120,4014
Vesti

Univerzitet Singidunum

Upis na prvu godinu osnovnih studija akademske 2017/2018. godine
Upis studenata na sve fakultete Univerziteta Singidunum je u toku. Sve informacije se mogu dobiti u studentskom servisu na telefon 011/3094-094 ili mejlom na studije|mmnkk|singidunum.ac.rs . Za on-lajn prijavu i više informacija posetite  upis.singidunum.ac.rs . Sve informacije u vezi sa upisom na studijske programe koji se izvode na engleskom jeziku možete dobiti na 011/3094-079 ili na imejl  study|mmnkk|singidunum.ac.rs Kandidati mogu izvršiti upis na prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta Singidunum: u Beogradu, ul. Danijelova 32, radnim danima od 8 do 16 časova u Studentskom servisu; u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 4a, radnim danima od 9 do 17 časova u Studentskoj službi; u Nišu, ul. Nikole Pašića 28, radnim danima od 8 do 16 časova u Studentskoj službi. Za upis je potrebno dostaviti: Diplomu i svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (original na uvid i po jednu fotokopiju - fotokopije ne moraju da budu overene); Dve slike 3,5 x 4,5 cm; Ličnu kartu i fotokopiju ukoliko lična karta nema čip; Dokaz o uplati školarine (minimalno 10%); Dokaz o uplati upisnog materijala (10 evra); Dokaz o uplati osiguranja (300 din); Za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu - rešenje o nostrifikaciji diplome od strane Ministarstva prosvete ili potvrda da je dokumentacija predata na razmatranje + fotokopija diplome srednje škole; Za kandidate strane državljane - potvrda o uplaćenom zdravstvenom osiguranju u R. Srbiji; Za kandidate strane državljane - pasoš i fotokopija prve strane pasoša; Za vukovce i odlične sa svim peticama - overena kopija Vukove diplome. Uplata školarine vrši se na sledeće brojeve računa: Poslovna ekonomija - 160-360190-86 Anglistika - 160-360180-19 Turizam i hotelijerstvo - 160-342460-23 Informatika i računarstvo - 265-1780310001126-61 Informacione tehnologije - 265-1780310001126-61 Elektrotehnika i računarstvo - 265-1780310001129-52 Softversko i informaciono inženjerstvo - 265-1780310001129-52 Fizičko vaspitanje i sport - 190-7340-83 Menadžment u sportu - 190-7340-83 Uplata osiguranja i upisnog materijala vrši se na jedan od sledećih brojeva računa: 190-7344-71 190-7343-74 Dobro došli!
Letnje radno vreme
U periodu od 17. jula 2017. godine do ponedeljka 28. avgusta 2017. godine na Univerzitetu Singidunum radiće se prema sledećem rasporedu: Beograd, Ulica Danijelova 32 Studentski servis - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. Biblioteka - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. Služba za master i doktorske studije - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. Računarski centar - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. Računovodstvo i pravna služba - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. Rektorat - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. Beograd, Ulica Kumodraška 261a Administrativne službe neće raditi u navedenom periodu. Svi zahtevi se primaju u Danijelovoj 32. Novi Sad, Ulica Bulevar Mihajla Pupina 4a Studentska služba - radnim danima od 9.00 do 17.00 časova, subotom ne radi. Niš, Ulica Nikole Pašića 28 Studentska služba - radnim danima od 9.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. UPIS NA I GODINU svih fakulteta integrisanog univerziteta u navedenom periodu obavlja se svakog dana u toku navedenog radnog vremena. Konsultacije sa profesorima i druge nastavne aktivnosti neće se održavati u navedenom periodu .
