119,1759
Vesti

Univerzitet Singidunum

Podela udžbenika za zimski semestar
Podela udžbenika za zimski semestar za redovne studente prve godine studija biće vršena u Kumodraškoj 261, na prvom spratu, u slušaonici broj 103 (preko puta portirnice), 2. oktobra 2017. godine, od 10 do 15 časova. Podela udžbenika za zimski semestar za redovne studente druge i treće godine studija biće vršena u Kumodraškoj 261, na prvom spratu, u slušaonici broj 103 (preko puta portirnice), 3. oktobra 2017. godine, od 10 do 15 časova. Podela udžbenika za zimski semestar za redovne studente četvrte godine studija biće vršena u prostorijama „Građa“, na kraju Danijelove ulice, 5. oktobra 2017. godine, od 10 do 15 časova. Podela udžbenika za zimski semestar za redovne studente svih godina studija Anglistike i Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu biće vršena u prostorijama „Građa“, na kraju Danijelove ulice, 5. oktobra 2017. godine, od 10 do 15 časova. Podela udžbenika za zimski semestar za sve zaposlene studente biće vršena u prostorijama „Građa“, na kraju Danijelove ulice, po sledećem rasporedu: 7. i 14. oktobra 2017. godine, od 10 do 14 časova, 12. i 19. oktobra 2017. godine, od 17 do 19 časova. Podizanje udžbenika je moguće dva meseca od početka semestra, ako su izmirene sve obaveze prema Ugovoru o studiranju (proveriti na Studentskom portalu). Molimo studente da sačekaju da budu pronađeni na spisku i da ne odlaze po potvrde u Računarski centar i Studentski servis. Za one koji nisu u mogućnosti da preuzmu knjige, sa njihovim indeksom ih može preuzeti druga osoba.
Upis na prvu godinu osnovnih studija akademske 2017/2018. godine
Upis studenata na sve fakultete Univerziteta Singidunum je u toku. Sve informacije se mogu dobiti u studentskom servisu na telefon 011/3094-094 ili mejlom na studije|mmnkk|singidunum.ac.rs . Za on-lajn prijavu i više informacija posetite  upis.singidunum.ac.rs . Sve informacije u vezi sa upisom na studijske programe koji se izvode na engleskom jeziku možete dobiti na 011/3094-079 ili na imejl  study|mmnkk|singidunum.ac.rs Kandidati mogu izvršiti upis na prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta Singidunum: u Beogradu, ul. Danijelova 32, radnim danima od 8 do 18 časova i subotom od 9 do 14 časova u Studentskom servisu; u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 4a, radnim danima od 9 do 17 časova i subotom od 9 do 14 časova u Studentskoj službi; u Nišu, ul. Nikole Pašića 28, radnim danima od 8 do 16 časova i subotom od 9 do 14 časova u Studentskoj službi. Za upis je potrebno dostaviti: Diplomu i svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (original na uvid i po jednu fotokopiju - fotokopije ne moraju da budu overene); Dve slike 3,5 x 4,5 cm; Ličnu kartu i fotokopiju ukoliko lična karta nema čip; Dokaz o uplati školarine (minimalno 10%); Dokaz o uplati upisnog materijala (10 evra); Dokaz o uplati osiguranja (300 din); Za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu - rešenje o nostrifikaciji diplome od strane Ministarstva prosvete ili potvrda da je dokumentacija predata na razmatranje + fotokopija diplome srednje škole; Za kandidate strane državljane - potvrda o uplaćenom zdravstvenom osiguranju u R. Srbiji; Za kandidate strane državljane - pasoš i fotokopija prve strane pasoša; Za vukovce i odlične sa svim peticama - overena kopija Vukove diplome. Uplata školarine vrši se na sledeće brojeve računa: Poslovna ekonomija - 160-360190-86 Anglistika - 160-360180-19 Turizam i hotelijerstvo - 160-342460-23 Informatika i računarstvo - 265-1780310001126-61 Informacione tehnologije - 265-1780310001126-61 Elektrotehnika i računarstvo - 265-1780310001129-52 Softversko i informaciono inženjerstvo - 265-1780310001129-52 Fizičko vaspitanje i sport - 190-7340-83 Menadžment u sportu - 190-7340-83 Uplata osiguranja i upisnog materijala vrši se na jedan od sledećih brojeva računa: 190-7344-71 190-7343-74 Dobro došli!
