123,1972
Vesti

Univerzitet Singidunum

Početak akademske 2016/2017. godine
Nastava za studente I godine svih fakulteta integrisanog Univerziteta Singidunum počinje u ponedeljak 3. oktobra 2016. godine. Raspored svečanih prijema brucoša i raspored nastave će biti blagovremeno objavljeni. Nastava za studente II, III i IV godine svih fakulteta integrisanog Univerziteta Singidunum počinje u utorak 4. oktobra 2016. godine
Drugi upisni rok na fakultete
Drugi upisni rok studenata na sve fakultete Univerziteta Singidunum je u toku. Sve informacije se mogu dobiti u studentskom servisu tel: 011/3094-094 ili mejlom na studije@singidunum.ac.rs . Za on-line prijavu i više informacija posetite: upis.singidunum.ac.rs . Kandidati mogu izvršiti upis na prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta Singidunum: u Beogradu, ul. Danijelova 32, radnim danima od 8 do 18 časova u Studentskom servisu i subotom od 9 do 14 časova, u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 4a, radnim danima od 8 do 19 časova u Studentskoj službi, u Nišu, ul. Nikole Pašića 28, radnim danima od 8 do 17 časova u Studentskoj službi. Za upis je potrebno dostaviti: Diplomu i svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (original na uvid i po jednu fotokopiju – fotokopije ne moraju da budu overene) Dve slike 3.5 x 4.5 cm Ličnu kartu i fotokopiju ukoliko lična karta nema čip Dokaz o uplati školarine (minimalno 10%) Dokaz o uplati upisnog materijala (10 EUR) Dokaz o uplati osiguranja (300 din) Za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu – rešenje o nostrifikaciji diplome od strane Ministarstva prosvete ili potvrda da je dokumentacija predata na razmatranje + fotokopija diplome srednje škole Za kandidate strane državljane - potvrda o uplaćenom zdravstvenom osiguranju u R. Srbiji Za kandidate strane državljane - pasoš i fotokopija prve strane pasoša Za vukovce i odlične sa svim peticama - overena kopija Vukove diplome Zvaničan kurs evra za tekući mesec možete pogledati na linku singidunum.ac.rs/kurs . Tekući račun za sve uplate: 265-1780310001129-52 Poziv na broj: Vaš jedinstveni matični broj (JMBG)
Svečani prijem brucoša u akademskoj 2016/2017. godini
Svečani prijem nove generacije brucoša u akademskoj 2016/2017. godini biće upriličen  u ponedeljak, 3. oktobra 2016. godine  u novoj zgradi Univerziteta Singidunum u Kumodraškoj ulici broj 261 (novi naziv ulice je Bulevar Peka Dapčevića), prema sledećem rasporedu:   10:00 č.  - svečani prijem brucoša Poslovnog fakulteta u Beogradu (studenti studijskog programa poslovna ekonomija, modula: računovodstvo i revizija, finansije i bankarstvo, marketing i menadžment i upravljanje ljudskim resursima)  - amfiteatar 047  10:30  č.  - svečani prijem brucoša Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment ( studenti turizma, hotelijerstva i ekonomije hrane) - amfiteatar 046   11:00  č.  - svečani prijem brucoša  Fakulteta za informatiku i računarstvo ( studenti studijskih programa: informatika i računarstvo i informacione tehnologije) - sala 016 11:30 č.  - svečani prijem brucoša Tehničkog fakulteta ( studenti studijskih programa: elektrotehnika i softversko i informaciono inženjerstvo) - sala 015 12:00 č.  - svečani prijem brucoša studijskog programa Anglistika - sala 004  12:30 č.   - svečani prijem brucoša Fakulteta za fizičko vaspitanje i menadžment u sportu - sala 001     Nakon svečanog prijema brucošima će biti podeljeni udžbenici za zimski semestar. Molimo brucoše da ponesu svoje indekse.  Dobro došli!  Lokacija zgrade u Kumodraškoj 261 
Novi skup diplomaca UNIVERZITETA SINGIDUNUM
