117,2078

Aktivnosti FMK Univerziteta Singidunum

Studentski parlament Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum je na punktu koji se nalazio u holu zgrade FMK sakupio higijenu (pelene za bebe i odrasle, asepsol, alkohol, uloške, maramice, sapune....), osnovne prehrambrene namirnice (brašno, šečer, kvasac, ulje, konzervisane paštete i nareske, vodu i mleko), garderobu za bebe i odrasle, kao i veš za iste; i organizovao prevoz do Krupnja gde će se sakupljeni prilog donirati sutra ujutru.

Takođe, akcija Psihološka prva pomoć se razvija. Još ljudi se priključilo i trenutno je preko 600 volontera uključeno u akciju.

Pored toga, Na Fakultetu za medije i komunikacije u organizaciji Departmana za psihologiju istoimenog fakulteta, a u dogovoru sa Crvenim krstom i Republičkim štabom organizovan je sastanak psihoterapeuta i volontera za pružanje pomoći ugroženima u kolektivnim centrima. Sastanku je prisustvovalo preko 100 terapeuta iz Beograda i Novog Sada i više od 400 volontera. Volonteri su studenti Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum i Filozofskog fakulteta iz Beograda i Novog Sada, koji su odslušali predmet "Psihologija u zajednici" i imaju dobru volju da pomognu. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Unicefa, Ministarstva odbrane, kao Ministarstva zdravlja. Nakon sastanka, svi prisutni su se podelili u grupe i otišli na 40 različitih lokacija. Pridružili su im se i profesori sa Departmana za socijalni rad.

Univerzitet Singidunum © 2023