Sinigudnum logo

Na ovom sajtu možete naći informacije o upisu na master akademske studije na studijskim programima: Poslovna ekonomija, Interna revizija i forenzika, Menadžment javnog sektora, Inženjerski menadžment, Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu, Savremene informacione tehnologije i Elektrotehnika i računarstvo.

 

Ukoliko želite da nas posetite i da se dodatno informišete o master studijskim programima i načinu studiranja, možete doći u službu master studija svakog radnog dana u ulici Danijelova 32 od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09-14 časova.