117,0490

Bezbednost

OAS BEZBEDNOST

Akreditovani studijski program Bezbednost pruža studentima temeljna znanja o različitim oblicima i uzrocima ugrožavanja bezbednosti pojedinca, grada, države, regiona i međunarodnog poretka. Pomenuti nivoi analize bezbednosti izučavaju se kroz prizmu pojavnih dimenzija bezbednosti poput vojne, političke, ekonomske, ekološke i društvene bezbednosti. Studijski program vode eminentni profesori sa izuzetnim akademskim i stručnim referencama stečenim u zemlji i inostranstvu. Inovativan koncept nastave, sinergija teorije, prakse i veština realizuje se  u okviru 33 jednosemestralna teorijsko-stručna predmeta. Tokom školovanja, predviđena je obavezna stručna praksa koja se realizuje u javnim i privatnim ustanovama ili neprofitnim institucijama.

Po završetku studija, diplomci se mogu zaposliti na poslovima:

 • planiranja i projektovanja, organizovanja, kontrole u oblasti bezbednosti na svim nivoima (preduzeća, mesna zajednica, opština, region, republika);
 • upravljanja sistemom obezbeđenja lica, imovine i poslovanja;
 • organizovanja aktivnosti iz oblasti bezbednosti u organima uprave i drugim državnim organima;
 • zaštite objekata kritične infrastrukture;
 • izrade bezbednosnih studija, analiza, procena i planova;
 • upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi;
 • zaštite životne sredine;
 • upravljanja u sektoru humanitarnih organizacija;
 • upravljanja u vanrednim situacijama;
 • upravljanja rizicima u preduzećima i životnoj sredini;
 • upravljanja integrisanim sistemima zaštite.

Polaganjem svih nastavnim planom predviđenih ispita student stiče akademsko zvanje: diplomirani menadžer bezbednosti (240 ESPB).

U cenu školarine uključeni su udžbenici. Na sajtu upisa osnovnih studija možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima. Putem ovog sajta možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

Univerzitet Singidunum © 2024