Spisak nagrađenih studenata Univerziteta Singidunum
UNIVERZITET SINGIDUNUM će i u akademskoj 2017/2018. godini osloboditi plaćanja dela ili cele školarine svoje najbolje studente na bazi uspeha u nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Nagrada se odnosi na školarinu za studije na srpskom jeziku u obimu od 60 ESPB i studenti su u obavezi da u školskoj 2017/18. godini učestvuju u vannastavnim i promotivnim aktivnostima u obimu od 120 sati. Konačan spisak nagrađenih studenata možete pogledati na sledećem linku . Kriterijumi za rangiranje studenata: Ostvaren prosek u školskoj 2016/17. i ukupan prosek u toku studija (minimalno 9,75 za prvu godinu, odnosno 9,5 za više godine studija) Ukupan broj ESPB u školskoj 2016/17. godini Svi ispiti iz zimskog semestra položeni u januarskom ili februarskom ispitnom roku Svi ispiti iz letnjeg semestra položeni u junskom ili julskom ispitnom roku Datum diplomiranja za studente četvrte godine Izvršena obaveza volontiranja 120 sati u vannastavnim i promotivnim aktivnostima za studente koji su bili nagrađeni i u prethodnoj školskoj godini (ne odnosi se na prvu godinu) Ostvareno minimalno 120 ESPB na UNIVERZITETU SINGIDUNUM za studente koji su prešli sa drugih visokoškolskih ustanova na više godine studija Ukoliko je ispit poništavan u prosek ulazi prva dobijena ocena Čestitamo svim nagrađenim studentima.
Erazmus+ mobilnost studenata - Univerzitet Tartu, Estonija
Međunarodna kancelarija Univerziteta Singidunum raspisuje konkurs za dve studentske mobilnosti u letnjem semestru akademske 2017-2018. godine na Univerzitetu Tartu u Estoniji. Stipendija je namenjena studentima koji će u akademskoj 2017/18 godini upisati drugu, treću, odnosno četvrtu godinu studija na studijskim programima: Poslovna ekonomija, Informatika i računarstvo, Informacione tehnologije, Softversko i informaciono inženjerstvo i Anglistika. Erazmus+ stipendija pokriva sve troškove puta i boravka u Estoniji (oko 275€ na ime putnih troškova i 750€ mesečno za troškove smeštaja i boravka), a položeni ispiti odnosno ECTS bodovi biće priznati na Univerzitetu Singidunum. Zainteresovani kandidati treba da pošalju prepis ocena, CV i motivaciono pismo na internationaloffice|mmnkk|singidunum.ac.rs najkasnije do 10.oktobra 2017 .
Saradnja Univerziteta Singidunum i World Values Survey Association
Prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum i prof. dr Christian W. Haerpfer, predsednika World Values Survey Association  potpisali su sporazum o saradnji između našeg Univerziteta i ove renomirane međunarodne naučne organizacije. World Values Survey predstavlja globalnu mrežu naučnika društvenih nauka koji proučavaju promenljive vrednosti i njihov uticaj na društveni i politički život. Ovo istraživanje o vrednostima u svetu predvodi međunarodni tim stručnjaka, u saradnji sa WVS udruženjem i WVSA sekretarijatom sa sedištem u Beču. Nakon potpisivanja sporazuma je urađeno prvo istraživanje u Srbiji, sprovedeno od strane našeg Univerziteta, koje je koordinirao Nino Vesković, doktorand Univerziteta Singidunum i saradnik u nastavi. Baza podataka sa rezultatima istraživanja sprovedenog u Srbiji je predata u avgustu 2017 godine. Istog meseca je i zvanično prihvaćena nakon detaljne kontrole sprovedene od strane World Values Survey Association. Univerzitet Singidunum i WVS će nastaviti saradnju kroz predstojeće naučne konferencije, seminare, objavu naučnih radova i druge zajedničke aktivnosti.