Doc. dr Miroslav Knežević - državni sekretar za turizam
Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj u petak 4. avgusta 2017. godine, dr Miroslav Knežević, docent na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum postavljen je za državnog sekretara za turizam u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Docent Miroslav Knežević je rođen 1988. godine u Užicu. Osnovnu školu završio je na Zlatiboru, a srednju Ugostiteljsko turističku školu u Čajetini, kao đak generacije i nosilac Vukove diplome. Godine 2007. osvojio je drugo mesto na Republičkom takmičenju iz oblasti ekonomije i turizma. Studije nastavlja na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum. Od 2008. godine se aktivno uključuje u studentsko organizovanje, najpre kao predsednik Studentskog parlamenta FTHM (2008-2009), a zatim kao predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta Singidunum (2009-2011). Tokom 2010. godine učestvovao je u formiranju Studentske konferencije Univerziteta Srbije (SKONUS) i bio imenovan za člana predsedničkog saveta. Iste godine postao je stipendista nemačke fondacije „Konrad Adenauer“. Kao najbolji student generacije, sa prosečnom ocenom 10 (deset), na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste. Master studije završio je 2012. godine na Univerzitetu Singidunum na studijskom programu Poslovni sistemi u turizmu i hotelijestvu. Dobitnik je priznanja "Mladi lider godine" za 2012. godinu, na IX-om forumu menadžera hotela i hotelskih domaćinstava, u organizaciji redakcije stručnog časopisa "Turistički Svet" i udruženja za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Srbije. Doktorske studije završio je 2016. godine sa najvišom prosečnom ocenom 10 (deset), na Univerzitetu Singidunum, studijski program Menadžment u turizmu. Akademske 2011/2012 radio je kao saradnik u nastavi a krajem 2012. je izabran u zvanje asistenta na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment. Od 2013. do 2015. godine obavljao je funkciju predsednika Kluba asistenata na Univerzitetu Singidunum. Početkom 2016. godine izabran je u zvanje docenta, gde izvodi nastavu na više predmeta na osnovnim i poslediplomskim studijama. Učesnik je velikog broja stručnih, međunarodnih i domaćih projekata (UN Joint Programme “Sustainable Tourism for Rural Development”; Strengthening Student Role in Governance and Management at the Universities of Serbia in line with the Bologna Process; Strategy for sustainable development of municipality Čajetina 2010-2020 i td.). Autor je više od 30 naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima i na konferencijama. Moderator, ključni govornik i panelista na više stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Govori engleski jezik.
Svetska geografska olimpijada na Univerzitetu Singidunum
U Narodnom pozorištu u Beogradu je u sredu 2. avgusta 2017. godine otvorena 14. Internacionalna geografska olimpijada na kojoj učestvuje oko 200 najboljih mladih geografa iz više od 40 zemalja sveta. Domaćin takmičenja je i Univerzitet Singidunum. U zgradi našeg univerziteta u Kumodraškoj ulici se održava takmičarski deo ove geografske olimpijade ( pisani i elektronski testovi). Svetska geografska olimpijada najveći je događaj te vrste u svetu na kojem učestvuju mladi od 16 do 19 godina. Talentovani geografi proveriće svoje znanje u tri discipline, pisanim i multimedijalnim testom i radom na terenu. Ogranizator manifestacije je Regionalni centar za talente "Beograd 2" uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije, Grada Beograda, Srpske akademije nauka i umetnosti, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Singidunum. 12. Geografska olimpijada održana je u Moskvi, 13. u Pekingu, a nakon Beograda domaćini su Montreal i Hong Kong.
Prof. dr Vladimir Džamić postavljen za državnog sekretara u MPNTR
Na sednici Vlade Republike Srbije, 20. jula 2017. godine, profesor na Univerzitetu Singidunum, dr Vladimir Džamić, postavljen je za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Profesor dr Vladimir Džamić je rođen 1984. godine u Kraljevu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Vrnjačkoj Banji kao nosilac Vukove diplome. Za rezultate postignute tokom srednjoškolskog obrazovanja, imenovan je za učenika generacije u oblasti društveno-humanističkih nauka. Godine 2006. postao je stipendista nemačke fondacije „Konrad Adenauer“. Stekao je zvanje diplomirani politikolog za međunarodne poslove, diplomiravši na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,46 (devet i 46/100) odbranom diplomskog rada Komparativna analiza Ustava Republike Srbije iz 1990. i 2006. godine. Završio je master studije na Univerzitetu Singidunum na studijskom programu Poslovna ekonomija, sa prosečnom ocenom 10 (deset). Doktorske studije završio je 2013. godine sa najvišom prosečnom ocenom 10 (deset), na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Akademske 2004/2005 radio je kao mlađi saradnik na predmetu Istorija političkih teorija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Godine 2008/2009. godine postao je pomoćnik u kabinetu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, gde je obavio jednogodišnje stručno usavršavanje. Akademske godine 2009/2010. izabran je za saradnika u nastavi na Univerzitetu Singidunum za užu naučnu oblast Društveno-humanistička oblast nauke, a 2010. godine izabran je u zvanje asistenta za istu naučnu oblast, a početkom 2013. godine izabran je u zvanje docenta. Od 2015. do 2017. godine bio je prodekan za nastavu Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum i koordinator Centra za poslovne veštine Univerziteta Singidunum. Autor je više od 60 naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima i na konferencijama. Govori engleski i francuski jezik. Pobednik je 54. ciklusa nacionalnog kviza TV Slagalica, Radio-televizije Srbije, 2007. godine i jedan je od najmlađih pobednika ovog kviza u istoriji prikazivanja.
