117,0490

Akreditovani novi studijski programi Univerziteta Singidunum

Obaveštavamo Vas da su AKREDITOVANI novi studijski programi integrisanog Univerziteta Singidunum:

Međunarodni odnosi i diplomatija
Ovaj studijski program obezbeđuje studentima temeljna znanja iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. Studijski program u četvorogodišnjem trajanju ima za cilj školovanje kadrova koji poseduju znanja i sposobnosti za analizu međunarodnih proseca, pojava i problema, sposobnost kritičkog i analitičkog mišljenja i koji su kompetentni da kvalitetno obavljaju stručnu delatnost, ponude rešenje datog problema i posledice u oblasti međunarodnih odnosa.

Tokom školovanja, predviđena je obavezna stručna praksa koja se odvija u institutima, državnim organima i organizacijama ili drugim institucijama koje u svojim delatnostima imaju poslove iz oblasti međunarodnih odnosa ili diplomatije. Po završetku četvorogodišnjih studija, svojim znanjem i kompetencijama studenti će biti osposobljeni da samostalno obavljaju poslove i donose odluke u procesu planiranja, organizacije, sprovođenja i koordinacije u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. Pohađanje studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija na Univerzitetu Singidunum pruža mogućnost studentima da se aktivno uključe u obavljanje širokog spektra poslova u privredi, javnoj upravi, lokalnoj samoupravi, obrazovnim centrima, neprofitnom sektoru, humanitarnim organizacijama, medijima itd.

AKREDITACIJA MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA

Bezbednost
Izrazita dinamika, kompleksnost i međuzavisnost dešavanja na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou nameće potrebu za školovanjem kadrova koji poseduju znanja i sposobnosti da primenjuju analitičke i sintetičke metode u rešavanju složenih bezbednosnih izazova, rizika i pretnji. Studijski program ima za cilj osposobljavanje visoko kompetentnih kadrova koji poseduju široka multudisciplinarna znanja, stiču i razvijaju složene stručne, profesionalne i radne veštine i sposobnosti, uz mogućnosti kasnijeg neprekidnog usavršavanja i akademskog napredovanja.

Ovaj studijski program osposobiće stručnjake u poslovima odlučivanja i upravljanja, organizovanja poslova i aktivnosti u različitim poljima bezbednosnog delovanja, kao i podizanja bezbednosne kulture. Studenti će tokom četvorogodišnjeg školovanja usvojiti teorijska i praktična znanja o različitim uzrocima i oblicima ugrožavanja bezbednosti društva, države i pojedinca. Takođe, kroz širok spektar teorijsko-aplikativnih predmeta studenti će steći dubinske uvide u organizaciju i funkcionisanje sistema bezbednosti, kako u njegovom proaktivnom tako i reaktivnom delovanju.

AKREDITACIJA BEZBEDNOST

1719928091-1-vesti-us-02072024-slika1.png  1719928091-0-vesti-us-02072024-slika2.png

UPIS na nove studijske programe je u toku, a nastava će se u akademskoj 2024/2025. godini realizovati za I i III godinu studija.

Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem mejla studije|mmnkk|singidunum.ac.rs ili kontakt telefona 011/3094-094.

Dobro nam došli!

Univerzitet Singidunum © 2024