117,0490

Studentska praksa

Studentska praksa je obavezan deo studija na većini fakulteta Univerziteta Singidunum. Na Univerzitetu trenutno postoji oko 400 sporazuma o realizaciji studentske prakse, potpisanih sa kompanijama iz različitih privrednih sektora. Studenti tako imaju priliku da steknu svoje prvo radno iskustvo relevantno za studijski program koji pohađaju.

Zaposleni na Univerzitetu se trude da neprestano unapređuju proces organizacije i realizacije stručne prakse. Postoji mogućnost i da studenti sami organizuju svoju praksu, što se evidentira u dokumentaciji Univerziteta posle donošenja potvrde o realizovanoj stručnoj praksi, potpisanoj od poslodavca.

U zavisnosti od motivacije i pokazane inicijative, studenti imaju priliku da učestvuju u više programa stručne prakse tokom perioda studiranja, što može veoma pozitivno uticati na njihovo znanje i izglede brzog pronalaženja posla u struci.

Univerzitet Singidunum © 2024