nastave u prostorijama Univerziteta Singidunum kao i mogućnost praćenja nastave onlajn.

Za realizaciju kvalitetne onlajn nastave na Univerzitetu Singidunum se koristi najnovija oprema uz podršku Microsoft Teams platforme. Naši studenti mogu da prate nastavu onlajn sa bilo koje lokacije iz udobnosti svoga doma, u realnom vremenu, kao i da odgledaju sva predavanja u vremenu koje im odgovara. Sva predavanja se snimaju i nalaze se na Microsoft Teams platformi.

Hibridni model nastave predstavlja siguran model obrazovanja i veliku fleksibilnost za studente. Uslovi studiranja na Univerzitetu Singidunum omogućavaju svakom studentu da se oseća sigurno, bez obzira da li nastavu prati u amfiteatrima ili onlajn. Hibridni model nastave omogućava studentima da se bolje organizuju, eventualno rade uz studiranje, da pametnije planiraju i odgovorno upravljaju svojim vremenom. Na Univerzitetu Singidunum se svi ispiti odvijaju uživo u savremeno opremljenim amfiteatrima.

Univerzitet Singidunum želi da izađe u susret svim zainteresovanim kandidatima i omogući dalje obrazovanje pristupačno svima, zato je omogućeno plaćanje školarine na rate.

Školarina za sve studijske programe integrisanog Univerziteta Singidunum se može platiti u čak 11 mesečnih rata.

Prilikom upisa reguliše se 10% iznosa školarine, dok je preostali iznos raspoređen na 10 mesečnih rata. U cenu školarine uračunati su i svi udžbenici i nastavni materijali koji se dobijaju na početku svakog semestra. Finansijska konstrukcija je transparentna, definisana je aktima i ugovorom o studiranju.

Danas na Univerzitetu Singidunum studira preko 10.000 studenata. Nastava se realizuje u 20.000 m² kvalitetnog prostora, opremljenog savremenom informacionom infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti. Univerzitet raspolaže sa 25 amfiteatara, 50 sala za predavanja i 14 računarskih sala.

Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog okruženja, nastavu izvodi preko 300 uglednih profesora sa iskustvom, iz zemlje i inostranstva u kvalitetnom i modernom prostoru. Nastava na fakultetima Univerziteta Singidunum realizuje se u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Privatni fakulteti u okviru Univerzitet Singidunum realizuju studijske programe iz oblasti ekonomije, turizma i hotelijerstva, ekonomije hrane, informatike i računarstva, informacionih tehnologija, elektrotehnike, softverskog inženjerstva, anglistike, menadžmenta u sportu i fizičkog vaspitanja u sportu.

Stoga, misija Univerziteta jeste da omogući prenošenje savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima širom Evrope, ali i da preuzme dobre tekovine sistema visokog obrazovanja državnih univerziteta u zemlji.

Univerzitet nastoji da obrazuje i osposobi kadrove koji će imati zavidan nivo znanja što bi im omogućilo da budu konkurentni na tržištu rada i sa kojim bi budući diplomci mogli da se uključe u savremene tokove poslovanja bez dodatnog stručnog usavršavanja. Diplome Univerziteta Singidunum su priznate i prepoznate u zemlji i inostranstvu.

On-line prijava i prijemni ispit su besplatni. Nakon popunjavanja on-line prijave, dobićete pristup testovima za spremanje prijemnog ispita.

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send