117,2078

Promocija monografije

U okviru 59. Beogradskog sajma knjiga, na štandu Centra za promociju nauke predstavljena je monografija dr Nataše Sekulović, Krize i njihov uticaj na turizam u Srbiji / Crises and impact on tourism in Serbia.

 

Promocija monografije


Dr Nataša Sekulović je docent na Univerzitetu Singidunum i angažovana je na predmetima Ekonomika turizma i Hotelsko posloivanje.
Na promociji monografije govorili su prof. dr Kosta Andrejević, u ime izdavača Zadužbine Andrejević, prof. dr Krunoslav Čačić, dekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum i prof. dr Siniša Zarić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Promociji su prisustvovali profesori, asistenti i studenti Univerziteta Singidunum.

Univerzitet Singidunum © 2023