119,4149

Filip Đoković

fdjokovic|mmnkk|singidunum.ac.rs


Obrazovanje:

 • Doktorske studije
  Univerzitet Singidunum,
  Menadžment u turizmu, 2009-2013
 • Master studije
  Univerzitet Singidunum,
  Menadžment turističke destinacije, 2006-2008
 • Osnovne studije
  Univerzitet Braća Karić, Fakultet za menadžment,
  2003-2006
 • Srednja škola
  Gimnazija Sveti Sava,
  Društveno jezički, 1998-2002

Radovi u časopisima:

 • J. Boljanović, G. Dobrijević, F. Đoković, SUSTAINABILITY AND GREEN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, Ecologica, Vol. 24, No. 88, pp. . - ., Dec, 2017
 • F. Đoković, R. Pejanović, M. Mojsilović, J. Boljanović, K. Plećić, Opportunities to revitalise rural tourism through the operation of agrarian cooperatives, Vol. LXIV, No. 3, pp. 1115 - 1132, Sep, 2017, Ekonomika poljoprivrede, Vol. Vol. LXIV,, No. 3, pp. 1115 - 1132, Sep, 2017
 • F. Đoković, R. Pejanović, M. Mojsilović, J. Boljanović, K. Plećić, Opportunities to revitalise rural tourism through the operation of agrarian cooperatives, Ekonomika poljoprivrede, Vol. LXIV, No. 3, pp. 1115 - 1132, Sep, 2017
 • J. Petrović, F. Đoković, Economic aspects of sustainable tourism development of Vrnjci SPA, Economics of Sustainable Development, Vol. 1, No. 1, pp. 83 - 91, Jan, 2017
 • M. Jovanović-Tončev, M. Kostić, V. Džamić, D. Pavlović, F. Đoković, Eco-label in the function of sustainable marketing: Comparative analysis of Serbian and Romanian practice, Ecologica, Vol. 24, No. 85, pp. 19 - 25, 2017
 • I. Damnjanović, F. Đoković, L. Petronić Petrović, Protected areas: Management objectives as an aspect of sustainable tourism - a regional perspective, Quaestus, Vol. 8, No. 5, pp. 235 - 248, 2016
 • J. Boljanović, G. Dobrijević, V. Džamić, F. Đoković, Poslovna ekologija - jedinstvo ekologije i menadžmenta, Ecologica, Vol. 22, No. 79, pp. 536 - 541, Sep, 2015
 • S. Čerović, M. Knežević, N. Sekulović, D. Barjaktarović, F. Đoković, The impact of economic crisis and non-economic factors on the tourism industry in Zlatibor, The European Journal of Applied Economics, Vol. 12, No. 1, pp. 1 - 9, May, 2015
 • Dž. Kulović, F. Đoković, Functional convergence of corporate governance system in function of chrysies effect mitigation, Univerzitetska hronika, Vol. IV, No. 9, pp. 219 - 228, Jun, 2013
 • F. Đoković, Dž. Kulović, Balansirana merila u hotelijerstvu - koncepcija, primena i efekti, Univerzitetska hronika, Vol. 9, No. 1, pp. 67 - 78, Jun, 2013
 • F. Đoković, Poslovno odlučivanje o marketing koncepciji u hotelskom preduzeću, Poslovne studije - časopis za poslovnu teoriju i praksu , Vol. 5, No. 9-10, pp. 229 - 244, Jun, 2013
 • F. Đoković, Poslovno odlučivanje o finansiranju tekućih aktivnosti u hotelijerstvu, Socioeconomica, Vol. 2, No. 3, pp. 67 - 79, Jun, 2013
 • F. Đoković, Dž. Kulović, Strategijsko odlučivanje u hotelijerstvu, Socioeconomica, Vol. 2, No. 4, pp. 283 - 300, Jun, 2013

Radovi na konferencijama:

