117,0490

Međunarodni odnosi i diplomatija

Akreditovani studijski program Međunarodni odnosi i diplomatija pruža studentima temeljna znanja i sposobnosti za analizu međunarodnih proseca, pojava i problema, sposobnost kritičkog i analitičkog mišljenja. Budući diplomci biće kompetentni da kvalitetno obavljaju stručnu delatnost, ponude rešenje datog problema i posledice u oblasti međunarodnih odnosa.i diplomatije. Studijski program vode eminentni profesori sa izuzetnim akademskim i stručnim referencama stečenim u zemlji i inostranstvu. Inovativan koncept nastave, sinergija teorije, prakse i veština realizuje se kroz 33 jednosemestralna teorijsko-stručna predmeta. Tokom školovanja, predviđena je obavezna stručna praksa koja se realizuje u javnim i privatnim ustanovama ili neprofitnim institucijama.

Po završetku studija, diplomci se mogu zaposliti na poslovima:

Nakon diplomiranja, diplomci će biti osposobljeni za izvršavanje:

  • poslova planiranja i projektovanja, organizovanja i sprovođenja u oblasti međunarodnih odnosa na svim nivoima (preduzeća, organizacije, političke partije, mediji, opština, region, republika);
  • poslova u organima uprave i drugim državnim organima (specijalisti u odeljenjima za međunarodnu delatnost državnih institucija), posebno na poslovima referenata i analitičara u resorima bezbednosti i odbrane;
  • poslova u diplomatiji;
  • poslova (stručni saradnici i rukovodioci) u domaćim privrednim kompanijama koje posluju na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou;
  • poslova u privrednim komorama, carinskoj upravi, uvozno-izvoznim preduzećima, kao i u predstavništvima transnacionalnih korporacija i drugih stranih kompanija sa mešovitim učešćem;
  • poslova u institutima koji se bave međunarodnim studijama i spoljnom politikom;
  • poslova u medijima, kao specijalisti na praćenju međunarodne politike, međunarodne ekonomije, međunarodnog prava, globalnih i regionalnih ekoloških i drugih problema, na praćenju spoljne politike države;
  • poslova stručnih saradnika u oblasti analitike i konsaltinga iz oblasti međunarodnih odnosa;
  • poslova na izradi studija, analiza, procena i planova o međunarodnoj i regionalnoj bezbednosti.

Polaganjem svih nastavnim planom predviđenih ispita student stiče akademsko zvanje: diplomirani politikolog za međunarodne poslove (240 ESPB).

U cenu školarine uključeni su udžbenici. Na sajtu upisa osnovnih studija možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima. Putem ovog sajta možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

Univerzitet Singidunum © 2024