Doc. dr Miroslav Knežević - državni sekretar za turizam
Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj u petak 4. avgusta 2017. godine, dr Miroslav Knežević, docent na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum postavljen je za državnog sekretara za turizam u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Docent Miroslav Knežević je rođen 1988. godine u Užicu. Osnovnu školu završio je na Zlatiboru, a srednju Ugostiteljsko turističku školu u Čajetini, kao đak generacije i nosilac Vukove diplome. Godine 2007. osvojio je drugo mesto na Republičkom takmičenju iz oblasti ekonomije i turizma. Studije nastavlja na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum. Od 2008. godine se aktivno uključuje u studentsko organizovanje, najpre kao predsednik Studentskog parlamenta FTHM (2008-2009), a zatim kao predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta Singidunum (2009-2011). Tokom 2010. godine učestvovao je u formiranju Studentske konferencije Univerziteta Srbije (SKONUS) i bio imenovan za člana predsedničkog saveta. Iste godine postao je stipendista nemačke fondacije „Konrad Adenauer“. Kao najbolji student generacije, sa prosečnom ocenom 10 (deset), na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste. Master studije završio je 2012. godine na Univerzitetu Singidunum na studijskom programu Poslovni sistemi u turizmu i hotelijestvu. Dobitnik je priznanja "Mladi lider godine" za 2012. godinu, na IX-om forumu menadžera hotela i hotelskih domaćinstava, u organizaciji redakcije stručnog časopisa "Turistički Svet" i udruženja za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Srbije. Doktorske studije završio je 2016. godine sa najvišom prosečnom ocenom 10 (deset), na Univerzitetu Singidunum, studijski program Menadžment u turizmu. Akademske 2011/2012 radio je kao saradnik u nastavi a krajem 2012. je izabran u zvanje asistenta na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment. Od 2013. do 2015. godine obavljao je funkciju predsednika Kluba asistenata na Univerzitetu Singidunum. Početkom 2016. godine izabran je u zvanje docenta, gde izvodi nastavu na više predmeta na osnovnim i poslediplomskim studijama. Učesnik je velikog broja stručnih, međunarodnih i domaćih projekata (UN Joint Programme “Sustainable Tourism for Rural Development”; Strengthening Student Role in Governance and Management at the Universities of Serbia in line with the Bologna Process; Strategy for sustainable development of municipality Čajetina 2010-2020 i td.). Autor je više od 30 naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima i na konferencijama. Moderator, ključni govornik i panelista na više stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Govori engleski jezik.
Svetska geografska olimpijada na Univerzitetu Singidunum
U Narodnom pozorištu u Beogradu je u sredu 2. avgusta 2017. godine otvorena 14. Internacionalna geografska olimpijada na kojoj učestvuje oko 200 najboljih mladih geografa iz više od 40 zemalja sveta. Domaćin takmičenja je i Univerzitet Singidunum. U zgradi našeg univerziteta u Kumodraškoj ulici se održava takmičarski deo ove geografske olimpijade ( pisani i elektronski testovi). Svetska geografska olimpijada najveći je događaj te vrste u svetu na kojem učestvuju mladi od 16 do 19 godina. Talentovani geografi proveriće svoje znanje u tri discipline, pisanim i multimedijalnim testom i radom na terenu. Ogranizator manifestacije je Regionalni centar za talente "Beograd 2" uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije, Grada Beograda, Srpske akademije nauka i umetnosti, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Singidunum. 12. Geografska olimpijada održana je u Moskvi, 13. u Pekingu, a nakon Beograda domaćini su Montreal i Hong Kong.
