117,1777

Grupe za predavanja i vežbe I godine

Grupe za predavanja i vežbe I godine se određuju prema broju indeksa i toPoslovni fakultet
Fakultet za turistički i hotelijerski  menadžment
Fakultet za informatiku i računarstvo
Tehnički fakultet (bivši Fakultet za menadžment)

Univerzitet Singidunum © 2023