Sinigudnum logo
Fakultet za informatiku i računarstvo

Informatika i računarstvo

Fakultet za Informatiku i računarstvo već više od jedne decenije školuje programere i informatičare specijalizovane za razvoj softvera i informacionu bezbednost. Studenti na ovom studijskom programu, kroz izborne predmete na 3. i 4. godini, mogu izabrati jedno od dva usmerenja: Razvoj veb i mobilnih aplikacija ili Bezbednost u sajber prostoru.
usmerenja

Na smeru Razvoj Veb i mobilnih aplikacija studenti stiču izuzetnu osnovu iz programiranja (Java, PHP, JavaScript, Python, HTML/CSS) , baza podataka (MySQL, Oracle, noSQL) i računarskih telekomunikacija (Cisco, Mikrotik). U program su uključene aktuelne metodologije za projektovanje i razvoj softvera, a zatim i njegovo testiranje i osiguravanje kvaliteta. Koriste se i detaljno izučavaju operativni sistemi za mobilne uređaje (Android, iOS), kao i serverski operativni sistemi (MS Windows, Linux) i savremena produkciona okruženja (Google Cloud Platform, AWS). Posebna pažnja je posvećena kvalitetu interfejsa za interakciju između korisnika i računara (HCI) i iskustvo korisnika (UX).

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani informatičar.

Specifičnosti smera Bezbednost u sajber prostoru čine napredna znanja iz oblasti bezbednosti i zaštite računarskih mreža, sistema i servisa. Studenti se detaljno upoznaju sa principima kriptologije, zaštitom komunikacionih kanala (VPN), principima rada firewall i IDS/IPS sitema, odbranom od zlonamernog softvera, zaštitom na Vebu... Ova znanja su od izuzetnog značaja kod bavljenja sistemskom/mrežnom administracijom, digitalnom forenzikom, penetracionim testiranjem ali i kod projektovanja i razvoja softvera. Na najvišem nivou studenti se obučavaju za primenu veštačke inteligencije kao odgovora na najsloženije funkcionalne i bezbednosne zahteve.

books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

Studijski program Informatika i računarstvo je rezultat iskustva i tradicije duže od jedne decenije, ali i pažljivog osavremenjivanja kao odgovor na aktuelne zahteve u praksi. Diplomci ovog programa se tradicionalno zapošljavaju u vodećim domaćim i stranim kompanijama (Amazon, OmnitechIT, Endava, CA Technologies...), državnim ustanovama i kao profesori u školama. Možda smo i najponosniji na to što je veliki broj naših diplomaca razvio uspešne sopstvene IT firme, u kojima su zaposlili svoje kolege sa studija!
books Pored priznate i cenjene diplome, studenti imaju mogućnost da steknu i dodatne sertifikate i licence.

CISCO
Oracle
IBM
EMC-Dell
Mikrotik
Navicat
Microsoft Academy
Certiport

Za upis na studijski program "Informatika i računarstvo" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Legenda

Izborne opcije studijskog programa:
 • VMRazvoj veb i mobilnih aplikacija.
 • BSBezbednost u sajber prostoru.
I godina

Uloga i primena aplikativnog softvera u poslovnim, obrazovnim i drugim okruženjima. Rad sa (Google/MS/Open/Libre) Office Office kancelarijskim paketom. Desktop i Veb rešenja. Integrisana razvojna okruženja (IDE). Alati za rad sa grafičkim i multimedijalnim sadržajima (Photoshop, Gimp, Blender...). ERP (Enterprise Resource Planning) i CRM (Customer Relationship Management) alati. Inženjerski alati (CAD/CAM). Obrazovni softver i softver za simulacije.

Programiranje je godinama unazad priznato kao veoma važna veština koja ima široku primenu u svim sferama današnjeg društva. Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa programiranjem računara na programskom jeziku Java i sticanje osnovnih teorijskih znanja o programiranju, kao i praktična mogućnost za pisanje programa na jeziku Java. Kroz program predmeta studenti će naučiti osnove metodologije programiranja, osnove algoritama, razviti ispravan stil programiranja i steći dobru osnovu za druge predmete sa smera.

Cilj predmeta je sticanje potrebnih znanja za praćenje stručnih predmeta struke, proširivanje matematičkog obrazovanja, razvijanje stvaralačkog mišljenja i stvaranje osnove za razumevanje kvantitativnih odnosa među pojavama. Potrebno je ovladati onim specifičnim oblastima matematike koje su neophodne za razumevanje računarskih nauka.

Mnogi predmeti sa kojima se srećemo u struci, kao što su osnovi računarske tehnike, teorija algoritama, programiranja i mnogi drugi, se oslanjaju na matematiku. Cilj predmeta je da se na jednom mestu sakupe sva ta neophodna matematička znanja koja su potrebna za razumevanje računarskih nauka, bilo da se radi o hardveru ili softveru.

Upoznavanje sa elementima objektno orijentisanog programiranja i programskog jezika Java. Sticanje osnovnih teorijskih znanja o programiranju i osposobljavanje za samostalno rešavanje programskih problema kroz praktičan rad na računaru. Sposobnost snalaženja i rada u različitim razvojnim okruženjima. Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o programiranju i samostalan i grupni rad pri rešavanju programskih problema i projekata iz različitih oblasti računarstva.