Zakazano je novo okupljanje diplomaca Univerziteta Singidunum za petak, 14. oktobar 2016. godine. Ovoga puta druženje je planirano na mestu odakle ste krenuli u svoje profesionalne karijere, na mestu na kojem ste mnogo toga naučili i stekli vredna poznanstva za čitav život - na Univerzitetu Singidunum (Kumodraška 261a). Voleli bismo kada bi se što veći broj vas odazvao našem pozivu i uveličao naš veliki godišnji skup svih diplomaca. Za predstojeći susret smo pripremili sledeći program: 17.30-18.00 - okupljanje alumnista u Kumodraškoj 261 18.00-18.30 - Pozdravni govori i rezultati Alumni ankete 18.30-19.00 - Paralelna predavanja iz prakse (ekonomija, turizam i hotelijerstvo, informacaione tehnologije) 19.00 - Koktel Molimo sve zainteresovane diplomce da svoje prisustvo potvrde putem maila alumni|mmnkk|singidunum.ac.rs , navodeći svoje ime, prezime i fakultet koji su završili. Kako je bilo na nekim od prethodnih okupljanja možete pogledati na slikama u nastavku. Diplomci svih fakulteta, bez obzira kada ste diplomirali, da li ste zaposleni ili tražite posao dođite da se povežete sa kolegama, upoznate se i družite! Vidimo se u petak 14.10.2016. na vašem Univerzitetu Singidunum!
OmniSecure počinje sa radom
Univerzitet Singidunum konkretizovao je dogovor o saradnji sa italijanskom kompanijom OmnitechIT potpisivanjem ugovora o osnivanju zajedničke firme OmniSecure u kojoj će zaposlenje naći najbolji studenti informatike i računarstva. Obuka za odabrane studente realizovana je u letnjim mesecima, dok će već od prvog oktobra studenti dobiti status zaposlenih lica i biti angažovani na projektima zaštite podataka koje OmniSecure bude izvodio širom sveta. Univerzitet Singidunum nastaviće ovaj vid saradnje sa privrednicima kako bi svojim studentima pružio što bolje izglede za zaposlenje.
Održana Sednica Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje
U sredu 14. septembra 2016. godine na Univerzitetu Singidunum je održana 14. sednica Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje . Prisutne članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i predstavnike Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najpre je pozdravio prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum. Prof. dr Mladen Veinović, rektor je učesnicima sednice predstavio rad Univerziteta Singidunum, nakon čega su členovi Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje počeli rad 14. sednice prema dnevnom redu. Sednicom je predsedavao prof. dr Dejan Popović, a među članovima NSVO je i prof. dr Endre Pap, redovni profesor Univerziteta Singidunum.
Preliminarni spisak nagrađenih studenata
UNIVERZITET SINGIDUNUM će i u akademskoj 2016/2017. godini osloboditi plaćanja školarine svoje najbolje studente na bazi uspeha u nastavnim i vannastavnim aktivnostima: Ukupno 12 studenata koji su u akademskoj 2015/2016. godini bili I godina na fakultetima integrisanog UNIVERZITETA SINGIDUNUM biće oslobođeni plaćanja školarine za II godinu Ukupno 12 studenata koji su u akademskoj 2015/2016. godini bili II godina na fakultetima integrisanog UNIVERZITETA SINGIDUNUM biće oslobođeni plaćanja školarine za III godinu Ukupno 12 studenata koji su u akademskoj 2015/2016. godini bili III godina na fakultetima integrisanog UNIVERZITETA SINGIDUNUM biće oslobođeni plaćanja školarine za IV godinu Ukupno 12 studenata koji su u akademskoj 2015/2016. godini bili IV godina na fakultetima integrisanog UNIVERZITETA SINGIDUNUM biće oslobođeni plaćanja školarine za master studije na UNIVERZITETU SINGIDUNUM. Nagrada se odnosi na školarinu za studije na srpskom jeziku u obimu od 60 ESPB i studenti su u obavezi da u školskoj 2016/17. godini učestvuju u vannastavnim i promotivnim aktivnostima u obimu od 120 sati. Preliminarni spisak nagrađenih studenata možete pogledati na sledećem linku .   Kriterijumi za rangiranje studenata: Ostvaren prosek i ukupan broj ESPB u školskoj 2015/16. godini Izvršena obaveza volontiranja 100 sati u vannastavnim i promotivnim aktivnostima za studente koji su bili nagrađeni i u prethodnoj školskoj godini Ukupan prosek na studijama minimalno 9,5 Ostvareno minimalno 120 ESPB na UNIVERZITETU SINGIDUNUM za studente koji su prešli sa drugih visokoškolskih ustanova na više godine studija Studenti sa istim brojem bodova rangirani su prema ukupnom proseku tokom školovanja Ukoliko je ispit poništavan u prosek ulazi prva dobijena ocena Žalbe se mogu podneti do 15. septembra na adresu nagrade|mmnkk|singidunum.ac.rs . Nakon razmatranja žalbi biće objavljena konačna lista.