 • J. Boljanović, G. Dobrijević, F. Đoković, Razvoj zaposlenih: uloga IT u 360° povratnim informacijama, International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2017, Apr, 2017
 • V. Stojanović, F. Đoković, May the concept of ecolodge and ecohotel enhance the development of ecotourism in national parks of Serbia?, Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, pp. 209 - 211, Sep, 2016
 • J. Boljanović, G. Dobrijević, F. Đoković, Challenges of Human Resource Management in a Virtual Business Environment, International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research SINTEZA 2016, Beograd, pp. 389 - 394, Apr, 2016
 • F. Đoković, V. Džamić, I. Damnjanović, A role of social networks in creating a marketing concept of hotel companies, Apr, 2016
 • F. Đoković, J. Boljanović, D. Ugrinović, Uticaj pravednog vrednovanja rada na motivaciju nastavnika u srednjim školama u Srbiji, Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik, pp. 147 - .154, Dec, 2015
 • F. Đoković, Uloga visokog obrazovanja u povećanju konkurentnosti hotelske industrije u Srbiji, Međunarodni naučno stručni simpozijum Hotelska kuća 2015, pp. . - ., Nov, 2015
 • F. Đoković, B. Krstić, Capacities as initial point of competitive advantage, Održivi ekonomski razvoj – savremeni i multidisciplinarni pristupi, pp. 560 - 565, Jun, 2015
 • F. Đoković, J. Boljanović, V. Džamić, B. Krstić, M. Knežević, Nova uloga menadžmenta znanja u određivanju intelektualnog kapitala - referat po pozivu, Umrežavanje, nauka, primena - VII naučni skup, pp. 222 - 228, May, 2015
 • S. Kuzman, Dž. Kulović, S. Eskić, F. Đoković, Mogućnost primjene Kraličekovog Q Testa za Analitičku ocjenu uspješnosti Malih i srednjih preduzeća, Umrežavanje, nauka, primena – NETworking, Science and Application (NETSA), May, 2015
 • J. Boljanović, G. Dobrijević, V. Džamić, F. Đoković, Istraživanje podataka iz budućnosti: HR trendovi u 2015. godini, Apr, 2015
 • Dž. Kulović, S. Kuzman, F. Đoković, Analiza nivoa koncentracije grane (industrije) primjenom Hirfindahl-Hirschmanovog indeksa - slučaj hotelske industrije u Bosni i Hercegovini, Turizam u funkciji ekonomskog razvoja 2015, Feb, 2015
 • F. Đoković, J. Boljanović, Dž. Kulović, Business Decision Making in Contemporary Organisations, Zbornik radova Finansijsko izveštavanje u funkciji korporativnog upravljanja, pp. 56 - 59, Dec, 2014
 • Dž. Kulović, F. Đoković, Veza između nagrađivanja članova nadzornih odbora i uprava kao interni mehanizam korporativnog upravljanja, Kriza i inovacije kroz prizmu preduzetništva, pp. 60 - 68, Jan, 2014
 • F. Đoković, Dž. Kulović, Kapaciteti ljudskih resursa u hotelijerstvu - uloga, značaj i primena, Jahorinski poslovni dani, Jan, 2014
 • Dž. Kulović, F. Đoković, Model strukturiranja naknada menadžmentu: slučaj hotelskih preduzeća Federacije BiH, Ekonomska politika i poslovanje malih i srednjih preduzeća, pp. 247 - 256, Nov, 2013
 • Dž. Kulović, L. Dacić, F. Đoković, Multiplikovani izvori ocjenjivanja kompetencija menadžera kao radna platforma razvoja kvalitetnih softverskih aplikacija, Preduzetništvo kao šansa, pp. 109 - 119, Nov, 2013
 • F. Đoković, Inovacije u funkciji sticanja konkurentske prednosti u hotelijerstvu, Regionalna turistička konferencija "Savremene tendencije u razvoju turizma- inovacije i turizam"’, pp. 47 - 58, Oct, 2013
 • F. Đoković, Dž. Kulović, Informacioni sistemi za podršku odlučivanju u hotelijerstvu, Internet u edukacionom i poslovnom okruženju, pp. 149 - 154, Jun, 2013
 • I. Damnjanović, F. Đoković, Management of national parks as a factor of tourism competitiveness, Ekološka istina, Jun, 2013
 • F. Đoković, Poslovno odlučivanje o investicionim aktivnostima u hotelijerstvu, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Apr, 2013
 • F. Đoković, I. Damnjanović, Reinženjering kao koncepcija strategijskog menadžmenta u funkciji povećanja konkurentnosti - poseban osvrt na hotelijerstvo, Upravljanje kvalitetom, pp. 717 - 722, Mar, 2013
 • F. Đoković, Povećanje konkurentnosti hotelskih preduzeća - primena balansiranih merila performansi kao koncepta strategijskog menadžmenta, Jahorinski poslovni dani preduzetništva, gastronomije i turizma 2013, Feb, 2013
 • F. Đoković, Ruralni turizam na području valjevskog kraja, Saradnja u razvoju turizma - održivi razvoj kao uslov konkurentnosti u turizmu, Jun, 2010
 • F. Đoković, Značaj etike u zaštiti životne sredine - osvrt na ekonomiku, pp. 383 - 387, Jun, 2008
 • F. Đoković, Značaj menadžmenta znanja u savremenom turizmu, Mar, 2007
Univerzitet Singidunum © 2017