117,1015

Ekonomija hrane

Pored aktuelnih izbornih opcija vezanih za turizam i hotelijerstvo, na Univerzitetu Singidunum započeli smo sa obrazovanjem stručnjaka iz oblasti ekonomije hrane.

Na ovoj izbornoj opciji se, osim opšteobrazovnih predmeta iz oblasti ekonomije i turizma, izučavaju i uskostručni predmeti kao što su restoraterstvo, međunarodna gastronomija, tehnologija životnih namirnica, hrana i održivi razvoj, principi ishrane i rekreacije i sl.

Studenti se na smeru Ekonomija hrane upoznaju sa mikrobiološkim, hemijskim, fizičkim, senzornim kvalitetom hrane, uče o tehnološkim procesima proizvodnje namirnica, o njihovoj hranljivoj vrednosti, o sistemu kvaliteta hrane u ugostiteljskim objektima i trgovinskim lancima, o kulturnim i geografskim aspektima hrane, a osim toga stiču i neophodna znanja iz ekonomskih oblasti kako bi mogli uspešno da rukovode distribucijom i prodajom hrane.

Upis je u toku!

Za više informacija posetite sajt UPIS.

upis.singidunum.ac.rs

Univerzitet Singidunum © 2024