117,0490

Institut Univerziteta Singidunum

Univerzitet Singidunum je u svojoj desetoj godini uspešnog rada osnovao Institut  kao posebnu organizacionu jedinicu, imajući u vidu jačanje sopstvenih resursa i sve veće potrebe društva i privrede Republike Srbije za respektabilnom, multi-funkcionalnom naučnom institucijom. Svetska ekonomska kriza, privreda u tranziciji, Evropske integracije, globalna ekonomija, tehnološki progres i socijalne promene, dnevno postavljaju nove izazove našoj privredi i društvu, tražeći odgovore i rešenja koja su često veoma složena  i vremenski ograničena. Imajući u vidu svoju društvenu odgovornost, Univerzitet Singidunum fokusirano kroz Institut učestvuje u iznalaženju najboljih puteva kojima pojedinci, organizacije i zemlja u celini treba da prođu na svom putu do boljeg sutra. To se ostvaruje putem transfera znanja, veština i tehnika koje poseduju zaposleni i partneri Univerziteta Singidunum ka svima onima kojima su potrebna nova saznanja, saveti i neposredna pomoć u savladavanju njihovih kratkoročnih, i dugoročnih zadataka, kao i izradi različitih planova ili vođenja radnih procesa.

Ipak, ova transverzala nije jednosmerna, ona je isto tako intenzivna i u suprotnom smeru. Iskustva i praksa naših preduzetnika, preduzeća i poslovnih sistema sa kojima sarađujemo, njihovi problemi, potrebe, usponi i padovi, predstavljaju dragocenu riznicu studija slučaja koja će se izučavati na svim akademskim godinama naših studijskih programa. Konačno, vizija Instituta je da bude jedno veliko čvorište gde će se razmenjivati znanja i iskustva, problemi i rešenja, ponude i potrebe, na dobrobit svih uključenih strana.

Delatnost

Institut pruža intelektualne i organizacione usluge kroz rad za interne i eksterne potrebe. Za interne potrebe, Institut organizuje naučno-istraživački rad kroz projekte na nivou Univerziteta Singidunum, sa ili bez spoljnog partnera, na teme koje vidimo kao aktuelne i koje bi sa velikom verovatnoćom bile primenljive u današnjoj privrednoj praksi. U ovu formu rada spada uključivanje u programe Evropske Unije, kao što su Tempus IV, Seventh Framework Programme ili IPA programi, u naučno-istraživačke i razvojne projekte Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, kao i u projekte ostalih ministarstava Republike Srbije. U skladu sa tim, Institut učestvuje u sledećim aktivnostima:

  • organizuje naučno-istraživački rad,
  • organizuje naučne i stručne skupove i seminare,
  • organizuje domaću i međunarodnu saradnju,
  • organizuje centre i stručne škole za naučne i stručne discipline od posebne važnosti.

Institut podstiče i pomaže da privreda i društvo Republike Srbije na što efikasniji i efektivniji način pređu put iz sveta današnjice u svet sutrašnjice, pri čemu svaki nastavnik, saradnik i student Univerziteta ima u tome značajno mesto. U okviru ponuda za privredu i društvo, Institut:

  • izrađuje stručne projekte po zahtevu domaćeg ili stranog naručioca, 
  • organizuje permanentno obrazovanje, 
  • pruža konsalting usluge,
  • organizuje treninge i konsalting posebne namene. 
Univerzitet Singidunum © 2024