120,7606
Vesti

Univerzitet Singidunum

Deseta generacija master studenata
U petak 20. novembra 2015. godine održan je svečani prijem za desetu generaciju studenata master akademskih studija Univerziteta Singidunum.       Studentima su se obratili prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta, prof. dr Mladen Veinović, rektor, prof. dr Slobodan Unković, emeritus, kao i prof. dr Goranka Knežević, rukovodilac master akademskih studija Departmana za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju.     Nakon svečanosti i predstavljanja rukovodilaca studijskih programa, održano je predavanje prof. dr Milovana Stanišića iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada.     Fotografije sa svečanog prijema možete pogledati u fotogaleriji i zvaničnoj facebook stranici Univerziteta Singidunum.
Program studentske razmene sa Varna University of Management, Bugarska
Univerzitet Singidunum raspisuje konkurs za učešće u programu studentske mobilnosti u okviru Erasmus+ programa sa Varna University of Management u periodu februar – maj 2016 .   Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove: Da su ostvarili pravo na upis u drugu/treću/četvrtu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment i Poslovnom fakultetu; Da im je prosečna ocena tokom studija minimum 8,50 ; Da poseduju funkcionalno znanje engleskog jezika (minimim B1 po CEFR-u, poželjno je da kandidat poseduje i neki od međunarodno priznatih jezičkih sertifikata); Da su državljani Republike Srbije; Da su u trenutku zaključivanja konkursa mlađi od 30 godina.   Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem imejla na apetrovic@singidunum.ac.rs i mdjurdjevic@singidunum.ac.rs .   Prijave dostaviti najkasnije do petka 27. 11. 2015 .   U skladu sa definisanim uslovima, najbolje rangirani kandidati biće pozvani na razgovor sa predstavnicima kancelarije za međunarodnu saradnju pri Univerzitetu Singidunum. Ovaj razgovor obaviće se na engleskom jeziku.   Za sve dodatne informacije pozovite: 011/30 93 209
Prof. dr Zora Konjović, direktorka Centra Novi Sad
Centar Univerziteta Singidunum u Novom Sadu kadrovski je ojačan dolaskom prof. dr Zore Konjović na mesto direktorke Centra.   Zora Konjović je završila osnovne studije iz matematike na Prirodno‐matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a zvanje magistra, te doktora tehničkih nauka (oblast robotika, specijalnost računarska simulacija robotskih sistema) stekla je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U zvanje redovnog profesora za užu oblast - primenjena računarska nauka i informatika, izabrana je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2003. godine. Naučni opus profesorke Konjović je respektabilan i po kvantitetu i po kvalitetu. Autor je i koautor više od 200 naučnih i stručnih radova, od kojih je 20 naučnih radova sa SCI liste objavljenih u poslednjih 10 godina i koautor je više monografskih publikacija (međunarodnih i domaćih). Istraživačka interesovanja i publikovani rezultati profesorke Konjović obuhvataju matematičko modeliranje i računarsku simulaciju, veštačku i računarsku inteligenciju, upravljanje digitalnim sadržajima, tehnologije semantičkog veba, primene u oblastima elektronsko poslovanje, elektronska uprava, elektronski podržano obrazovanje.     Dala je značajan doprinos razvoju nastave na svim nivoima visokoškolskog obrazovanja uvođenjem najsavremenijih i najpopularnijih studijskih programa iz domena informacionih tehnologija na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U toku svoje nastavničke karijere držala je više desetina kurseva iz oblasti programiranja, projektovanja informacionih sistema, internet mreža i sistema, veštačke i računarske inteligencije, numeričkog modeliranja i računarske simulacije. Profesorka Konjović je bila mentor 12 doktorskih disertacija, 10 magistarskih radova i preko 150 diplomskih