123,1711
Vesti

Univerzitet Singidunum

Palo Alto Networks akademija na Univerzitetu Singidunum
Nakon završene obuke u periodu od 22. do 25. maja 2017. god. koju je održao Palo Alto Networks Academy Technical Engineer Jim Boardman, i uspešno položenih sertifikacionih ispita, kolege: Prof. dr Aleksandar Jevremović Doc. dr Marko Šarac M.Sc. Dušan Stamenković stekli su ACE (Accredited Configuration Engineer PAN-OS) i PAN Academy Instructor sertifikate. Na ovaj način Univerzitet Singidunum je postao prva Palo Alto Networks akademija u regionu Zapadnog Balkana koja će svojim studentima u narednom periodu omogućiti obuku i testiranje za sticanje Palo Alto Networks ACE sertitifikata. Više o Palo Alto Networks akademskom programu na www.paloaltonetworks.com .
Održan sastanak projektnog DBBT tima na Univerzitetu Singidunum
U ponedeljak 22. i utorak 23. maja 2017. godine naš Univerzitet je bio domaćin sastanka DBBT projektnog tima u okviru Erazmus plus projekta. Nosilac projekta je Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Cilj projekta je razvoj nastavnih planova i novog master programa na Univerzitetu Singidunum, u oblasti digitalnog emitovanja i širokopojasnih tehnologija pod nazivom DIGITALNO EMITOVANJE I KOMUNIKACIJE . Novi nastavni plan i program biće u skladu sa onim što se realizuje na vodećim evropskim visokoškolskim ustanovama u navedenoj oblasti. Master studijski program za digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije omogućiće budućim studentima da stiču praktična znanja iz ove oblasti. Prvog dana sastanka, članovi projektnog tima su diskutovali o završetku akreditacije ovog studijskog programa i razgledali nabavljenu opremu finansiranu od strane Evropske Unije. Drugog dana sastanka, organizovana je poseta JP "Emisiona tehnika i veze", gde će budući master studenti tokom studija imati praksu. Domaćini iz JP ETV, bili su Sladjan Stanković, rukovodilac sektora tehnike, i Zoran Gaćinović, inženjer tehnike. Članovima tima govorili su o organizacionoj strukturi, programima i uslugama poslovanja kompanije. Takodje, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa opremom na kojoj će budući studenti raditi. Na sastanku su učestvovali članovi tima sledećih institucija: Univerzitet u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Tehnički univerzitet u Ostravi, Univerzitet u Ljubljani, Politehnički univerzitet u Madridu, Univerzitet u Tartuu, Viša Tehnička škola Zvečan, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u Bihaću, TV Mreža, Alternativna televizija Banja Luka, Univerzitet Singidunum Više o novom master studijskom programu može se pročitati na sajtu UPISA na MASTER STUDIJE .
Naši profesori na DAAD  I ERASMUS+ konferenciji u Minsku
Na poziv Nemačke organizacije za akademsku razmenu (Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD) profesori Univerziteta Singidunum su boravili na Državnom i Tehničkom univerzitetu u Minsku od 18. do 20. maja 2017. godine. Prvog dana posete organizovani su sastanci sa predstavnicim najvećih beloruskih državnih i privatnih univerziteta i njihovih kancelarija za međunarodnih saradnju. Predstavnici Univerziteta Singidunum, prof. dr Zora Konjović, prof. dr Verka Jovanović, doc. dr Marina Savković i doc. dr Marko Marković, su tom prilikom razgovarali o mogućnostima saradnje sa beloruskim visoko obrazovnim institucijama u oblasti društvenih nauka, prirodnih nauka i informacionih tehnologija. Drugi dan posete je bio posvećen međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Podrška reformi visokog obrazovanja u Belorusiji“. Na konferenciji se govorilo o elementima Bolonjskog procesa, Erasmus+ programu, uvođenju sistema kvaliteta na visoko obrazovnim institucijama. Predavači su bili visoki predstavnici evropskih institucija, predstavnici ministarstava Savezne Vlade Nemačke i ministarstava Vlade Belorusije, kao i rukovodioci eminentnih univerziteta iz Nemačke, Velike Britanije, Finske, Portugalije i Belorusije. Imajući u vidu značaj obrazovnih institucija koje su učestovale na sastancima i konferenciji, konstatovane su brojne mogućnosti i veliki potencijal saradnje između beloruskih, nemačkih, srpskih i drugih evropskih univerziteta u oblasti unapređenja visokog obrazovanja i naučnih istraživanja. Brojni kontakti koji su uspostavljeni biće iskorišćeni u smeru jačanja mobilnosti i drugih vidova saradnje Univerziteta Singidunum sa beloruskim i drugim evropskim univerzitetima.