Uspesi naših studenata koji uče kineski jezik
Studenti Univerziteta Singidunum koji su kao drugi strani jezik učili kineski jezik, na osnovu postignutih rezultata i uspeha, dobili su stipendije za školovanje u NR Kini od Ambasade NR Kine u Srbiji. Silvija Isaki, studentkinja fakulteta za Turistički i hotelijerski menadžment je dobila stipendiju za master studije na engleskom jeziku na studijskom programu Menadžment u turizmu na Pekinškom univerzitetu za međunarodne studije (Beijing International Studies University) od septembra 2016. do jula 2018. godine. Tijana Đurović, studentkinja treće godine Fakulteta za informatiku i računarstvo i Đuro Trklja, student prve godine Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, dobili su stipendiju za učenje kineskog jezika na Pekinškom univerzitetu za jezik i kulturu (Beijing Language and Culture University) od septembra 2016. do januara 2017.godine. Doc. dr Biljana Simić Veličković je u periodu od 22. do 24. jula 2016. godine kao jedini predstavnik iz Srbije, učestvovala na naučnoj konferenciji na temu nastave kineskog jezika u svetu, u kineskom gradu Urumči na Sinđjang univerzitetu (Xinjiang University) i izlagala referat na kineskom jeziku pod nazivom "Teškoće u podučavanju i učenju kineskog jezika u Srbiji". Na konferenciji je bilo je oko 300 učesnika iz Kine i sveta. Profesorka Biljana Simić Veličković je u periodu od 25. jula do 6. avgusta 2016. godine takođe kao jedini predstavnik iz Srbije, učestvovala na seminaru za profesore kineskog jezika u Pekingu na Pekinškom univerzitetu za jezik i kulturu (Beijing Language and Culture University) u organizaciji glavnog instituta Konfucije u Pekingu - Hanban. Na skupu su učestvovala 23 profesora iz 13 zemalja i 150 kineskih profesora. Predavanja su bila na različite teme iz oblasti nastave kineskog jezika.
Akreditacija za nauku za period od 2016. do 2020. godine
Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija pri Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja je na sednici održanoj dana 6. septembra 2016. godine doneo odluku o AKREDITACIJI UNIVERZITETA SINGIDUNUM kao naučnoistraživačke organizacije i to za sledeće naučne oblasti: prirodno matematičku, tehničko tehnološku i društvenu. Univerzitet Singidunum je već posedovao akreditaciju za nauku, a upravo završenim procesom reakreditovani smo za period od 2016. do 2020. godine UNIVERZITET SINGIDUNUM kao akreditovana naučnoistraživačka organizacije stiče pravo da ostvaruje programe od opšteg interesa za  naučnoistraživačku delatnost kao i da  realizuje naučnoistraživačke projekte koje (su)finansira ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.