i master radova, što svedoči o njenim doprinosima razvoju naučnog i nastavničkog kadra. Rukovodila je i učestvovala u izradi više desetina naučnih i razvojnih projekata iz oblasti računarstva, posebno projekata koji se bave upravljanjem digitalnim sadržajima u internet okruženju, od kojih su dva međunarodna projekta. Doprinela je i razvoju IT infrastrukture na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, u Vojvodini, pa i u Srbiji. Profesorka Konjović je jedan od prvih učesnika u razvoju Akademske računarske mreže Srbije (AMRES); vodila je projekat koji je rezultovao infrastrukturom za upravljanje geoprostornim resursima i procesima Srbije (mreža permanentnih GPS stanica za precizna prostorna merenja); učestvovala je u razvoju softvera za bibliotečke sisteme BISIS, koji se danas koristi u više od 40 biblioteka u Srbiji i koji predstavlja osnovu infrastrukturnog sistema Bibliotečka mreža Vojvodine . Učestvovala je i u razvoju softvera za podršku radu digitalne biblioteke doktorskih disertacija Univerziteta u Novom Sadu i još uvek učestvuje u razvoju informacionog sistema istraživačke delatnosti Univerziteta u Novom Sadu (CRIS UNS). Bila je i na različitim rukovodećim pozicijama kao šef Katedre za Informatiku, direktor Departmana za računarstvo i automatiku, direktor Centra za geoinformacione sisteme i tehnologije, član Saveta Fakulteta tehničkih nauka, pomoćnik pokrajinskog sekretara za nauku APV sa ovlašćenjima zamenika. Učestvovala je ili još uvek učestvuje i u radu različitih stručnih tela (član Saveta eksperata ACIMSI Univerziteta u Novom Sadu, član Komisije za strategiju razvoja eUprave u Vojvodini, član upravnog odbora AMRES, član interdisciplinarnog matičnog naučnog odbora za oblast informacionih tehnologija Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije), a bila je i predstavnik Srbije u telu Evropske komisije za razvoj informacionog društva i član matičnog naučnog odbora za mašinstvo i industrijski softver Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.     Na Univerzitetu Singidunum profesorka Zora Konjović je od 2. novembra 2015. godine angažovana kao rukovodilac Centra Novi Sad.
Radna subota - 14. novembar
Subota 14. novembar 2015. godine je radna na svim fakultetima i centrima integrisanog Univerziteta Singidunum.   U subotu 14. novembra 2015. godine se radi po rasporedu od utorka, a odrađuje se utorak 5. januar 2016. godine.   Sva predavanja, vežbe, konsultacije i druge nastavne aktivnosti predviđene za utorak (5. januar 2016. godine) biće održane u radnu subotu.
Održano predavanje u Regionalnom centru Niš
Povodom 8. novembra - Dana prosvetnih radnika u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu je održano predavanje dr Slavka Alčakovića, docenta na Univerzitetu Singidunum. Predavanje na temu "Zašto nastaju konflikti u školama i kako ih rešiti ?", održano je u sredu 4. novembra, a prisustvovalo je preko 120 nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola Niša.     Na početku predavanja nastavnicima i profesorima su se obratili Violeta Pančić, savetnik Regionalnog centra Niš i Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum koji je predstavio mogućnosti saradnje prosvetnih radnika Niša sa Univerzitetom Singidunum, posebno Centrom u Nišu.     Docent Alčaković je u jednoipočasovnom predavanju objasnio zbog čega nastaju konflikti između nastavnika i učenika i kako ih je najbolje rešavati, a utisci kolega iz Niša o predavanju su bili veoma pozitivni, pa je dogovoreno održavanje seminara i predavanja i u narednom periodu.
Državni praznik - dan primirja
U sredu 11. novembra 2015. godine na Univerzitetu Singidunum je neradni dan.   Toga dana se neće izvoditi nastava i konsultacije na fakultetima Univerziteta Singidunum     Dan primirja se obeležava kao dan sećanja na završetak Prvog svetskog rata, odnosno na primirje koje je potpisano 11. novembra 1918.