Potpisan sporazum o saradnji sa hotelom Hyatt
U sredu, 12. jula 2017. godine potpisan je Sporazum o poslovnoj saradnji između Univerziteta Singidunum i hotela Hyatt. Sporazum su potpisali prof. dr Slobodan Čerović, dekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum i Homayoon Amirparviz, generalni direktor hotela Hyatt. Ovaj sporazum Univerziteta Singidunum i hotela Hyatt, odnosiće se pre svega na saradnju sa Fakultetom za turistički i hotelijerski menadžment, na polju studentske prakse. Studenti FTHM, pre svega izborne opcije EKONOMIJA HRANE , će imati mogućnost da za vreme studija obavljaju stručnu praksu u hotelu Hyatt, a oni koji budu najbolji će imati priliku zaposlenja. Izborna opcija ekonomija hrane u okviru studijskog programa turizam i hotelijerstvo je koncipirana tako, da je stručna praksa u hotelu sa pet zvezdica usklađena sa teorijskim delom nastave, odnosno da će studenti sve ono što nauče u okviru stručnih predmeta moći odmah da primene u praksi. Nova izborna opcija ekonomija hrane na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, spojem teorije i prakse, obrazuje buduće menadžere restorana i hotelskih sektora hrane i pića ( F&B sektora).  Saradnja će obuhvatati sledeće oblasti: Formiranje programa studentske prakse, praćenja rada studenata i formiranje programa zapošljavanja u skladu sa mogućnostima i poslovnim aktivnostima Hotela; Formiranje mentorskih programa za studente; Realizacija zajedničkih radionica i saradnja sa studentima i njihovim predstavnicima; Mogućnost dobijanja preporuka iz baze podataka sa biografijama diplomaca, apsolvenata i studenata završne godine; Potpisivanju sporazuma prisustvovali su prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum, prof. dr Svetlana Stanišić, redovni profesor Univerziteta Singidunum, prof. dr Vladimir Džamić, prodekan za nastavu FTHM i predstavnici hotela Hyatt Beograd.
Održan Dan dijaspore na Univerzitetu Singidunum
Univerzitet Singidunum je bio domaćin Dana dijaspore 2017 . Manifestacija je održana u četvrtak, 6. jula 2017. godine u organizaciji Tesline naučne fondacije iz Sjedinjenih Američkih država i Srbije, Univerziteta Singidunum i partnerskih organizacija dijaspora i matice. Na Danu dijaspore učestvovali su predstavnici matice i rasejanja, ambasadori, kao i najviši predstavnici Akademije, Univerziteta i Vlade Republike Srbije, studenti iz Srbije i inostranstva, učenici i nastavnici srednjih škola. Teme Dana dijaspore i Srba u regionu 2017. godine bile su: veze matice i rasejanja; povezivanje i saradnja; srpski identitet u 21. veku i srpski jezik; mlada dijaspora, povratak i angažovanje; srpski jezik i dijaspora; pobijanje dezinformacije o Srbiji - kako vratiti dobro ime Srbije. U plenarnom delu govorili su: prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum prof. dr Slavka Drašković, direktorka Zadužbine Studenica i profesorka na Univerzitetu Singidunum Miroslav Majkl Đorđević, predsednik Zadužbine Studenica iz San Franciska, SAD Akademik Zoran Radović, SANU Nikola Lončar, predsednik Tesla naučne fondacije, Filadelfija Miodrag Mića Jakšić, predsednik Matice iseljenika Olga Danilović, Beč - Austrija Dragan Hamović, posebni savetnik Ministra kulture i informisanja Republike Srbije Prvu nagradu od Tesline naučne fondacije koja nosi naziv nagrada za životno delo za njegov neizmerni doprinos očuvanju i podizanju ugleda srpskog naroda i za višedecinijsko angažovanje u odnosima srpske dijaspore i matice dobiio je, ovom prilikom, gospodin Miroslav Majkl Đorđević, predsednik Zadužbine Studenica. Nagrada koja nosi naziv Tesla spirit award , dodeljuje se onima koji dele sistem vrednosti koje je negovao naš najcenjeniji naučnik. Za posvećen odnos prema srpskoj dijaspori i za kontinuirani inovativan pristup u svom radu, nagradu Tesla spirit award dobija prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum. Teslina naučna fondacija odlučila je da medaljom za poseban doprinos nagradi i Fond "dr Marko Jarić". Takođe, na Danu dijaspore su učestvovali stipendisti i alumnisti Zadužbine Studenica iz San Franciska, mladi i gimnazijalci iz Budimpešte, mladi i organizacije iz Republike Srpske, Rumunije, i mnogi, mnogi drugi iz Hrvatske, Australije, Kanade, Švedske, Austrije, Rumunije, Nemačke, Slovačke, Slovenije itd. Program Dana dijaspore pratila je izložba knjiga o dijaspori i Srbima u regionu. Organizatori veoma uspešno realizovanog Dana dijaspore 2017. bili su Univerzitet Singidunum i Teslina naučna fondacija iz SAD-a i Srbije, uz podršku Fondacije Studenica SAD, Srpske nacionalne federacije SAD, Srpskog kulturno-prosvetnog društva Prosvjeta Austrija, Organizacije srpskih studenata u inostranstvu, Matice iseljenika i drugih.
Univerzitet Singidunum domaćin Svetske geografske olimpijade
Univerzitet Singidunum biće domaćin 14. Svetske geografska olimpijade koja se u Beogradu održava od 2. do 8. avgusta 2017. godine. U pitanju je takmičenje za najbolje mlade geografe - učenike srednjih škola (od 16 do 19 godina) iz celog sveta. 12. Geografska olimpijada održana je u Moskvi, 13. u Pekingu, a nakon Beograda domaćini su Montreal i Hong Kong. Očekuje se učešće oko 500 takmičara iz više od 50 zemalja. Takmičari će pisane i elektronske testove raditi u novoj zgradi Univerziteta Singidunum u Kumodraškoj.
Održano gostujuće predavanje: Dr Taleb Rifai, generalni sekretar UNWTO
Dr Taleb Rifai, generalni sekretar Svetske turističke organizacije (UNWTO), održao je u sredu, 28. juna 2017. godine, gostujuće predavanje Univerzitetu Singidunum. Tema predavanja bila je "Globalni trendovi u razvoju turizma i ključni izazovi". "Uvažavajući misiju Univerziteta Singidunum, kao visokoškolske ustanove, mišljenja smo da će ovo jednočasovno predavanje namenjeno studentima svih obrazovnih institucija i ustanova na kojima se izučava turizam, kao i cenjenim profesorima, dekanima, direktorima - doprineti unapređenju znanja u oblasti turizma i ciljeva održivog razvoja, omogućavajući im sticanje dodatnog obrazovnog iskustva, posebno prilagođenog potrebama rada u turističkoj industriji." - navodi se u pozivu koje je gospodin Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije uputio studentima svih visokoškolskih ustanova koje obrazuju kadrove za oblast ekonomije, turizma i hotelijerstva. Cenjenog gosta je sačekao prof. dr Slobodan Unković, emeritus nakon čega je usledio kratak sastanak kome su, osim predstavnika Univerziteta Singidunum, prisustvovali dr Renata Pindžo, pomoćnik ministra turizma, gospođa Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije, dr Georgi Genov, predsednik HORESa i drugi predstavnici turističke privrede. Prof. dr Vladimir Džamić, prodekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment je pozdravio uvaženog gosta i sve prisutne u ime prof. dr Milovana Stanišića, predsednika, prof. dr Mladena Veinovića, rektora Univerziteta Singidunum i prof. dr Slobodana Čerovića, dekana FTHM. Veoma korisnom i zanimljivom predavanju o globalnim trendovima i izazovima u turizmu prisustvovali su studenti i profesori Ekonomskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Visoke turističke škole, Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum i predstavnici turističke privrede. Prof. Slobodan Unković je dr Talebu Rifaiu uručio plaketu Univerziteta Singidunum za dosadašnju saradnju. Ovom prilikom prof. Unković je dodelio i zahvalnicu gospođi Mariji Labović, direktorki TOSa za uspešnu saradnju. Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum je od 2005. godine pridruženi član Svetske turističke organizacije i referentna biblioteka UNWTO, a Fakultet posediju i akreditaciju Svetske turističke organizacije TedQual.
