118,4727

Članice Univerziteta Singidunum

Poslovni fakultet u Beogradu Poslovni fakultet u Beogradu (PFB)
Poslovna ekonomija
Adresa: Ul. Danijelova 32, Beograd
Telefon: 011/3094 094

Website: pfb.singidunum.ac.rs
e-mail: pfb@singidunum.ac.rs
  Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment (FTHM) 
Turizam i hotelijerstvo 
Adresa: Ul. Danijelova 32, Beograd 
Telefon: 011/3094 094 

Website: fthm.singidunum.ac.rs 
e-mail: fthm@singidunum.ac.rs
Fakultet za informatiku i računarstvo Fakultet za informatiku i računarstvo (FIR) 
Informatika i računarstvo 
Adresa: Ul. Danijelova 32, Beograd 
Telefon: 011/3094 094 

Website: fir.singidunum.ac.rs 
e-mail: fir@singidunum.ac.rs
  Tehnički fakultet Tehnički fakultet (bivši Fakultet za menadžment) (TF) 
Inženjerski menadžment i 
Elektrotehnika i računarstvo 
Adresa: Ul. Danijelova 32, Beograd 
Telefon: 011/3094 094 

Website: tf.singidunum.ac.rs 
e-mail: fim@singidunum.ac.rs
Poslovni fakultet u Valjevu

Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu 
Adresa: Ul. Danijelova 32, Beograd 
Tel: 011/ 3093 242 
Mob: 065 / 3093 207


Website: ffkms.singidunum.ac.rs 
e-mail: ffkms@singidunum.ac.rs

     
Centar Novi Sad Centar Novi Sad 
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 4a, Novi Sad 
Tel: 021 / 662 19 00 
Fax: 065 / 8083 151 
Website: ns.singidunum.ac.rs 
e-mail: novisad@singidunum.ac.rs
  Centar Niš Centar Niš 
Adresa: Ul. Nikole Pašića br. 28 (ulaz iz Karadžićeve), Niš 
Tel: 018 / 208 300, 018 / 208 301 
Website: nis.singidunum.ac.rs 
e-mail: centarnis@singidunum.ac.rs
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment Fakultet zdravstvenih, pravih i poslovnih studija 
Adresa: Ul. Železnička 7, Valjevo 
Tel: 014/ 292 610, 292 611 
Fax: 014/ 292 610, 292 611 
Website: fzp.singidunum.ac.rs
e-mail: pf@singidunum.ac.rs
     

Fakultet za medije i komunikacije
Fakultet za medije i komunikaciju (FMK) 
Adresa: Ul. Karađorđeva 65, Beograd 
Tel: 011/ 262 6474 
Fax: 011/ 262 8124 
Website: fmk.singidunum.ac.rs 
e-mail: fmk@singidunum.ac.rs
   Fakultet za primenjenu ekologiju Fakultet za primenjenu ekologiju (FUTURA) 
Adresa: Ul. Požeška 83a, Beograd 
Tel: 011/ 354 14 39, 060/696 21 21, 060/414 11 80
Website: futura.edu.rs 
e-mail: info@futura.edu.rs
Univerzitet Singidunum © 2018