Saradnja sa univerzitetima iz baltičkih i nordijskih zemalja
U utorak, 03. novembra 2015. godine, u hotelu Metropol u Beogradu, održan je kontakt seminar i sajam visokog obrazovanja na incijativu Erasmus+ kancelarije u Srbiji i nacionalnih agencija nordijskih i baltičkih zemalja sa ciljem uspostavljanja i produbljivanja saradnje i kontakata između univerziteta u Srbiji i regionu sa visokoškolskim institucijama iz nordijskih i baltičkih zemalja. Učesnici iz Srbije i regiona zapadnog Balkana bili su u prilici da se bliže upoznaju sa obrazovnim sistemima i metodama rada visokoobrazovnih institucija iz Finske, Danske, Islanda, Norveške, Litvanije, Letonije i Estonije, kao i mogućnostima za saradnju u oblasti akademske mobilnosti u sklopu Erasmus+ programa.     Predstavnici kancelarije za međunarodnu saradnju i marketing službe Univerziteta Singidunum uzeli su učešće u ovom događaju kako bi predstavili studijske opcije koje su dostupne stranim studentima na Univerzitetu Singidunum, i predočili mogućnosti za saradnju sa gostujućim institucijama iz nordijskih i baltičkih zemalja.   Jolanta Valiaugiene, koordinator kancelarije za međunarodnu saradnju pri Univerzitetu Kauno Kolegija iz Litvanije posetila je Univerzitet Singidunum u sredu, 4. novembra 2015. god. i razgovarala sa rukovodstvom Univerziteta o mogućoj saradnji. Nakon uspešne razmene dosadašnjih iskustava u domenu međunarodne saradnje i internacionalizacije, potpisan je sporazum između Univerziteta Kauno Kolegija i Univerziteta Singidunum u domenu razmene studenata i nastavnog osoblja.  
Predstavnici Ambasade NR Kine na Univerzitetu Singidunum
U subotu 31. oktobra 2015. godine na Univerzitetu Singidunum održan je skup u organizaciji Ambasade NR Kine. Povod je bio okupljanje svih koji su studirali u Kini, a sada žive i rade u Srbiji.  Profesor Sun Sinćuen iz Odeljenja za obrazovanje Ambasade NR Kine pozdravio je prisutne goste uz reči zahvalnosti za gostoprimstvo na Univerzitetu Singidunum gde studenti imaju priliku da uče kineski jezik. Rektor Univerziteta Singidunum prof. dr Mladen Veinović je pozdravio ovaj skup ističući važnost saradnje Srbije i Kine u oblasti obrazovanja i izražavajući zadovoljstvo što je za domaćina ovog skupa izabran Univerzitet Singidunum. Profesor emeritus Slobodan Unković se takođe obratio rečima dobrodošlice prisutnima, ističući važnost saradnje dve zemlje i lepotu i dragocenost povezivanja njihovih kultura, koju Univerzitet podržava kroz program učenja kineskog jezika. Gostima se obratio i direktor Instituta Konfucije u Beogradu i rukovodilac Katedre za kineski jezik Filološkog fakulteta, prof. dr Radosav Pušić. Skupu su prisustvovali profesor Džao Jouhua, direktor Instituta Konfucije u Novom Sadu, profesori kineskog jezika Univerziteta Singidunum, Filološkog fakulteta u Beogradu i Instituta Konfucije u Beogradu i Novom Sadu, profesori kineskog jezika srednjih i osnovnih škola, prevodioci kineskog jezika iz Ambasade NR Kine i Privredne komore Beograda, lekari tradicionalne kineske medicine i svi koji su studirali u Kini a sada žive i rade u Srbiji. Na skupu je bio prikazan dokumentarni film o studijama u Kini, nakon čega su učesnici skupa izložili svoja iskustva na ovu temu i izneli ideje o budućim aktivnostima. 