Rezultati konkursa za ERASMUS+ projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju
U okviru ERASMUS + poziva za Projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju za 2016. godinu, univerzitetima u Srbiji odobrena su sredstva za 7 projekata, od čega Univerzitet Singidunum uzima učešće na tri projekta. U pitanju su sledeći projekti:   Naziv projekta: Students' mobility capacity building in higher education in Ukraine and Serbia (MILETUS) Oznaka projekta: 574050-2016 Koordinator: Tehnički univerzitet Hamburg-Harburg, Nemačka Trajanje: 2016 – 2019 Odobren budžet projekta: 953.973,80 €   Naziv projekta: Development and implementation of system for performance evaluation for Serbian HEIs and system (PESHES) Oznaka projekta: 573820-2016 Koordinator: Univerzitet u Beogradu, Srbija Trajanje: 2016 – 2019 Odobren budžet projekta: 826.350,00 €   Naziv projekta: Financial management, accounting and controlling curricula development for capacity building of public administration (FINAC) Oznaka projekta: 573534-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, Koordinator: Univerzitet u Beogradu, Srbija Trajanje: 2016 – 2019 Odobren budžet projekta: 893.033,00 € Spisak svih odobrenih projekata dostupan je na sledećem linku .
Besplatno školovanje za osvajače olimpijskih medalja
Osvajačima medalja na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru Univerzitet Singidunum će omogućiti besplatnu školarinu za sve godine studiranja na osnovnim i master studijama. "U znak zahvalnosti i poštovanja za sve sportske rezultate i dostojno predstavljanje naše zemlje na Olimpijskim igrama, svako ko želi da se obrazuje na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu, kao i svim fakultetima integrisanog Univerziteta Singidunum imaće potpuno besplatno školovanje na osnovim i master studijama" izjavio je prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum. Čestitamo svim sportistima na učešću i osvojenim medaljama, a posebno našim studentima Tijani Malešević, odbojkašici, Aleksandri Krunić, teniserki i Ivani Maksimović Anđušić, koja se tamičila u streljaštvu.
Stipendije vlade Meksika
Vlada Sjedinjenih Meksičkih Država (Meksiko) objavila je konkurs za dodelu stipendija državljanima Srbije. Studentima univerziteta Singidunum na raspolaganju su dve stipendije za osnovne, master ili doktorske studije na jednom od naznačenih univerziteta. Za bliže informacije o akademskim institucijama na kojima se stipendije mogu realizovati pogledajte stranicu: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785 Konkurs je otvoren do 23-eg septembra 2016-te. Zainteresovani studenti mogu se javiti predstavnicima univerzitetske Kancelarije za međunarodnu saradnju na 011/3093209 ili mejlom na  internationaloffice@singidunum.ac.rs
Naš diplomac nosi zastavu Srbije na Olimpijskom igrama
Ivana Maksimović Anđušić nosiće zastavu Srbije na otvaranju Olimpijskih igara 2016 u Rio de Žaneiru. Srpska streljašica i diplomac Univerziteta Singidunum, koja je na OI u Londonu pre četiri godine osvojila srebro, i zemlji donela 100. olimpijsku medalju, “pobedila” je u izboru. Među sportistima koji će našu zemlju predstavljati na Olimpijskim igrama će biti i Tijana Malešević, odbojkašica i Aleksandra Krunić, teniserka - takođe studenti Univerziteta Singidunum. Svim sportistima želimo puno uspeha na Olimpijskim igrama !
