117,2078

Učenici Ekonomske škole „Dr Kosta Cukić” na Univerzitetu Singidunum

U ponedeljak 26.03.2012. godine učenici Ekonomske škole ,,Dr Kosta Cukić" posetili su Univerzitet Singidunum.Učenici su imali priliku da posete amfiteatre, bibioteku, službe, računarske učionice i kratko da prisustvuju predavanjima koja su se u tom trenutku održavala na Univerzitetu kako bi osetili atmosferu na studijama. Takođe, razgovarali su sa profesorima i saradnicima o uslovima studiranja i nastavnim programima.

Nakon obilaska Univerziteta, u restoranu ,,Jasmin" organizovano je zajedničko druženje učenika i studenata i na taj način srednjoškolci su mogli da čuju utiske studenata Univerziteta Singidunum.Univerzitet Singidunum © 2023