Ambasadori SAD-a i Velike Britanije posetili Univerzitet Singidunum
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kajl Skat otvorio je u petak 19. maja 2017. godine 15. godišnju konferenciju Udruženja nastavnika engleskog jezika ELTA čiji je domaćin bio Univerzitet Singidunum. Ambasador Skat je istakao da je Ambasada SAD posvećena unapređenju nastave engleskog jezika u Srbiji, kao jezika nauke i međunarodnog biznisa, i važne komponente ekonomskog razvoja zemlje. Ambasada SAD u Beogradu saopštila je da nastavlja tradiciju podrške i partnerstva sa Udruženjem nastavnika engleskog jezika Srbije (ELTA), u okviru ovogodišnje konferencije pod nazivom „Awaken Your Curiosity", koja se održava na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, dok je njegova ekselencija Ambasador Skat u svom govoru posebno zahvalio našem Univerzitetu na podršci u organizovanju Konferencije za nastavnike engleskog jezika. Prisutnima se na otvaranju obratio i gospodin Denis Kif, Ambasador Velike Britanije u Srbiji. Priliku da učestvuju u radu konferencije su imali i studenti prve godine studijskog programa Anglistika Univerziteta Singidunum, kako bi se upoznali sa osobenostima buduće profesije.
Naši studenti na Prolećnom studentskom balu na Belom dvoru
Na Belom dvoru je u sredu 17. maja 2017. godine održan Prolećni studentski bal u organizaciji Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS). Prolećni studentski bal je već četiri godine mesto susreta najboljih akademaca državnih i privatnih univerziteta. Osim visokih ocena još im je jedna osobina zajednička - humanost. Prikupljena sredstva na balu namenjena su izgradnji prvog stacionarnog hospisa u Srbiji. A sam bal održan je pod pokroviteljstvom Fondacije za obrazovanje princa Aleksandra Karađorđevića. Među najboljim studentima iz Srbije bilo je i dvadeset studenata Univerziteta Singidunum. Predstavljali su nas članovi Studentskog parlamenta i stipendisti Univerziteta Singidunum, ali i strani studenti, koji studiraju na engleskom jeziku.
Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade Srbije otvara Konferenciju SITCON 2017
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija gospodin Rasim Ljajić otvoriće treću međunarodnu naučnu konferenciju iz oblasti turizma i hotelijerstva SITCON 2017 (Singidunum InternationalТourismConference) koja će biti održana na Univerzitetu Singidunum 8-9. juna 2017. godine. Učesnicima konferencije na plenarnoj sesiji obratiće se: Prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum Njegova Svetost Patrijarh Srpski gospodin Irinej Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit Dodonski Hrizostom, predsednik Kancelarije za hodočašća i razvoj verskog turizma Sinoda Grčke Crkve Dr Slobodan Unković, profesor emeritus, Univerzitet Singidunum Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine turizma i telekomunikacija gospodin Rasim Ljajić Ključni govornici konferencije biće: Prof. dr Renata Тomljenović, Institut za turizam, Zagreb, Hrvatska Hristos Petreas, Kancelarija za hodočašća i razvoj verskog turizma Sinoda Grčke Crkve Konferencija SITCON 2017 akreditovana je kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Vlade Republike Srbije. Glavna tema ovogodišnje konferencije je: Verski turizam i savremeno turističko tržište . Konferencija SIТCON biće održana treći put oslanjajući se na iskustva stečena u organizovanju i realizaciji prethodne dve konferencije (SIТCON 2015 i SIТCON 2016). Konferencija SIТCON 2017 biće organizovana na osnovu saradnje Univerziteta Singidunum sa Srpskom pravoslavnom crkvom, drugim verskim zajednicama u Srbiji, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije i Upravom za saradnju s crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije i Turističkom organizacijom Srbije. Osnovni cilj konferencije SIТCON 2017 je da pruži značajan naučni doprinos u oblasti verskog turizma kao specifičnog proizvoda turističke destinacije, da pruži osnove za dalje proširivanje znanja neophodnog za bolje razumevanje koncepta razvoja verskog turizma i njegovog uticaja na kulture, mir, i privredni razvoj na savremenom turističkom tržištu kao i na pozicioniranje turističkih destinacija kao konkurentnih i prepoznatljivih na osnovu proizvoda verskog turizma. Stoga je od ključnog značaja izučavanje i savremenih tendencija na turističkom tržištu koje su od vitalnog značaja za razvoj verskog turizma, kao proizvoda turističke destinacije, kao i njegov uticaj na postizanje, održivog razvoja posebno u vezi sa 2017. kao Međunarodnom godinom održivog turizma za razvoj. Pozivamo Vas da učestvujete u radu konferencije i dostavite svoje naučne radove i rezultate istraživanja u vezi sa glavnom temom i odabranim podtemama konferencije SIТCON 2017. Više informacija o konferenciji SIТCON 2017 možete pogledati na zvaničnoj prezentaciji konferencije .
Održan okrugli sto: Kvalitet finansijskog izveštavanja u Srbiji
Dana 17.05.2017. je održan okrugli sto pod nazivom Kvalitet finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji u svetlu globalnog stanja u računovodstvu i lokalnog okruženja, u organizaciji Univerziteta Singidunum. Učesnici okruglog stola su bili: Aleksandar Janjušević, koordinator sektora za finansijski sistem u Ministarstvu finansija Republike Srbije, Biljana Bogovac, Partner u Reviziji PricewaterhouseCoopers , Danijela Mirković, izvršni direktor kompanije EY – odeljenje revizije i povezanih usluga, Miloš Đukanović, finansijski direktor Henkel Srbija, dr Milan Negovanović, Privredni Savetnik, dr Zoran Škobić, Savez računovođa i revizora i prof. dr Nemanja Stanišić, Univerzitet Singidunum. Zainteresovana stručna javnost je podržala skup, što je evidentno po broju prisutnih i postavljenih pitanja, odnosno sugestija, komentara i odogovara koji su prostekli iz diskusije. Predsedavajući okruglog stola su bili: prof. dr Zoran Petrović i prof. dr Goranka Knežević. Teme o kojima se diskutovalo su bile: Promena računovodstvene regulative u svetu - novi globalni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI 9, MSFI 15, MSFI 16) koji će biti u primeni od 2018. godine; izazovi u vezi integrisanog izveštavanje - suštinu i formu, potom finansijsko i nefinansijsko izveštavanje, Core and More izveštavanje u budućnosti, uticaj BREXIT-a na međunarodne standarde finansijskog izveštavanja; projekat koji realizuje Ministarstvo finansija Republike Srbije s posebnim fokusom na edukaciju onih koji treba isto da primenjuju, itd. Outsourcing (shared service centar) - primer Henkela, i svih administrativnih ali i zajedničkih prodajnih funkcija. Istaknuto je da je posebno bitno poštovanje zakonske regulative pri kreiranju finansijskih izveštaja, i izbegavanje prostora na nivou lokala za prikazivanje finansijskih izveštaja po potrebama direktora u konkretnoj zemlji. Problemi finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji - u pogledu samog sadržaja - kvaliteta, forme, saradnje relevantnih institucija u zemlji za dalji prevod i primenu standarda i sl. Konstruktivna diskusija je doprinela samom kvalitetu rada okruglog stola, i podstakla nove teme za konferenciju FINIZ 2017.
