117,0490

Anglistika

Studijski program Anglistika je nastao kao rezultat pažljivog osluškivanja potreba savremenog tržišta i težnje da se na te potrebe u potpunosti odgovori. Ovaj studijski program omogućava sticanje praktičnih i teorijskih znanja, kroz najsavremenije koncepte i upotrebu savremenih sredstava nastave.

Raznovrsnost kompetencija za koje osposobljava ovaj program čini posebnu vrednost studija Anglistike, a to znači da se jednaka pažnja posvećuje oblasti jezika, odnosno oblasti prevodilaštva, psihološko-pedagoško metodičkoj oblasti, kao i oblastima kulture i književnosti.

Savremen i posebno osmišljen koncept nastave, pruža studentima, ne samo mogućnost za dalja usavršavanja u mnogim lingvističkim i/ili srodnim pravcima, nego i sticanje višestruko primenjivih kompetencija, koje im, odmah po diplomiranju, omogućavaju zaposlenje u okviru širokog spektra delatnosti, počevši od nastave jezika, preko prevodilaštva, pa sve do rada u okviru oblasti u kojima postoji potreba za interkulturalnom komunikacijom, odnosno upotrebom znanja i veština koje studijski program Anglistika donosi; zapravo, gotovo da nema segmenta, bilo privatnog, bilo državnog sektora, gde sposobnosti, stečene na ovom studijskom programu, ne mogu pronaći svoju praktičnu primenu.

Na taj način, po završetku studijskog programa Anglistika, studenti postaju izuzetno kompetitivni na tržištu rada, kako u zemlji i regionu, tako i šire, budući da njihove sposobnosti nisu usmerene ka pojedinačnoj ili malom broju oblasti u vezi sa engleskim jezikom.

Sadržaj, struktura i način realizacije studijskog programa Anglistika, omogućiće svojim studentima sticanje znanja i veština koje u potpunosti odgovaraju savremenim zahtevima tržišta, odnosno – osposobiće studente za samostalan rad u okviru, najpre delatnosti nastave jezika, te prevodilaštva, ali i drugih delatnosti koje zahtevaju temeljno poznavanje Anglistike.

Nakon diplomiranja na ovom studijskom programu, diplomci se mogu zaposliti na sledećim radnim mestima:

  • Nastavnik/profesor engleskog jezika u osnovnim/srednjim školama
  • Predavač/nastavnik engleskog jezika u vrtićima, privatnim školama jezika
  • Predavač/nastavnik engleskog jezika u okviru instituta za jezik
  • Književni prevodilac
  • Stručni prevodilac (ekonomija, pravo, medicina, turizam i hotelijerstvo, informacione tehnologije, itd.)
  • Sudski tumač za engleski jezik
  • Simultani prevodilac
  • Konsekutivni prevodilac
  • Dopisnik (za novinske agencije)
  • Jezički savetnik/lektor stranog jezika

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima. Putem ovog sajta takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet Singidunum kliknite ovde.

Univerzitet Singidunum © 2024