117,0490

Poslovna ekonomija

Studijski program Poslovna ekonomija namenjen je studentima koji imaju želju i potrebu da se na kvalitetan način obrazuju i steknu znanja i veštine koje će im omogućiti da ostvare aktivnu ulogu u savremenom poslovnom svetu. Tokom studija, kroz izučavanje obaveznih i izbornih predmeta, studentima je omogućeno da stiču znanja iz oblasti poslovne ekonomije, kao i da se usmeravaju ka oblastima menadžmenta, finansija, računovodstva, marketinga, revizije i upravljanja ljudskim resursima. U cenu školarine su uključeni udžbenici.

Ovaj program za cilj ima sticanje teorijsko-metodoloških i praktičnih ekonomskih znanja u oblasti poslovne ekonomije za kreativno rešavanje problema i donošenje strategijsko-operativnih odluka u poslovanju različitih privrednih organizacija, javnog sektora i neprofitnih organizacija, u globalnom digitalnom okruženju. Prateći zahteve tržišta rada i privrednog razvoja, cilj ovog studijskog programa je da studenti steknu neophodna funkcionalna znanja o načinu rada i strukturi poslovnih organizacija, kako bi na adekvatan način mogli da obavljaju složenije poslove unutar organizacija, kao i da koordiniraju i upravljaju razvojem istih na globalnom tržištu.

Ključni aspekt nastave na ovom studijskom programu čini upotreba case study metodologije, koja studentima omogućava da, kroz analize studija slučaja uspešnih preduzeća iz naše zemlje i sveta, razvijaju sistematičnost i analitičnost u rešavanju problema. Na časovima vežbi iz primenjenih ekonomskih predmeta koriste se napredni softveri. Kontinuirani rad studenata na sticanju stručnih poslovnih veština (hard skills) i ličnih poslovnih veština (soft skills), čini da steknu pun spektar sposobnosti neophodnih za razvoj uspešne karijere. Još jedna prednost modernih studijskih programa je mogućnost učenja dva strana jezika od kojih je engleski obavezan, a drugi strani jezik je izborni: španski, grčki, ruski, francuski, nemački i italijanski.

Nakon završetka studijskog programa Poslovna ekonomija studenti će na osnovu stečenih znanja, kompetencija i veština imati široke mogućnosti za zapošljavanje na pozicijama koje uključuju:

 • upravljanje ključnim poslovnim funkcijama (menadžment, finansije, računovodstvo i marketing) u privrednim društvima i drugim organizacijama;
 • upravljanje promenama i krizom u organizacijama;
 • primenu metodologije računovodstva u cilju izveštavanja organa upravljanja i drugih korisnika finansijskih izveštaja, kao i u cilju prevencije krivičnih dela u oblasti privrede i prevencije ranjivosti organizacije na ova krivična dela;
 • upotrebe alternativnih tehnika analize finansijskih izveštaja i poslovnih finansija u cilju utvrđivanja finansijske strukture i uspeha za potrebe poslovnih kombinacija, odnosno spajanja i pripajanja;
 • korišćenja savremenih informacionih sistema u oblasti računovodstva i metodologije elektronskog poslovanja u cilju efikasnijeg ispunjavanja ciljeva organizacije.

Nakon uspešnog završetka studija, studenti programa Poslovna ekonomija stiču akademsko zvanje diplomirani ekonomista.

Mogućnosti za zaposlenje su brojne i obuhvataju poslove kao što su:

 • poslovi ekonomiste u preduzećima javnog i i privatnog sektora svih profila delatnosti,
 • u preduzećima javnog i i privatnog sektora svih profila delatnosti: poslovi planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole poslovnih procesa; poslovi organizovanja strukture i procesa; poslovi merenja performansi;
 • poslovi organizacionog razvoja, restrukturiranja, poslovnog konsaltinga.
 • poslovi iz domena finansijskog i upravljačkog računovodstva u privrednim i neprivrednim organizacijama;
 • donošenje finansijskih i investicionih odluka;
 • poslovi finansijsko-računovodstvene analize;
 • poslovi finansijskih stručnjaka,
 • poslovi ekonomiste u banci,
 • poslovi ekonomiste u marketing odeljenjima korporacija ili marketinškim agencijama.

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima. Putem ovog sajta takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

Univerzitet Singidunum © 2024