117,1415

Rezultati konkursa za Erazmus+ nastavne i nenastavne mobilnosti

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum ovim putem oglašava rezultate konkursa objavljenog 04.03.2024. za Erazmus+ nastavne i nenastavne mobilnosti u okviru projekata KA 131 2023.

Dole navedene kolege nominovane su za učešće na projektu KA 131 2023:

Nastavne mobilnosti:
1. Doc. dr Darija Martinov
2. Doc.dr Jelena Gavrilović
3. Prof. dr Nikola Stakić
4. Aleksa Panić, master
5. Darija Lunić, nastavnik italijanskog jezika

Nenastavne mobilnosti:
1. Ilija Savić, master
2. Maja Obradović, master
3. Maja Rončević, master

Shodno Pravilniku o uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra za mobilnost u okviru Erazmus+ programa, žalbe na rezultate konkursa mogu se podneti u roku od 5 dana od datuma objave istih, slanjem mejla na adresu erasmus|mmnkk|singidunum.ac.rs.

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum

Univerzitet Singidunum © 2024