Prof. dr Vladimir Džamić postavljen za državnog sekretara u MPNTR
Na sednici Vlade Republike Srbije, 20. jula 2017. godine, profesor na Univerzitetu Singidunum, dr Vladimir Džamić, postavljen je za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Profesor dr Vladimir Džamić je rođen 1984. godine u Kraljevu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Vrnjačkoj Banji kao nosilac Vukove diplome. Za rezultate postignute tokom srednjoškolskog obrazovanja, imenovan je za učenika generacije u oblasti društveno-humanističkih nauka. Godine 2006. postao je stipendista nemačke fondacije „Konrad Adenauer“. Stekao je zvanje diplomirani politikolog za međunarodne poslove, diplomiravši na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,46 (devet i 46/100) odbranom diplomskog rada Komparativna analiza Ustava Republike Srbije iz 1990. i 2006. godine. Završio je master studije na Univerzitetu Singidunum na studijskom programu Poslovna ekonomija, sa prosečnom ocenom 10 (deset). Doktorske studije završio je 2013. godine sa najvišom prosečnom ocenom 10 (deset), na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Akademske 2004/2005 radio je kao mlađi saradnik na predmetu Istorija političkih teorija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Godine 2008/2009. godine postao je pomoćnik u kabinetu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, gde je obavio jednogodišnje stručno usavršavanje. Akademske godine 2009/2010. izabran je za saradnika u nastavi na Univerzitetu Singidunum za užu naučnu oblast Društveno-humanistička oblast nauke, a 2010. godine izabran je u zvanje asistenta za istu naučnu oblast, a početkom 2013. godine izabran je u zvanje docenta. Od 2015. do 2017. godine bio je prodekan za nastavu Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum i koordinator Centra za poslovne veštine Univerziteta Singidunum. Autor je više od 60 naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima i na konferencijama. Govori engleski i francuski jezik. Pobednik je 54. ciklusa nacionalnog kviza TV Slagalica, Radio-televizije Srbije, 2007. godine i jedan je od najmlađih pobednika ovog kviza u istoriji prikazivanja.
Potpisan sporazum o saradnji sa hotelom Hyatt
U sredu, 12. jula 2017. godine potpisan je Sporazum o poslovnoj saradnji između Univerziteta Singidunum i hotela Hyatt. Sporazum su potpisali prof. dr Slobodan Čerović, dekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum i Homayoon Amirparviz, generalni direktor hotela Hyatt. Ovaj sporazum Univerziteta Singidunum i hotela Hyatt, odnosiće se pre svega na saradnju sa Fakultetom za turistički i hotelijerski menadžment, na polju studentske prakse. Studenti FTHM, pre svega izborne opcije EKONOMIJA HRANE , će imati mogućnost da za vreme studija obavljaju stručnu praksu u hotelu Hyatt, a oni koji budu najbolji će imati priliku zaposlenja. Izborna opcija ekonomija hrane u okviru studijskog programa turizam i hotelijerstvo je koncipirana tako, da je stručna praksa u hotelu sa pet zvezdica usklađena sa teorijskim delom nastave, odnosno da će studenti sve ono što nauče u okviru stručnih predmeta moći odmah da primene u praksi. Nova izborna opcija ekonomija hrane na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, spojem teorije i prakse, obrazuje buduće menadžere restorana i hotelskih sektora hrane i pića ( F&B sektora).  Saradnja će obuhvatati sledeće oblasti: Formiranje programa studentske prakse, praćenja rada studenata i formiranje programa zapošljavanja u skladu sa mogućnostima i poslovnim aktivnostima Hotela; Formiranje mentorskih programa za studente; Realizacija zajedničkih radionica i saradnja sa studentima i njihovim predstavnicima; Mogućnost dobijanja preporuka iz baze podataka sa biografijama diplomaca, apsolvenata i studenata završne godine; Potpisivanju sporazuma prisustvovali su prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum, prof. dr Svetlana Stanišić, redovni profesor Univerziteta Singidunum, prof. dr Vladimir Džamić, prodekan za nastavu FTHM i predstavnici hotela Hyatt Beograd.
