118,4727

Slavka Drašković

slavka.draskovic|mmnkk|singidunum.ac.rs


Obrazovanje:

 • Doktorska disertacija
  Filozofski fakultet u Beogradu,
  Antropologija i etnologija, 2010
 • Specijalističke studije
  Coach Training Alliance, USA,
  2009
 • Magistarske studije
  Filozofski fakultet u Beogradu,
  Antropologija , 2006
 • Osnovne studije
  Ekonomski fakultet u Beogradu,
  1979
 • Srednja škola
  Sedma beogradska gimnazija,
  1974

Knjige:

 • S. Drašković, Ključ uspeha – put ka ličnom napredovanju i bogatsvu, Zadužbina Andrejević, 2011

Radovi u časopisima:

 • Ž. Pržulj, S. Drašković, Myths, culture and success in business: A case of US and Serbian cultures,, African Journal of Business Management , Vol. 6, No. 1, pp. 7024 - 7030, Jun, 2012
 • S. Drašković, Priče o uspehu i karakteristike nacionalnih kultura: Srbija i Amerika, Glasnik Etnografskog Instituta SANU, Vol. LX, No. 2, pp. 43 - 51, 2012

Radovi na konferencijama:

 • S. Drašković, Gastronomy and Tourism Destination Competitiveness, SITCON 2016, Sep, 2016
 • S. Drašković, N. Kordić, J. Stanković, Information technologies and perspectives for education development: lifelong and online learning, pp. 44 - 49, May, 2016
 • J. Stanković, N. Kordić, S. Drašković, Influence of peer-to-peer-based exchange on creating new business models, Conference Proceedings, pp. 376 - 381, May, 2016
 • S. Drašković, Innovation, Business Success and Leadership in Tourism, SITCON 2015, pp. 39 - 42, Sep, 2015
 • S. Drašković, Innovation, Management and Business success, Symorg 2012, pp. 159 - 164, Jun, 2012
 • S. Drašković, Učenje na daljinu kao deo nove paradigme privrede i društva, Zbornik rezimea Međunarodne naučne konferencije „Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetskirepozitorijumi i učenje na daljinu“, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011
 • Lj.Ilić, S. Drašković, J. Mićić, A. Mićanović, Inovacijama protiv prirodnih nepogoda, pp. 121 - 129, 2009
 • S. Drašković, L. Ilić, Energetska efikasnost i inovativne tehnologije, KOD-2009, pp. 43 - 48, 2009

Ostali radovi:

 • S. Drašković, Narativi o uspehu poslovnih lidera srpske dijaspore u Americi, 2010
 • S. Drašković, Rano vaspitanje kao deo kulturne transmisije, 2004
Univerzitet Singidunum © 2018