117,1015

Izdavačka delatnost Univerziteta Singidunum

Izdavačka delatnostUniverzitet Singidunum ima bogatu izdavačku delatnost. Svake godine Univerzitet objavi na desetine udžbenika, priručnika, monografija, zbornika, prevoda. Danas se možemo pohvaliti sa preko 200 izdanja iz različitih naučnih oblasti, od kojih se većina koristi kao udžbenička literatura, a manji deo kao literatura za organizovana stručna usavršavanja, savetovanja i seminare.

Objavljeni su udžbenici i praktikumi za predmete obuhvaćene nastavnim planovima i programima Univerziteta. U skladu sa savremenim znanjima, u određenom vremenskom periodu, udžbenici se usavršavaju i dopunjuju. Naši udžbenici pisani su prema evropskim standardima, definisanog formata, uz kontrolu najmanje dva relevantna recenzenta iz date naučne oblasti; prilagođeni su studentima, svojom, sadržinom, obimom i dizajnom.

Udžbenici su uračunati u cenu školarine i studenti ih preuzimaju utoku prvog meseca svakog semestra. Na ovaj način se značajno unapređuje i osavremenjuje nastava i literatura, što čini da je izdavačka delatnost jedan od stubova na kojima se gradi uspeh naše visokoškolske ustanove.

Sva naša izdanja mogu se kupiti na Univerzitetu, po pristupačnim cenama, poznajmiti iz univerzitetske biblioteke ili preuzeti sa naučno-istraživačkog portala Singipedia singipedia.singidunum.ac.rs.

Univerzitet objavljuje i naučni časopis The European Journal of Applied Economics. Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije odredilo je kategorizaciju Singidunum Journal-a za 2014. godinu, naučni časopis nacionalnog značaja (M52).

Journal izlazi dva puta godišnje i posvećen je objavljivanju naučnih radova iz oblasti ekonomije, menadžmenta, turizma, informacionih tehnologija i prava. Singidunum Journal je dostupan u elektronskoj formi na portalu www.journal.singidunum.ac.rs. Od početka 2013. godine za prijavljivanje radova autori koriste ASEESTANT platformu.

ASEESTANT je sistem za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa. Omogućava integraciju radova u sistem unakrsnog referisanja (CrossRef, DOI) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck). Obuhvata i neke ekskluzivne automatizovane funkcije namenjene kontroli kvaliteta: dodeljivanje ključnih reči na osnovu međunarodnih tezaurusa, oblikovanje referenci u skladu s odabranim citatnim stilom (RefFormatter) i otkrivanje izostavljenih citata u tekstu rada i u popisu referenci (CiteMatcher).

Ugovor o koizdavaštvu sa Versitom potpisan je 2013. godine. Versita je osnovana 2002. godine sa ciljem objavljivanja rezultata naučnih istraživanja u srednjoj i istočnoj Evropi. Njen izdavački program uključuje i objavljivanje knjiga i časopisa s otvorenim pristupom (Versita Open). Versita Open danas uključuje oko 200 časopisa s otvorenim pristupom i drugi je najveći izdavač te vrste literature na svetu.

Univerzitet Singidunum © 2024