Održan Dan dijaspore na Univerzitetu Singidunum
Univerzitet Singidunum je bio domaćin Dana dijaspore 2017 . Manifestacija je održana u četvrtak, 6. jula 2017. godine u organizaciji Tesline naučne fondacije iz Sjedinjenih Američkih država i Srbije, Univerziteta Singidunum i partnerskih organizacija dijaspora i matice. Na Danu dijaspore učestvovali su predstavnici matice i rasejanja, ambasadori, kao i najviši predstavnici Akademije, Univerziteta i Vlade Republike Srbije, studenti iz Srbije i inostranstva, učenici i nastavnici srednjih škola. Teme Dana dijaspore i Srba u regionu 2017. godine bile su: veze matice i rasejanja; povezivanje i saradnja; srpski identitet u 21. veku i srpski jezik; mlada dijaspora, povratak i angažovanje; srpski jezik i dijaspora; pobijanje dezinformacije o Srbiji - kako vratiti dobro ime Srbije. U plenarnom delu govorili su: prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum prof. dr Slavka Drašković, direktorka Zadužbine Studenica i profesorka na Univerzitetu Singidunum Miroslav Majkl Đorđević, predsednik Zadužbine Studenica iz San Franciska, SAD Akademik Zoran Radović, SANU Nikola Lončar, predsednik Tesla naučne fondacije, Filadelfija Miodrag Mića Jakšić, predsednik Matice iseljenika Olga Danilović, Beč - Austrija Dragan Hamović, posebni savetnik Ministra kulture i informisanja Republike Srbije Prvu nagradu od Tesline naučne fondacije koja nosi naziv nagrada za životno delo za njegov neizmerni doprinos očuvanju i podizanju ugleda srpskog naroda i za višedecinijsko angažovanje u odnosima srpske dijaspore i matice dobiio je, ovom prilikom, gospodin Miroslav Majkl Đorđević, predsednik Zadužbine Studenica. Nagrada koja nosi naziv Tesla spirit award , dodeljuje se onima koji dele sistem vrednosti koje je negovao naš najcenjeniji naučnik. Za posvećen odnos prema srpskoj dijaspori i za kontinuirani inovativan pristup u svom radu, nagradu Tesla spirit award dobija prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum. Teslina naučna fondacija odlučila je da medaljom za poseban doprinos nagradi i Fond "dr Marko Jarić". Takođe, na Danu dijaspore su učestvovali stipendisti i alumnisti Zadužbine Studenica iz San Franciska, mladi i gimnazijalci iz Budimpešte, mladi i organizacije iz Republike Srpske, Rumunije, i mnogi, mnogi drugi iz Hrvatske, Australije, Kanade, Švedske, Austrije, Rumunije, Nemačke, Slovačke, Slovenije itd. Program Dana dijaspore pratila je izložba knjiga o dijaspori i Srbima u regionu. Organizatori veoma uspešno realizovanog Dana dijaspore 2017. bili su Univerzitet Singidunum i Teslina naučna fondacija iz SAD-a i Srbije, uz podršku Fondacije Studenica SAD, Srpske nacionalne federacije SAD, Srpskog kulturno-prosvetnog društva Prosvjeta Austrija, Organizacije srpskih studenata u inostranstvu, Matice iseljenika i drugih.
Univerzitet Singidunum domaćin Svetske geografske olimpijade
Univerzitet Singidunum biće domaćin 14. Svetske geografska olimpijade koja se u Beogradu održava od 2. do 8. avgusta 2017. godine. U pitanju je takmičenje za najbolje mlade geografe - učenike srednjih škola (od 16 do 19 godina) iz celog sveta. 12. Geografska olimpijada održana je u Moskvi, 13. u Pekingu, a nakon Beograda domaćini su Montreal i Hong Kong. Očekuje se učešće oko 500 takmičara iz više od 50 zemalja. Takmičari će pisane i elektronske testove raditi u novoj zgradi Univerziteta Singidunum u Kumodraškoj.