Univerzitet Singidunum domaćin republičkog takmičenje iz engleskog jezika
U nedelju, 14. maja 2017. godine Univerzitet Singidunum je bio domaćin republičkog takmičenja iz engleskog jezika za učenike osnovnih škola. ​ Ovom prilikom naš Univerzitet je ugostio preko 865 učenika, preko 400 njihovih nastavnika i roditelja iz svih krajeva naše zemlje. ​ Republičko takmičenje organizovalo je Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, a podržali su i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i izdavačka kuća Data Status. ​ Studenti stipendisti Univerziteta Singidunum, studenti prve godine studijskog programa Anglstika , kao i nastavnici sa Katedre za strane jezike nešeg Univerziteta, potrudili su se da se učenici, koji su se takmičili tog dana, osećaju ugodno u našem prostoru. ​ Rezultate ostvarene na takmičenju možete pogledati ovde . Čestitamo svim nagradjenima, ali i svim onima koji su uzeli učesće u ovom nadmetanju u znanju engleskoj jezika.
Održan Dan sporta na Univerzitetu Singidunum
Dana 10. maja 2017. godine održana je manifestacija Dan sporta na na Univerzitetu Singidunum u organizaciji Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu. Prisutnim učenicima beogradskih srednjih škola (Sportske gimnazije, Medicinske škole Zemun i Četrnaeste beogradske gimnazije), studentima Univerziteta Singidunum, nastavnicima i profesorima obratili su se: prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum prof. dr Predrag Nemec, dekan Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu doc. dr Slavko Alčaković, prodekan Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu gospodin Aleksandar Lenc iz Ministarstva omladine i sporta Dr Goran Kocić, selektor stonoteniserske reprezentacije Srbije Predrag Drobnjak, košarkaš Vuk Milutinović, odbojkaš Tijana Bogdanović, reprezentativka u tekvondou ( osvajač srebrne medalje na OI u Rio de Žaneiru 2016. godine) Danu sporta prisustvovale su i košarkašice Nataša Kovačević i Branka Luković, studentkinje FTHMa Univerziteta Singidunum, a prisutni su bili i studenti članovi selekcija našeg Univerziteta u košarci, odbojci i futsalu. U drugom delu programa održan je zajednički čas fizičkog vaspitanja na kome je zajedno sa profesorkom fitnesa na FFKMSu Tamarom Ratković vežbalo više od 100 učenika i studenata. Fotografije sa Dana sporta možete pogledati na zvaničnoj Facebook stranici Univerziteta Singidunum .
Univerzitet Singidunum domaćin Republičkog takmičenje iz engleskog jezika za osnovce
U nedelju, 14.maja 2017. godine Univerzitet Singidunum će biti domaćin Republičkog takmičenja iz engleskog jezika za učenike osnovnih škola. Organizator takmičenja je Društvo za strane jezike i književnosti Srbije . Takmičenje se održava u novoj zgradi Univerziteta Singidunum u Kumodraškoj ulici broj 261, sa početkom u 10 časova, a za sve dodatne informacije, možete pisati na mail predstavnika Društva za strane jezike: dusicablazic011|mmnkk|gmail.com . Lokaciju zgrade možete pogledati ovde . Svim takmičarima i njihovim nastavnicima želimo sreću i uspeh na takmičenju!
Intervju prof. dr Milovana Stanišića u emijsiji Preduzetnik
 U subotu, 6. maja 2017. godine, u okviru emisije Preduzetnik Studija B emitovan je intervju sa prof. dr Milovanom Stanišićem, osnivačem, vlasnikom i predsednikom Univerziteta Singidunum.
