117,0490

Prof. dr Milovan Stanišić ponovo izabran za rektora Univerziteta Singidunum

Na 12. sednici Saveta Univerziteta Singidunum održanoj 31.05.2012. godine za rektora Univerziteta Singidunum izabran je prof. dr Milovan Stanišić za mandatni period 2012-2015. godine.

Prof. dr Milovan Stanišić spada u red poznatih i priznatih naučnih radnika i profesora. Zvanje redovnog profesora stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Svojim dugogodišnjim uspešnim radom postao je poznat u široj univerzitetskoj javnosti kao izuzetno kvalitetan naučni radnik i pedagog. Osnivač je Univerziteta Singidunum. Dao je veliki doprinos njegovoj afirmaciji i ugledu u Srbiji i inostranstvu. Predlog za izbor profesora Stanišića za rektora dali su svi departmani integrisanog Univerziteta, kao i pet samostalnih fakulteta u sastavu Univerziteta Singidunum. Takođe, predlog je dao i Studentski parlament.

 

Svi predlagači su istakli veliki doprinos koji je u proteklom periodu dao profesor Stanišić za uspešan razvoj Univerziteta. Članovi Saveta, Odluku o izboru prof. dr Milovana Stanišića za rektora Univerziteta Singidunum u narednom trogodišnjem periodu, doneli su jednoglasno.

 

Rektor prof. dr Milovan Stanišić sa članovima Saveta

 

Univerzitet Singidunum © 2024