Održano gostujuće predavanje: Dr Taleb Rifai, generalni sekretar UNWTO
Dr Taleb Rifai, generalni sekretar Svetske turističke organizacije (UNWTO), održao je u sredu, 28. juna 2017. godine, gostujuće predavanje Univerzitetu Singidunum. Tema predavanja bila je "Globalni trendovi u razvoju turizma i ključni izazovi". "Uvažavajući misiju Univerziteta Singidunum, kao visokoškolske ustanove, mišljenja smo da će ovo jednočasovno predavanje namenjeno studentima svih obrazovnih institucija i ustanova na kojima se izučava turizam, kao i cenjenim profesorima, dekanima, direktorima - doprineti unapređenju znanja u oblasti turizma i ciljeva održivog razvoja, omogućavajući im sticanje dodatnog obrazovnog iskustva, posebno prilagođenog potrebama rada u turističkoj industriji." - navodi se u pozivu koje je gospodin Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije uputio studentima svih visokoškolskih ustanova koje obrazuju kadrove za oblast ekonomije, turizma i hotelijerstva. Cenjenog gosta je sačekao prof. dr Slobodan Unković, emeritus nakon čega je usledio kratak sastanak kome su, osim predstavnika Univerziteta Singidunum, prisustvovali dr Renata Pindžo, pomoćnik ministra turizma, gospođa Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije, dr Georgi Genov, predsednik HORESa i drugi predstavnici turističke privrede. Prof. dr Vladimir Džamić, prodekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment je pozdravio uvaženog gosta i sve prisutne u ime prof. dr Milovana Stanišića, predsednika, prof. dr Mladena Veinovića, rektora Univerziteta Singidunum i prof. dr Slobodana Čerovića, dekana FTHM. Veoma korisnom i zanimljivom predavanju o globalnim trendovima i izazovima u turizmu prisustvovali su studenti i profesori Ekonomskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Visoke turističke škole, Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum i predstavnici turističke privrede. Prof. Slobodan Unković je dr Talebu Rifaiu uručio plaketu Univerziteta Singidunum za dosadašnju saradnju. Ovom prilikom prof. Unković je dodelio i zahvalnicu gospođi Mariji Labović, direktorki TOSa za uspešnu saradnju. Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum je od 2005. godine pridruženi član Svetske turističke organizacije i referentna biblioteka UNWTO, a Fakultet posediju i akreditaciju Svetske turističke organizacije TedQual.
Svečana dodela diploma i sednica kolektiva
Svečanom sednicom i dodelom diploma obeležen je 28. jun - Dan Univerziteta Singidunum, kao i osamnaest godina od osnivanja prvog fakulteta Univerziteta Singidunum. Na svečanoj sednici, kojoj su prisustvovali profesori, asistenti, studenti i gosti Univerziteta Singidunum, govorili su: prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum prof. dr Zora Konjović, koordinator Centra Novi Sad prof. dr Bratislav Milovanović, koordinator Centra Niš prof. dr Zoran Jokić sa Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Valjevo prof. dr Radmila Živković, Departman za poslediplomske studije Đorđe Trmčić, predsednik Studentskog Parlamenta prof. dr Dragan Cvetković, kao najbolje ocenjeni nastavnik u anketi studenata i evaluaciji Uroš Bunčić, šef službe obezbeđenja i održavanja higijene poslovnog prostora - u ime nenastavnog osoblja prof. dr Slobodan Unković, emeritus prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum Voditelj programa bio je Dušan Borovčanin, asistent. U programu svečane sednice kolektiva su učestvovali i studenti I godine glume Fakulteta dramskih i filmskih umjetnosti Univerziteta Sinergija u klasi profesorke Ljiljane Blagojević. Obeležavanje Dana Univerziteta upotpunjeno je svečanom dodelom diploma. Diplomcima Poslovnog fakulteta, Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, Fakulteta za informatiku i računarstvo, Tehničkog fakulteta, Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, kao i masterima i doktorima nauka obratio se prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum. Profesor Veinović je u svom obraćanju zahvalio diplomiranim studentima i njihovim roditeljima što su izabrali Univerzitet Singidunum kao mesto za sticanje znanja i veština. On je pozvao diplomce da budu deo Alumni asocijacije Univerziteta Singidunum i poželeo im da što pre pronađu zaposlenje, nastave da se usavršavaju i uče i da budu pošteni, čestiti i uzorni akademski građani. Diplome su dodeljivali prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum, dekani fakulteta i rukovodioci poslediplomskih studija, a doktore nauka promovisao je prof. dr Mladen Veinović, rektor u prisustvu kandidata, mentora i članova komisija. Fotografije sa svečane dodele diploma možete pogledati u foto galeriji sajta ili na zvaničnoj Facebook stranici Univerziteta Singidunum .