Svečana dodela diploma i sednica kolektiva
Svečanom sednicom i dodelom diploma obeležen je 28. jun - Dan Univerziteta Singidunum, kao i osamnaest godina od osnivanja prvog fakulteta Univerziteta Singidunum. Na svečanoj sednici, kojoj su prisustvovali profesori, asistenti, studenti i gosti Univerziteta Singidunum, govorili su: prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum prof. dr Zora Konjović, koordinator Centra Novi Sad prof. dr Bratislav Milovanović, koordinator Centra Niš prof. dr Zoran Jokić sa Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Valjevo prof. dr Radmila Živković, Departman za poslediplomske studije Đorđe Trmčić, predsednik Studentskog Parlamenta prof. dr Dragan Cvetković, kao najbolje ocenjeni nastavnik u anketi studenata i evaluaciji Uroš Bunčić, šef službe obezbeđenja i održavanja higijene poslovnog prostora - u ime nenastavnog osoblja prof. dr Slobodan Unković, emeritus prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum Voditelj programa bio je Dušan Borovčanin, asistent. U programu svečane sednice kolektiva su učestvovali i studenti I godine glume Fakulteta dramskih i filmskih umjetnosti Univerziteta Sinergija u klasi profesorke Ljiljane Blagojević. Obeležavanje Dana Univerziteta upotpunjeno je svečanom dodelom diploma. Diplomcima Poslovnog fakulteta, Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, Fakulteta za informatiku i računarstvo, Tehničkog fakulteta, Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, kao i masterima i doktorima nauka obratio se prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum. Profesor Veinović je u svom obraćanju zahvalio diplomiranim studentima i njihovim roditeljima što su izabrali Univerzitet Singidunum kao mesto za sticanje znanja i veština. On je pozvao diplomce da budu deo Alumni asocijacije Univerziteta Singidunum i poželeo im da što pre pronađu zaposlenje, nastave da se usavršavaju i uče i da budu pošteni, čestiti i uzorni akademski građani. Diplome su dodeljivali prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum, dekani fakulteta i rukovodioci poslediplomskih studija, a doktore nauka promovisao je prof. dr Mladen Veinović, rektor u prisustvu kandidata, mentora i članova komisija. Fotografije sa svečane dodele diploma možete pogledati u foto galeriji sajta ili na zvaničnoj Facebook stranici Univerziteta Singidunum .
Održan skup diplomaca Univerziteta Singidunum
U nedelju 18. juna 2017. godine realizovan je izlet diplomaca Univerziteta Singidunum - članova Alumni asocijacije. Diplomci našeg Univerziteta su imali priliku da obiđu Preljinu, Čačak, planinu Kablar i Ovčarsko-kablarsku klisuru. Ekskurzija naših Alumnista je započela obilaskom Studija Maruška u Preljini kod Čačka. Diplomci su imali čast i zadovoljstvo da ih ugosti gospođa Maruška Topalović, generalni direktor Studija Maruška koji se bavi proizvodnjom unikatnih marama, ešarpi, šalova i kravata od svile. Osim obilaska proizvodnje i ateljea, naši diplomci su imali priliku da od gospođe Topalović saznaju koliko je teško pokrenuti sopstveni biznis u Srbiji, sa kakvim se izazovima susreće u svakodnevnom poslovanju i kako se kvalitetom, idejama, upornošću i radom mogu postići dobri rezultati. U nastavku putovanja učesnici ekskurzije su "osvojili" vrh planine Kablar sa koga se pruža prelep pogled na uklještene meandre Zapadne Morave. Krstarenje jezerom Međuvršje, ručak na brodu i obilazak manastira Nikolje su takođe upotpunili ovaj skup diplomaca našeg Univerziteta - članova Alumni asocijacije. Zajedno sa nekadašnjim studentima, koji su danas zaposleni u različitim preduzećima, bankama, revizorskim kućama, turističkim agencijama, hotelima, IT kompanijama... bili su i studenti - predstavnici Studentskog Parlamenta Univerziteta Singidunum. Cilj neformalnog okupljanja diplomaca jeste njihovo međusobno upoznavanje i umrežavanje, ali i jačanje veza između sadašnjih studenata, predstavnika Univerziteta Singidunum i diplomaca, odnosno uspešnih mladih poslovnih ljudi. Vođe puta su bili asistenti: Dušan Borovčanin, koordinator Alumni asocijacije i Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum. Više fotografija sa izleta Alumni asocijacije možete pogledati na zvaničnoj Facebook stranici Univerziteta Singidunum .