Poziv - Dan sporta na Univerzitetu Singidunum
U sredu, 10. maja 2017. godine, sa početkom u 12 časova na Univerzitetu Singidunum će se održati manifestacija Dan sporta u organizaciji profesora i studenata Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu. Cilj je da zajedno sa učenicima srednjih škola, studentima i profesorima damo doprinos promociji sporta i zdravog života, kroz druženje, predavanja i razgovor sa našim vrhunskim sporstistima. Danu sporta prisustvovaće Nataša Kovačević, Predrag Drobnjak, Milan Gurović i Vuk Milutinović. Predviđen je i zajednički javni čas fizičkog vaspitanja za oko 200 studenata i učenika u dvorištu Univerziteta Singidunum. Pored sticanja znanja i mogućnosti razgovora sa sportistima čija imena su obeležila i dalje obeležavaju srpsku i svetsku sportsku scenu, omogućeno je da: svi đaci srednjih škola učesnici ovog događaja, dobiju sertifikate koji će ih osloboditi polaganja teorijskog dela prijemnog ispita na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu i na fakultetima integrisanog Univerziteta Singidunum; svi profesori dobiju sertifikate koje mogu iskoristiti u svrhu dobijanja poena za svoje stručno usavršavanje. Sve dodatne informacije i prijave putem maila ffkms|mmnkk|singidunum.ac.rs Na sledećem videu možete pogledati atmosferu sa prošlogodišnje manifestacije Dan sporta na Univerzitetu Singidunum:  
Profesori sa četiri evropska univerziteta gosti Univerziteta Singidunum
U periodu od 18. do 26. aprila 2017. godine Univerzitet Singidunum je bio domaćin profesorima i nenastavnom osoblju sa četiri evropska univerziteta sa kojima učestvujemo u Erazmus projektima mobilnosti. Naš Univerzietet su posetili: prof. Gholamreza Anbarjafari , sa Univerziteta Tartu iz Estonije, profesorka Ina Bikuivene sa Univerziteta Kauno iz Litvanije, profesorka Inese Lusena-Ezera i Aija Kairena, šef biblioteke i direktor studijskog programa Biznis i Menažment sa Liepaja Univerziteta iz Letonije, kao i Malgorzata Baranowska i Paulina Obszanska iz Međunarodne kancelarija Univerziteta WSPA iz Poljske. Profesori su održali predavanja našim studentima, a iskoristili su priliku i da prisustvuju konferenciji Sinteza, na kojoj su prof. Bikuivene i prof. Anbarjafari predstavili i svoje radove. Koleginice iz Međunarodne kancelarije WSPA Univerziteta iz Lublina, predstavile su studentima ovaj poljski univerzitet, grad Lublin i Poljsku, kao i mogućnosti koje se nude našim studentima preko Erazmus programa.
Održana Međunarodna naučna konferencija SINTEZA 2017
U petak, 21. aprila 2017. godine na Univerzitetu Singidunum održana je četvrta po redu međunarodna naučna konferencija Sinteza 2017. Ove godine, težište konferencije bilo je posvećeno informacionim i komunikacionim tehnologijama, obradi podataka, saradnji univerziteta i privrede kao i različitim vidovima elektronskog poslovanja. Prisutnima su se na plenarnom svečanom zasedanju obratiti: Prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum Prof. dr Endre Pap, profesor na Univerzitetu Singidunum Gospodin Roberto Mignemi, jedan od osnivača i glavni izvršni direktor kompanije OmnitechIT iz Italije Maarten De Vos, PhD, University of Oxford Mohammed Ismail, PhD, Wayne State University Nakon svečanog otvaranja i plenarnog zasedanja rad je nastavljen u više sesija koje su pokrile sledeće oblasti: Informaciona bezbednost Nauka o podacima Internet i perspektive razvoja Napredno računarstvo i računarstvo u oblaku Softversko i informaciono inženjerstvo Sistemi elektronskog poslovanja Elektronske komunikacije i sistemi digitalnog emitovanja Napredni inženjerski sistemi Moderne tehnologije u učenju jezika Informacione tehnologije u obrazovanju