Održan skup diplomaca Univerziteta Singidunum
U nedelju 18. juna 2017. godine realizovan je izlet diplomaca Univerziteta Singidunum - članova Alumni asocijacije. Diplomci našeg Univerziteta su imali priliku da obiđu Preljinu, Čačak, planinu Kablar i Ovčarsko-kablarsku klisuru. Ekskurzija naših Alumnista je započela obilaskom Studija Maruška u Preljini kod Čačka. Diplomci su imali čast i zadovoljstvo da ih ugosti gospođa Maruška Topalović, generalni direktor Studija Maruška koji se bavi proizvodnjom unikatnih marama, ešarpi, šalova i kravata od svile. Osim obilaska proizvodnje i ateljea, naši diplomci su imali priliku da od gospođe Topalović saznaju koliko je teško pokrenuti sopstveni biznis u Srbiji, sa kakvim se izazovima susreće u svakodnevnom poslovanju i kako se kvalitetom, idejama, upornošću i radom mogu postići dobri rezultati. U nastavku putovanja učesnici ekskurzije su "osvojili" vrh planine Kablar sa koga se pruža prelep pogled na uklještene meandre Zapadne Morave. Krstarenje jezerom Međuvršje, ručak na brodu i obilazak manastira Nikolje su takođe upotpunili ovaj skup diplomaca našeg Univerziteta - članova Alumni asocijacije. Zajedno sa nekadašnjim studentima, koji su danas zaposleni u različitim preduzećima, bankama, revizorskim kućama, turističkim agencijama, hotelima, IT kompanijama... bili su i studenti - predstavnici Studentskog Parlamenta Univerziteta Singidunum. Cilj neformalnog okupljanja diplomaca jeste njihovo međusobno upoznavanje i umrežavanje, ali i jačanje veza između sadašnjih studenata, predstavnika Univerziteta Singidunum i diplomaca, odnosno uspešnih mladih poslovnih ljudi. Vođe puta su bili asistenti: Dušan Borovčanin, koordinator Alumni asocijacije i Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum. Više fotografija sa izleta Alumni asocijacije možete pogledati na zvaničnoj Facebook stranici Univerziteta Singidunum .
Naša profesorka na Međunarodnom sajmu “Put svile 2017”
Doc. dr Biljana Simić Veličković, profesorka kineskog jezika na Univerzitetu Singidunum prisustvovala je na međunarodnom sajmu “Put svile 2017”, koji je održan u kineskom gradu Xian-u. Sajmu su prisustvovali i gospodin Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija i gospodin Vang Jang, potpredsednik Vlade Narodne Republike Kine. Treći međunarodni sajam “Put svile 2017”, na kome je Srbija specijalni gost i država partner, potvrdio je tradicionalno i strateško prijateljstvo u odnosima ove dve zemlje. Pored privrednika iz više od 40 država, na sajmu je učestvovalo i 20 kompanija iz Srbije, uglavnom iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. Predstavnica Univerziteta Singidunum, doc. dr Biljana Simić Veličković, profesorka kineskog jezika, imala je čast da prevodi govore gospodina Radomira Nikolića, gradonačelnika Kragujevca pred publikom, među kojima su bili gradonačelnik Xian-a, guverner provincije Shaanxi, partijski sekretar i drugi visoki zvaničnici iz Kine i Srbije.
Nagradni literarni konkurs studijskog programa Anglistika
Studijski program Anglistika Univerziteta Singidunum raspisuje literarno-multimedijalni konkurs na temu HOW OFTEN DO YOU USE ANGLOSRPSKI, sa ciljem da, putem najrazličitijih formi izražavanja, osvetlimo jačinu uticaja engleskog jezika na srpski i njihove međusobne isprepletanosti. Pozivamo vas da svoj odgovor na navedeno pitanje pretočite u formu posredstvom koje ćete se najlakše izraziti - prihvatamo vaše eseje, video zapise, pesme, kratke priče ili druge oblike, kojim ćete ilustrovati svoje viđenje ovog fenomena. Svoje radove možete slati na adresu anglistika|mmnkk|singidunum.ac.rs , najkasnije do srede, 28. juna 2017. godine. Najbolji među njima biće nagrađeni jednogodišnjim stipendijama (popustima u školarini) u okviru studijskog programa Anglistika.  Unapred se radujemo vašim radovima!
Univerzitet Singidunum © 2017
Univerzitet Singidunum © 2017