117,0490

Microsoft Teams - stranice predmeta

Poštovani studenti,

sve informacije vezane za nastavne predmete se nalaze na Microsoft Teams platformi. Stranice predmeta na sajtovima fakulteta više neće biti aktivne.

Kao što znate, Univerzitet Singidunum koristi najsavremenije platforme za nastavu, objavljivanje nastavnih materijala, snimaka predavanja i informisanje studenta.

Microsoft Teams platforma omogućava najjednostavniji način da studentima budu dostupne sve neophodne informacije o predmetu, materijali, ako i rasporedi i rezultati kolokvijuma i ispita.

Studenti se na Microsoft Teams prijavljuju sa svojim zvaničnim studentskim SingiMail.rs adresama elektronske pošte.

Univerzitet Singidunum © 2024