Održan trening italijanske kompanije OmnitechIT
U periodu od 05. do 29. jula 2016. godine na Univerzitetu Singidunum održan je zvanični trening italijanske kompanije OmnitechIT pod nazivom "Identity and Access Management" sa izabranim studentima studijskog programa Informatika i računarstvo. Trening je održan na engleskom jeziku, sa četvoronedeljnim programom: Week Subject Trainer Support Trainer 1 General IT/Business Dunja Pesic Luis Cartin 1 General IAM Dunja Pesic   2 IM/CA Dunja Pesic Silvia Nestola 3 ISAM/IBM Dunja Pesic Renato Campus 4 ISIM/IBM Dunja Pesic Renato Campus Trening su pohađali sledeći studenti: Birtašević Nikola Cako Sandra Devečerski Ivan Gdhaib Nur Krečković Milija Kunjadić-Ćulibrk Kristina Lazić Nikola Migrić Igor Milosavljević Nikola Milošević Igor Nedeljković Strahinja Nikić Bogdan Ostojić Lana Pajić Dušan Tmušić Marko   Po završenom kursu polaznicima su uručeni zvanični sertifikati o učešću na kursu koje su dodelili rektor Univerziteta Singidunum prof. dr Mladen Veinović, a iz kompanije OmnitechIT Magaing Partner Paolo Bruni. Najbolji polaznici nastavljaju obuku za profesionalnu karijeru ( internship ) od 05. septembra 2016. Održani trening je jedan od prvih koraka u saradnji italijanske kompanije OmnitechIT i Univerziteta Singidunum. Zajednička firma OmnitechIT Serbia , koja je u procesu osnivanja, biće stacionirana u okviru Tehnološkog parka na Zvezdari. Ugovore o osnivanju potpisuju predsednik Univerziteta Singidunum prof. dr Milovan Stanišić i CEO kompanije OmnitechIT Roberto Mignemi. Predviđeno je da se dva puta godišnje održavaju obuke za po 20 studenata Univerziteta Singidunum na različitim nivoima i u različitom vremenskom trajanju. Obuke će se održavati u Beogradu i Rimu. Prva zvanja koja bi studenti stekli su junior konsultanti za poslove bezbednosti informacionih sistema. Pored konsultantskih poslova u planu je razvoj sopstvenih rešenja i integracija profesionalnih sistema zaštite za velike organizacije, banke i državne institucije, kako u Srbiji, tako i za tržište istočne Evrope i Rusije.
Letnja IKT škola u Dubrovniku za mlade doktorande
Aleksandar Jevremović, profesor Univerziteta Singidunum, u periodu od 11. do 15. jula je kao mentor učestvovao u letnjoj školi pod nazivom „Research Methods in Human-Computer Interaction“. Škola je ove godine organizovana u Dubrovniku od strane EstCHI i Cyprus SIGCHI udruženja i AAPELE akcije (ICT COST Action IC1303). Kliknite na ovaj link za više informacija. U okviru ove škole studenti su radili na razvoju radikalno novih rešenja u oblasti IKT. Polaznike su uglavnom činili mladi doktorandi iz Belgije, Brazila, Hrvatske, Kipra, Finske, Gruzije, Nemačke, Indije, Irana, Italije, Jermenije, Kine, Kosta Rike, Litvanije, Makedonije, Nepala, Nigerije, Poljske, Portugalije, Rusije, Španije i Tajvana. Predavače i mentore su činili eminentni profesori univerziteta iz Estonije, Velike Britanije, Austrije, Holandije, Portugalije i Makedonije.
Održana manifestacija Dan dijaspore
U četvrtak, 7. jula 2016. godine, na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, održana je manifestacija Dan dijaspore. Manifestaciju su organizovali Univerzitet Singidunum i Teslina naučna fondacija. Na samoj manifestaciji, predsednik Univerziteta Singidunum, prof. dr Milovan Stanišić primio je medalju i sertifikat Tesline naučne fondacije kao izraz zahvalnosti za dobru saradnju i podršku rada ove organizacije. Zahvalnicu je takođe dobila i prof. dr Slavka Drašković glavni organizator i inicijator ovog skupa. Ovaj događaj bio je prilika da se na jednom mestu okupe studenti i predstavnici udruženje Srba iz mnogih zemalja Evrope i sveta kao što su: Srpski narodni savez, Zadužbina Studenica, Teslina naučna fondacija, Organizacija srpskih studenata u inostranstvu, Matica iseljenika i mnoge druge. Prisutni gosti su imali priliku da razgovaraju o nauci, obrazovanju i mogućnostima za bolju saradnju matice i dijaspore. Okupljene organizacije dogovorile su se oko niza zaključaka na kojima će zajednički raditi do sledeće godine za kada je zakazano novo druženje.
Univerzitet Singidunum © 2016
Univerzitet Singidunum © 2016