117,1015

Rezultati konkursa za erazmus+ nastavne i nestavne mobilnosti

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum ovim putem oglašava rezultate konkursa objavljenog 01.03.2023. za Erazmus+ nastavne i nenastavne mobilnosti u okviru projekata KA 107 2020 i KA 131 2021.

Dole navedene kolege nominovane su za učešće na projektu KA107 2020:

1. Prof.dr Lidija Barjaktarović
2. Prof.dr Ivica Terzić
3. Miloš Pupavac, nastavnik ruskog jezika

Dole navedene kolege nominovane su za učešće na projektu KA 131 2021:

1. Prof.dr Ana Jovancai Stakić
2. Prof.dr Mladen Veinović
3. Prof.dr Aleksanadar Jevremović
4. Prof.dr Nina Dragićević
5. Prof.dr Tijana Radojević
6. Doc.dr Nataša Stanišić
7. Tanja Vučković
8. Aleksandar Mihajlović, MA
9. Maja Rončević, MA

Shodno Pravilniku o uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra za mobilnost u okviru Erazmus+ programa, žalbe na rezultate konkursa mogu se podneti u roku od 5 dana od datuma objave istih, slanjem mejla na adresu internationaloffice|mmnkk|singidunum.ac.rs.

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum

Univerzitet Singidunum © 2024