117,1415

Životna sredina i održivi razvoj

Studijski program osnovnih akademskih studija Životna sredina i održivi razvoj, u četvorogodišnjem trajanju, ima za cilj da pitanja zaštite životne sredine, kao što su zagađenje, klimatske promene i očuvanje biodiverziteta, elaborira sa ekološkog, ali i sa ekonomskog stanovišta.

Program razvija sposobnosti razumevanja životne sredine i održivog razvoja i resursa ekonomije, definiše konceptualne osnove održivog razvoja i praktične alate analize, kvantifikacije i interpretacije indikatora stanja, očuvanja i unapređenja životne sredine.

Ovaj studijski program je proistekao iz potrebe da se oblikuju specifična znanja iz fundamentalnih nauka, ali i iz sfera ekonomije životne sredine i resursa, koje su danas nezaobilazni faktori interdisciplinarnog razumevanja fenomenologije oblasti životne sredine.

Studijski program predstavlja pravi izbor za one koji žele da se osposobe za razumevanje i kreiranje rešenja savremenih ekoloških problema, a ekonomska analiza je nezaobilazna, posebno danas, za utvrđivanje korisnosti, troškova i procene efikasnosti različitih instrumenata zaštite životne sredine i dizajniranje novih intervencija na putu ka održivom razvoju.

Jedinstvenost ovog studijskog programa je u tome što na optimalan način korespondiraju znanja i veštine iz fundamentalnih, pre svega prirodno-matematičkih, nauka sa znanjima i veštinama iz ključnih socio-ekonomskih oblasti.

Potrebe za stručnjacima u oblasti očuvanja životne sredine i održivog razvoja su rastuće Nakon diplomiranja na ovom studijskom programu, diplomci se mogu zaposliti u sledećim institucijama/organizacijama:

  • međunarodne organizacije za zaštitu prirode i životne sredine;
  • javne službe i preduzeća, lokalne samouprave, agencije i direkcije za zaštitu životne sredine, državne i gradske uprave, sekretarijati;
  • privreda i industrija: svaki vid proizvodnje i prerade podrazumeva angažovanje stručnjaka iz oblasti zaštite životne sredine;
  • turističke organizacije, organizacije upravljači zaštićenim prirodnim dobrima;
  • konsultantske kuće i agencije iz oblasti zaštite životne sredine;
  • organizacije civilnog društva (nevladine organizacije) u oblasti zaštite životne sredine;
  • preduzetnička delatnost i freelancing poslovanje u oblasti zaštite životne sredine (upravljanje ekoprojektima, ekoremedijacija, procene uticaja i rizika po životnu sredinu, studije izvodljivosti i opravdanosti, primena standarda i sertifikacija u zaštiti životne sredine, i slično).

Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje DIPLOMIRANI ANALITIČAR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE.

U cenu školarine su uključeni udžbenici za tekući semestar.
Na sajtu upisa osnovnih studija možete dobiti više informacija o studijskom predmetu i predmetima. Putem ovog sajta možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet Singidunum kliknite ovde.

Univerzitet Singidunum © 2024