Priznanje Instituta za transfuziju krvi
Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krst proglasili su Univerzitet Singidunum za najuspešniji privatni univerzitet u Srbiji u kategoriji organizacije akcija dobrovoljnog davanja krvi i tehničkoj podršci akcijama. U ime Instituta za tranfuziju krvi priznanje je dodelio gospodin Igor Bubanja.     Na seminaru Instituta i Crvenog krsta, Univerzitet Singidunum su predstavljale studentkinje Maja Kljajić i Tijana Jevremović.     Naredna akcija dobovoljnog davanja krvi realizovaće se u ponedeljak 9. novembra 2015. godine. Transfuziološki autobus Instituta za transfuziju biće parkiran ispred Univerzitata Singidunum u Kumodraškoj ulici 261a od 11 do 17 h.     Pozivamo sve studente i zaposlene da se odazovu predstojećoj akciji.
Studenti Poslovnog fakulteta iz Valjeva u poseti Univerzitetu
Predstavnici Studentskog Parlamenta Poslovnog fakulteta u Valjevu posetili su dana 29. oktobra 2015. godine Univerzitet Singidunum. Cilj posete je zajednički sastanak članova studentskih parlamenata Poslovnog fakulteta iz Valjeva i Univerziteta Singidunum. Sastanak su vodile Jelena Popov, predsednica SP Univerziteta Singidunum i Violeta Vasiljević, predsednica SP Poslovnog fakulteta u Valjevu.    Studentima su se na početku posete obratili prof. dr Dragan Cvetković, dekan i Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum, a nakon toga su razgovarali o saradnji i zajedničkim poslovima dva parlamenta.    Plan posete podrazumevao je i obilazak 60. Beogradskog sajma knjiga, gde su studenti posetili štand Univerziteta Singidunum.  Fotografije sa posete studenata iz Valjeva možete pogledati na facebook stranici Univerziteta Singidunum .
Studenti u stručnoj poseti TE KO Kostolac
Studenti Univerziteta Singidunum boravili su u sredu 28. oktobra 2015. godine u stručnoj poseti  JP "Elektroprivreda Srbije" - ogranku Termoelektrane i kopovi Kostolac.   Studenti su imali jedinstvenu priliku da posete vidikovac površinskog kopa "Drmno", Termoelektranu "Kostolac B", deponiju šljake i pepela na PK "Ćirikovac", kao i da se za njih organizuje prijem i predavanje u poslovnoj zgradi Ogranka TE-KO Kostolac.      Predstavnici Ogranka TE-KO Kostolac organizovali su, u okviru stručne posete i obilazak arheološkog parka Viminacijum i grada Požarevca.      Stručnoj poseti prisustvovali su studenti Tehničkog fakulteta Univerziteta Singidunum, u okviru nastave iz predmeta Obnovljivi izvori energije i Procesna i energetska efikasnost, kao i studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA.      Posetu je organizovao prof. dr Zoran Vujović, a vođe puta bili su Ivana Petrić, asistent na Fakultetu za primenjenu ekologiju i Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum.        
Novembarski ispitni rok
Novembarski ispitni rok biće održan od 16. do 20. novembra. U novembarskom ispitnom roku studenti imaju pravo da prijave jedan ispit po ceni od 500 dinara. Ostali ispiti se mogu prijaviti po ceni od 3.000 dinara. Prijava prvog ispita po ceni od 500 dinara biće održana od 30.10.2015. do 08.11.2015. godine. Prijava ostalih ispita po ceni od 3.000 dinara biće održana od 08.11.2015, najkasnije do 2 dana pre datuma održavanja ispita. Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pred ispit.   Studenti 4. godine kojima je istekao rok za diplomiranje 31.10.2015. godine treba da potpišu aneks ugovora u studentskoj službi kako bi stekli pravo da polažu ispite u novembarskom ispitnom roku. Studenti koji su upisali godinu u školskoj 2015/2016. godini nemaju pravo polaganja ispita u ovom vanrednom roku. Prijava ispita vrši se preko portala estudent.singidunum.ac.rs . Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita. Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina za školsku 2014/15. godinu prema ugovoru o studiranju.
