123,9595

Školarine i tekući računi (osnovne studije)

Školarina

Školarina na fakultetima integrisanog Univerziteta Singidunum iznosi od 1200 do 1800 evra, u dinarskoj protivvrednosti. 

U cenu školarine su uključeni i udžbenici za tekući semestar.


Nagrade

Univerzitet Singidunum nagrađuje svoje najbolje studente na osnovu pokazanih izuzetnih rezultata na studijama.


Tekući računi

Prijava ispita, naknada za potvrde i uverenja - sve generacije:
• 265-1780310001130-49  
(Naknada za prijavu ispita, potvrde i uverenja, za sve godine osnovnih studija) poziv na broj je uvek korisničko ime.

Za studente generacije 2015/2016

• 160-360190-86 (Uplata školarine, upisni materijal...) poziv na broj (matični broj – JMBG, samo pri upisu prve godine osnovnih studija nakon čega se dobija korisničko ime koje će se koristiti kao poziv na broj pri plaćanju troškova u toku školovanja)

Za studente generacije 2014/2015

• 265-1780310001126-61 (Uplata školarine, upisni materijal...) poziv na broj (matični broj – JMBG, samo pri upisu prve godine osnovnih studija nakon čega se dobija korisničko ime koje će se koristiti kao poziv na broj pri plaćanju troškova u toku školovanja)

Za studente generacije 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017

• 265-1780310001129-52 (Uplata školarine, upisni materijal...) poziv na broj uvek korisničko ime

Za studente generacije 2010/2011 i za studente starijih generacija

• 160-342460-23 (Uplata školarine, upisni materijal...) poziv na broj uvek korisničko ime

 

 

Studenti su u obavezi da uplatnice školarine dostavljaju lično u studentski servis, ili skenirane na mail fakulteta na koji studiraju.

Univerzitet Singidunum © 2017