117,1015

Singidunum najbolje rangirani privatni univerzitet u Srbiji

Univerzitet Singidunum se i ove godine našao u top 5 univerziteta u Srbiji, kao najbolje rangirani privatni univerzitet. Svetsku rang listu univerziteta (Webometrics Ranking of World Universities) formira Cybermetrics Lab, istraživačka grupa pri španskom Visokom savetu za naučna istraživanja.

Serbia - Singidunum 5

Kao glavni kriterijumi pri rangiranju univerziteta uzetе su prisutnost, otvorenost, izvrsnost i uticajnost. Značajan doprinos visokoj poziciji Univerziteta Singidunum dao je intenzivan naučno-istraživački rad profesora i asistenata, zatim javna dostupnost svih udžbenika, višegodišnja praksa javnog objavljivanja svih master, magistarskih i doktorskih radova, kao i više naučnih i stručnih konferencija koje Univerzitet organizuje.

Univerzitet Singidunum © 2024