Takmičenje u rešavanju studije slučaja
Case Challenge je projekat koji će se desiti po drugi put ove godine u novembru mesecu u prostorijama Privredne komore Beograda​. Projekat je takmičenje studenata i takmičenje srednjoškolaca u rešavanju studija slučaja koje zadaju kompanije partneri i ima za cilj spoj kompanija sa mladim talentima i razvoj praktičnih veština učesnika.   Dešava se u prvoj polovini novembra, a samo finale događaja desiće se 02. decembra kada će finalisti dobiti priliku da svoja rešenja predstave kompanijama za koje su rešavali studiju slučaja. Cilj je da u saradnji sa partnerima kroz organizaciju niza edukativnih radionica doprinesemo stvaranju okruženja i mogućnosti za sticanje znanja i veština, u kojem će se mladi, srednjoškolci i studenti, podstaći na samostalno preduzimanje inicijative, kreativnosti, motivisati na donošenje poslovnih odluka i efikasno rešavanje poslovnih problema.     Celokupan događaj je inspirisan motivima preduzetničkog buđenja, osvešćivanja, prepoznavanja šansi i prilika u privatnom biznisu, aktivacijom mladih, postavljanjem pitanja, rešavanjem nedoumica, kreiranjem odgovornog odnosa prema upravljanju novcem, preduzetničkim ponašanjem i privatnom inicijativom. Case Challenge će vam pomoći da saznate kako je raditi u velikim kompanijama i koji su to problemi sa kojima se one suočavaju. Kompanije koje će zadavati studije slučaja su vodeće u svojim oblastima, i to su Devana Technologies, Coca Cola, Delhaize, Tesla i NIS​.   Pored nagrada koje su pripremile kompanije, tu su i nagrade kojima je niz institucija i drugih firmi rešilo da podrži projekat.     Ko može biti deo ovog projekta? Projekat okuplja oko sebe mlade ljude različitih veština i interesovanja. Sve mlade koji su spremni da zajedničkim snagama u timskom radu uz mentorstvo kompanija dolaze do najboljih rešenja. Prvi Case Challenge koji se desio u maju ove godine je spojio 90 timova, tj. 290 prijavljenih učesnika sa kompanijama partnerima.   Prijave za takmičenje su otvorene i traju dve nedelje. Sve informacije, detalje o projektu i forme za prijavljivanje možete pronaći na našem sajtu casechallenge.rs​ .   Preuzmi odgovornost za svoju budućnost, prijavi se!