Sinteza 2017 bila je idealna prilika za sve učesnike da prezentuju svoje radove i rezultate istraživanja široj javnosti, kao i da razmene iskustva i ideje sa drugim uglednim stručnjacima iz relevantnih oblasti. Ove godine naučni odbor konferencije činilo je 28 profesora iz zemlje i 40 profesora sa 37 uglednih Univerziteta širom sveta. Od ukupnog broja pristiglih radova 40 je bilo sa Univerziteta Singidunum, dok su ostali radovi sa drugih naučnih institucaja iz Srbije, SAD, Bugarske, Belgije, Bosne i Hercegovine, Nigerije, Makedonije, Litvanije, Grčke, Velike Britanije, Libije, Španije, Crne Gore, Rumunije i Rusije.     U okviru Sinteze 2017. održan je i seminar za nastavnike srednjih škola pod nazivom “ Primena Interneta u komunikaciji sa đacima-Stranice predmeta ”. Konferenciji Sinteza 2017. su, pored velikog broja profesora srednjih stručnih škola i gimnazija, prisustvovali i učenici Matematičke gimnazije iz Beograda, koji su pokazali interesovanje za sesiju Nauka o podacima. Slike sa konferencije Sinteza možete pogledati u galeriji sajta Univerziteta Singidunum, ovde . Na sajtu konferencije Sinteza postavljene su izveštaji i fotografije sa ovogodišnje konferencije.
Internacionalni dan studenata Univerziteta Singidunum
U utorak 11. aprila 2017. godine je održana je manifestacija Internacionalni dan studenata Univerziteta Singidunum. U holu zgrade u Kumodraškoj ulici studenti Univerziteta Singidunum koji dolaze iz različitih zemalja Evrope i sveta predstavili su kulturu, tradiciju, običaje i gastronomiju zemalja u kojima su rođeni i odrastali. Svoje zemlje su predstavili naši studenti koji dolaze iz Libije, Nigerije, Angole, Kine, Austrije, Rusije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Katara, Zimbabvea, Južnoafričke Republike, Grčke, Kipra, Sjedinjenih Američkih Država i Crne Gore. Manifestaciju je otvorio prof. dr Mladen Veinović, rektor. On je studentima, koji dolaze sa svih kontinenata, poručio da su dobrodošli na našem Univerzitetu, da će ovde dobiti kvalitetna znanja i veštine iz oblasti koje studiraju, da treba da se upoznaju i druže sa studentima iz Srbije i da pozitivne utiske i lepu sliku iz Beograda i Srbije šalju u zemlje iz kojih dolaze. Studentima su se obratili i uručili prigodne zahvalnice i sertifikate prof. dr Marija Kostić, rukovodilac Departmana za strane studije i Bojana Feršiši, saradnik u Studentskoj službi. Studenti Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment su svojim kolegama koji studiraju na engleskom jeziku priredili obilazak planine Avale, Avalskog tornja i Spomenika Neznanom junaku. Fotografije sa Internacionalnog dana studenata možete pogledati na zvaničnoj Facebook stranici Univerziteta Singidunum . Autor fotografija je Nataša Paunović, studentkinja I godine, član Medija kluba Univerziteta Singidunum.
Singidunum najbolje rangirani privatni univerzitet u Srbiji
Univerzitet Singidunum se i ove godine našao u top 5 univerziteta u Srbiji, kao najbolje rangirani privatni univerzitet. Svetsku rang listu univerziteta ( Webometrics Ranking of World Universities ) formira Cybermetrics Lab, istraživačka grupa pri španskom Visokom savetu za naučna istraživanja . Kao glavni kriterijumi pri rangiranju univerziteta uzetе su prisutnost, otvorenost, izvrsnost i uticajnost. Značajan doprinos visokoj poziciji Univerziteta Singidunum dao je intenzivan naučno-istraživački rad profesora i asistenata , zatim javna dostupnost svih udžbenika , višegodišnja praksa javnog objavljivanja svih master, magistarskih i doktorskih radova , kao i više naučnih i stručnih konferencija koje Univerzitet organizuje.
Univerzitet Singidunum © 2017
Univerzitet Singidunum © 2017