117,0490

Održan kurs iz IBM SPSS alata za mlade naučne istraživače

U organizaciji IBM-a, kompanije Valicon i Univerziteta Singidunum, dana 24.05.2013. održan je kurs iz IBM SPSS Statistics alata na Univerzitetu Singidunum.
Kurs su pohađali mladi naučni istraživači sa Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, SANU, Univerziteta “Sv. Kliment Ohridski“ iz Bitole, Makedonija i Univerziteta Singidunum. Predavači Aleksandar Milanović, Country Manager i Jovica Šibalić, Sales Consultant su predstavnici kompanije Valicon koja je dugogodišnji lider u domenu istraživanja tržišta i konsaltinga na području Jugoistočne Evrope.

U današnje vreme, kada „pametno“ poslovanje postaje ključ za uspešan biznis, data mining tehnike i uopšte alati za automatizaciju donošenja odluka čine srž inteligentnih tehnologija, a koji čine sastavni deo SPSS familije analitičkih alata. Kurs su zvanično otvorili predstavnici IBM kompanije iz Beograda Marija Lacmanović, Training Sales & Delivery Specialist i Darko Đapić, Sales Specialist Business Analytics, a u ime Univerziteta polaznicima se obratila Angelina Njeguš, vanredni profesor Univerziteta Singidunum.

SPSS kurs
SPSS kurs
SPSS kurs
Univerzitet Singidunum © 2024