Naša profesorka na Međunarodnom sajmu “Put svile 2017”
Doc. dr Biljana Simić Veličković, profesorka kineskog jezika na Univerzitetu Singidunum prisustvovala je na međunarodnom sajmu “Put svile 2017”, koji je održan u kineskom gradu Xian-u. Sajmu su prisustvovali i gospodin Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija i gospodin Vang Jang, potpredsednik Vlade Narodne Republike Kine. Treći međunarodni sajam “Put svile 2017”, na kome je Srbija specijalni gost i država partner, potvrdio je tradicionalno i strateško prijateljstvo u odnosima ove dve zemlje. Pored privrednika iz više od 40 država, na sajmu je učestvovalo i 20 kompanija iz Srbije, uglavnom iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. Predstavnica Univerziteta Singidunum, doc. dr Biljana Simić Veličković, profesorka kineskog jezika, imala je čast da prevodi govore gospodina Radomira Nikolića, gradonačelnika Kragujevca pred publikom, među kojima su bili gradonačelnik Xian-a, guverner provincije Shaanxi, partijski sekretar i drugi visoki zvaničnici iz Kine i Srbije.
Nagradni literarni konkurs studijskog programa Anglistika
Studijski program Anglistika Univerziteta Singidunum raspisuje literarno-multimedijalni konkurs na temu HOW OFTEN DO YOU USE ANGLOSRPSKI, sa ciljem da, putem najrazličitijih formi izražavanja, osvetlimo jačinu uticaja engleskog jezika na srpski i njihove međusobne isprepletanosti. Pozivamo vas da svoj odgovor na navedeno pitanje pretočite u formu posredstvom koje ćete se najlakše izraziti - prihvatamo vaše eseje, video zapise, pesme, kratke priče ili druge oblike, kojim ćete ilustrovati svoje viđenje ovog fenomena. Svoje radove možete slati na adresu anglistika|mmnkk|singidunum.ac.rs , najkasnije do srede, 28. juna 2017. godine. Najbolji među njima biće nagrađeni jednogodišnjim stipendijama (popustima u školarini) u okviru studijskog programa Anglistika.  Unapred se radujemo vašim radovima!
Održana Konferencija SITCON: Verski turizam i savremeno turističko tržište
U četvrtak 8. juna 2017. godine održana je treća Međunarodna naučna konferencija SITCON 2017 (Singidunum International Тourism Conference), čija je glavna tema bila: Verski turizam i savremeno turističko tržište . Konferenciju je otvorio gospodin Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija. Učesnicima konferencije na plenarnoj sesiji obratili su se: Prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum Njegova Svetost Patrijarh Srpski gospodin Irinej Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar Reis-ul-ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović. Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit Dodonski Hrizostom, predsednik Kancelarije za hodočašća i razvoj verskog turizma Sinoda Grčke Crkve Dr Slobodan Unković, profesor emeritus, Univerzitet Singidunum Gospođa Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije Svečanom otvaranju konferencije prisustvovao je i njegova ekselencija Elias Eliadis, ambasador Republike Grčke u Beogradu, kao i veliki broj verskih velikodostojnika, predstavnika medija, turističkih organizacija, udruženja hotelijerske i ugostiteljske privrede, naučnih radnika iz zemlje i inostranstva, profesora i studenata. Ključni govornici konferencije bili su: Prof. dr Renata Тomljenović, Institut za turizam, Zagreb, Hrvatska Hristos Petreas, Kancelarija za hodočašća i razvoj verskog turizma Sinoda Grčke Crkve Prof. dr Razak Radž, Univerzitet Lids Beket, Velika Britanija video obraćanje (Skype) Nakon plenarne, rad je nastavljen izlaganjem velikog broja naučnih radova u dve paralelne sesije. Konferencija SIТCON 2017 organizovana je na osnovu saradnje Univerziteta Singidunum sa Srpskom pravoslavnom crkvom, drugim verskim zajednicama u Srbiji, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije, Upravom za saradnju s crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije i Turističkom organizacijom Srbije. Osnovni cilj konferencije SIТCON 2017 bio je da pruži naučni doprinos u oblasti verskog turizma kao specifičnog proizvoda turističke destinacije, da pruži osnove za dalje proširivanje znanja neophodnog za bolje razumevanje koncepta razvoja verskog turizma i njegovog uticaja na kulture, mir, i privredni razvoj na savremenom turističkom tržištu kao i na pozicioniranje turističkih destinacija kao konkurentnih i prepoznatljivih na osnovu proizvoda verskog turizma. Stoga je od ključnog značaja izučavanje i savremenih tendencija na turističkom tržištu koje su od vitalnog značaja za razvoj verskog turizma, kao proizvoda turističke destinacije, kao i njegov uticaj na postizanje, održivog razvoja posebno u vezi sa 2017. kao Međunarodnom godinom održivog turizma za razvoj. Više informacija o zaključcima konferencije SIТCON 2017 možete pogledati na zvaničnoj stranici konferencije .
Erazmus poseta Kiparskom tehnološkom univerzitetu
Od 15. do 19. maja, u sklopu Erazmus plus programa mobilnosti nastavnog osoblja, delegacija Univerziteta Singidunum, koju su činili rektor, prof. dr Mladen Veinović, dekan Tehničkog fakulteta, prof. dr Milan Milosavljević i prodekan Fakulteta za informatiku i računarstvo, prof. dr Aleksandar Jevremović, bila je u poseti Kiparskom tehnološkom univerzitetu. Tokom posete, naši profesori su se detaljno upoznali sa ovom institucijom i njenim profesorima, a značajne mogućnosti za udruženi naučno-istraživački rad identifikovane su u razgovoru sa kolegama iz Kiparske laboratorije za interakciju (Cyprus Interaction Lab). Najznačajniji deo ove posete činio je sastanak sa rektorom Kiparskog tehnološkog univerziteta, prof. dr Andreasom Anajotosom, tokom koga je razmatrano više mogućnosti za buduću saradnju između naših institucija.
Održan sastanak projektnog DBBT tima na Univerzitetu Singidunum
U ponedeljak 22. i utorak 23. maja 2017. godine naš Univerzitet je bio domaćin sastanka DBBT projektnog tima u okviru Erazmus plus projekta. Nosilac projekta je Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Cilj projekta je razvoj nastavnih planova i novog master programa na Univerzitetu Singidunum, u oblasti digitalnog emitovanja i širokopojasnih tehnologija pod nazivom DIGITALNO EMITOVANJE I KOMUNIKACIJE . Novi nastavni plan i program biće u skladu sa onim što se realizuje na vodećim evropskim visokoškolskim ustanovama u navedenoj oblasti. Master studijski program za digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije omogućiće budućim studentima da stiču praktična znanja iz ove oblasti. Prvog dana sastanka, članovi projektnog tima su diskutovali o završetku akreditacije ovog studijskog programa i razgledali nabavljenu opremu finansiranu od strane Evropske Unije. Drugog dana sastanka, organizovana je poseta JP "Emisiona tehnika i veze", gde će budući master studenti tokom studija imati praksu. Domaćini iz JP ETV, bili su Sladjan Stanković, rukovodilac sektora tehnike, i Zoran Gaćinović, inženjer tehnike. Članovima tima govorili su o organizacionoj strukturi, programima i uslugama poslovanja kompanije. Takodje, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa opremom na kojoj će budući studenti raditi. Na sastanku su učestvovali članovi tima sledećih institucija: Univerzitet u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Tehnički univerzitet u Ostravi, Univerzitet u Ljubljani, Politehnički univerzitet u Madridu, Univerzitet u Tartuu, Viša Tehnička škola Zvečan, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u Bihaću, TV Mreža, Alternativna televizija Banja Luka, Univerzitet Singidunum Više o novom master studijskom programu može se pročitati na sajtu UPISA na MASTER STUDIJE .
Univerzitet Singidunum © 2017
Univerzitet Singidunum © 2017