117,0490

Informacione tehnologije

Studijski program Informacione tehnologije je usaglašen sa dostignutim stepenom razvoja informacionih tehnologija, savremenih veb servisa, internet marketinga, savremenih menadžerskih pristupa i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja iz ovih oblasti u poslovnim sistemima. Glavna odlika studijskog programa Informacione tehnologije je posvećivanje pažnje internet tehnologijama i veb servisima što je u skladu sa brzim tehnološkim promenama u ovoj oblasti.

 

Studijski program omogućava sticanje znanja neophodnih za rešavanje realnih problema koja se odnose na razumevanje, instalaciju, projektovanje, nabavku, prodaju i organizaciju IT poslova jedne organizacije. Osim toga, studijski program pruža i neophodna znanja iz oblasti ekonomije kako bi student bio osposobljen za razumevanje poslovnih sistema. Stečena znanja predstavljaju osnovu za primenu baza podataka i informacionih sistema kao podrške poslovanju. Pored toga, uz znanja projektovanja i izrade savremenih veb sajtova i uz znanja na koji način funkcionišu društvene (socijalne) mreže i “cloud” računarstvo student je pripremljen da na najbolji način organizuje Internet marketing i da na savremen način unapredi poslovanje organizacije. Posebnu vrednost programa predstavlja izučavanje praktičnih implementacija u računarskim aplikacijama koje se odnose na elektronsko poslovanje, analitiku i izveštavanje.

 

Proizvod ovog studijskog programa čine stručnjaci koji su u stanju da podrže poslovanje organizacije, odnosno odluke koje se zasnivaju na korišćenju svih raspoloživih i ažurnih informacija. Osnovu za to čini intenzivna analiza podataka, upotreba sistema za podršku u odlučivanju, poslovno izveštavanje i ostali principi koji se u poslednje vreme grupišu pod terminom “big data”.


Nakon završetka studijskog programa INFORMACIONE TEHNOLOGIJE otvaraju se široke mogućnosti za zapošljavanje na poslovima kao što su IT podrška, izrada veb sajtova, markentiška kampanja preko Interneta, zaštita podataka organizacije, projektovanje kompletnih informacionih sistema, nabavka, instalacija i prodaja IT proizvoda. Studijski program je koncipiran u skladu sa iskazanim potrebama većeg broja firmi koje posluju u Srbiji, a sa kojima Univerzitet Singidunum ima ugovore o poslovnoj saradnji.

 

U cenu školarine su uključeni udžbenici za tekući semestar.

 

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima. Putem ovog sajta takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

 

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet Singidunum kliknite ovde.

Univerzitet Singidunum © 2024