Radionice "Tvoja karijera počinje ovde“
Pozivamo zainteresovane studente da se prijave za EY program neformalne edukacije „Tvoja karijera počinje ovde“. Kroz ovaj program imate priliku da steknete praktična znanja, priliku da obavljate radnu praksu u EY-u (u periodu oktobar 2016 – maj 2017), sa mogućnošću zaposlenja od oktobra 2016. godine. Za program se mogu prijaviti i učestvovati studenti sa svih godina studija. Studenti nižih godina studija koji su plasiraju u prvih 20 ulaze u proces selekcije za EY stipendiju. Studenti završnih godina ulaze u proces selekcije za prakse, odnosno posao. Svi učesnici će dobiti sertifikat o pohađanom programu potpisan od strane EY-a. Program traje dva dana i održava se na fakultetu i u prostorijama EY-a. Tokom dvodnevnog programa ćete prolaziti kroz radionice i treninge koje će držati zaposleni u EY-u. Imaćete priliku da steknete poslovne veštine koje svi poslodavci očekuju od kandidata za posao i koje će vas učiniti konkurentnijim na tržištu rada. Univerzitet Singidunum, Centar Niš: 17-18. novembar 2015. Poslovni fakultet u Valjevu: 23-24. novembar 2015. Univerzitet Singidunum Beograd: 14-15. januar 2016. Prvi dan (u svim centrima po datumima) 09.30 – 10.30h Radionica Big Picture (prezentacija naše kompanije i delatnosti) 10.30 – 10.45h Pauza 10.45 – 14.45 Radionica Biserna Ostrva (boduje se timski rad, upravljanje resursima ivremenom – članovi pobedničkog tima osvajaju po 5 poena) 14.45 – 15.30h Pauza 15.30 – 17h Radionica Prezentacione veštine I deo Drugi dan: 09.30 – 12.30h Radionica Prezentacione veštine II deo (boduje se individualna prezentacija - maksimum se osvaja 10 poena. U ocenjivanju učestvuju 2 predstavnika fakulteta i 2 predstavnika EY-a) 12.30h – 13.30h Pauza 13.30h – 14.30h Prezentacija Kako napisati dobar CV 14.30 – 17h Radionica Olimpijski Stadion (boduje se timski rad, upravljanje resursima ivremenom – članovi pobedničkog tima osvajaju po 5 poena) Program je takmičarskog tima. Najboljih 20 učesnika iz cele zemlje (svih univerziteta) nadmetaće se u finalnom takmičenju, kada će raditi poslovnu simulaciju. Prijave šaljite na hr.serbia|mmnkk|rs.ey.com - pet dana pre početka radionice u Nišu, Valjevu, Beogradu. Testiranje kandidata za učešće u programu će biti održano na fakultetu. Testiranje obuhvata test engleskog jezika, numerički i logički test. Za sve informacije u vezi Programa neformalne edukacije „Tvoja karijera počinje ovde“ pratite našu FB stranicu EY Serbia Careers i Twitter @EY_CareersSR .
Univerzitet Singidunum na 60. sajmu knjiga
Univerzitet Singidunum predstavlja svoju izdavačku delatnost, na 60. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.       Već prvog dana sajma, za udžbenike i naučne časopise našeg Univerziteta vladalo je veliko interesovanje učenika, studenata, naučne i stručne javnosti. Štand Univerziteta Singidunum se nalazi u hali 2, nivo A.     Zemlja, počasni gost 60. sajma knjiga je Rusija, pa je izlagački prostor našeg Univerziteta posetio i njegova ekselencija Aleksandar Čepurin, ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji.     Sajam traje do nedelje 1. novembra, a otvoren je za posetioce od 10 do 21 čas.    
Treća regionalna konferencija udruženja direktora i ravnatelja škola
Prof. dr Mladen Veinović, rektor i Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum učestvovali su u radu III regionalne konferencije udruženja direktora i ravnatelja škola jugoistočne Evrope.     Predsedavajući konferencije bili su Dejan Nedić, direktor Druge ekonomske škole iz Beograda, Miloš Bjelanović, direktor Zemunske gimnazije i Ivan Ružičić, direktor Gimnazije u Čačku. Oni su posebno pozdravili prof. Mladena Veinovića, rektora Univerziteta Singidunum i zahvalili na saradnji koju Društvo direktora škola Srbije ima sa našim Univerzitetom, kao i profesorom Milovanom Stanišićem, predsednikom Univerziteta Singidunum.     Svečano otvaranje upriličeno je u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a skup je otvorio prof. dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije.     Trećoj konferenciji prisustvuje preko 300 direktora vrtića, osnovnih i srednjih škola iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Tema skupa je "Motivacija u obrazovno-vaspitnom sistemu”.     Na svečanom otvaranju nastupio je i dečiji hor "Čarolija" pod upravom Leontine Vukomanović.
Univerzitet Singidunum © 2015
Univerzitet Singidunum © 2015