Principi rada Internet mreže. Protokoli i servisi. IoT (Internet of Things) koncept. Internet data-centri i računarski oblaci. Elektronska pošta. Veb servis i tehnologije (HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL...). Sistemi za upravljanje sadržajem (CMS - WordPress, Joomla...). Bezbednost i privatnost na Internetu.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima računarske arhitekture, principima rada, strukturnom organizacijom i načinima implementacije računara. Student poznaje matematičke i hardverske osnove funkcionisanja digitalnog računara, osnovne delove, principe rada i nivoa organizacije računara. Sposoban je da razlikuje vrste računarskih sistema na osnovu njihovih parametara i proceni efikasnost upotrebe različitih računarskih implementacija za različite namene. Poseduje osnovna znanja iz operativnih sistema i asemblerskog jezika. Sposoban je da praktično primeni stečena znanja.

Engleski jezik 1 je dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou (FCE).

II godina

Savremeni razvoj bezbednosnih servisa na Internetu, pokazuje da je informaciono teorijski pristup koji je izložen na ovom predmetu, upravo na frontu najnovijih pravaca razvoja koji već danas mogu obezbediti sisteme zaštite, kontrolisane i izmerljive snage. Time je potpuno osiguran bezbedan sadašnji i svaki budući razvoj Interenta, kao opšte računarsko komunikacione infrastrukture, ključne za razvoj digitalne ekonomije i nove globalne digitalne civilizacije. Pored osnovnog teorijskog pristupa za razumevanje informacionih procesa koje susrećemo u svakom računarsko komunikacionom sistemu, u udžbeniku iz ovog predmeta je predstavljen snažan praktični aparat koji savremenom informatičaru olakšava rešavanje problema koje mu nameće sve složenija i zahtevnija praksa.

Upoznavanje sa matematičkim osnova neophodnim za razumevanje računarskih nauka.

Svrha izučavanja ovog predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja za primenu baza podataka. Razmatraju se relacione baze podataka. Posebna pažnja se posvećuje tehnikama modelovanja procesa iz realnog sveta i svođenja na relacioni model podataka. Date su tehnike normalizacije. Razmatraju se problemi kod konkurentnog izvršavanja transakcija. Prikazane su tehnike za pristup bazama podataka iz različitih programskih jezika i diskutovana je višeslojna arhitektura savremenih aplikacija. Na kraju se razmatra administracija bazama podataka. Krajnji cilj ovog predmeta je da se razvije samostalan rad u izabranom DBMS-u, što uključuje kreiranje baze podataka, izradu korisničkog interfejsa, pretraživanje i izradu izveštaja.

Predmet Operativni sistemi ima za cilj upoznavanje studenata s osnovnim konceptima i konkretnim rešenjima operativnih sistema savremenih računara radi pravilnog konfigurisanja, softverskog održavanja i uspešnog korišćenja u projektovanju informatičkih rešenja.

Na ovom predmetu studenti stiču neophodna znanja iz osnova kriptologije uz primenu matematičkog aparata koji je potreban za analizu i sintezu savremenih šifarskih sistema. Savladavaju se osnovni servisi zaštite informacija: tajnost, integritet, autentifikacija i neporecivost. Detaljno se razmatraju svojstva simetričnih i asimetričnih šifarskih sistema. Studenti će biti osposobljeni da samostalno procenjuju kvalitet zadatog šifarskog sistema i razumeju njegovo mesto i ulogu u savremenom integrisanom računarskom okruženju.

U ovom predmetu se izučavaju napredne tehnike programiranja u Javi.

Predmet Računarske mreže projektovan je tako da studenti u okviru njega steknu znanja potrebna za direktan rad sa računarskim mrežama (administracija mreža, Internet provajding, bezbednosni servisi), kao i osnove za bavljenje drugim granama koje se oslanjaju na računarske mreže (razvoj Veb i mobilnih aplikacija, razvoj distribuiranog softvera i slično). Na ovom predmetu se izučavaju osnovni principi računarskih telekomunikacija, OSI i TCP/IP referentni modeli, tehnologije za izgradnju privatnih računarskih mreža (Eternet i IEEE 802.11), principi Internet protokola i rutiranja, protokoli za transportovanje podataka (TCP i UDP), kao i savremeni aplikativni protokoli (HTTP/HTTPS, E-mail, FTP, VoIP, video-konferencije, P2P servisi i drugo). Za demonstraciju i praktičnu primenu naučenog koriste se savremeni operativni sistemi (Linuks, MS Windows) i simulatori.

Engleski jezik 2 je dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou (FCE).

III godina

Predmet Analiza i obrada podatka obučava studente da ovladaju teorijskim i praktičnim znanjima iz domena obrade podatka. Studenti će savladati osnove obrada podatka čija struktura predstavlja višedimenzionalni niz. Takvi podaci su vremenske serije, digitalni audio zapisi i digitalne slike. Kroz praktičan rad u programskom jeziku Python, studenti će naučiti kako da na ove tipove podatka primene osnovne algoritme mašinskog učenja, kao što su linearna regresija i linearna klasifikacija. Krajnji cilj kursa je samostalna sinteza sistema čija je glavna odlika ugradjena inteligencija koja je dobijena na osnovu analize i obrade podataka.

Kriptologija 2 prezentuje bezbednosne servise sveprisutne u savremenim računarsko komunikacionim sistemima, od bezbednosnih protokola kao što su SSL, IPsec, Kerberos, WEP, pa do mehanizama deljenja tajni i generisanja kriptoloških ključeva na osnovu zajedničke slučajnosti. Zajednička osobenost prezentovanja ovih bezbednosnih mehanizama je njihova teorijsko informaciona analiza, koja daje teorijske granice njihove kriptološke vrednosti, koja se često gubi iz vida u savremenoj inženjerskoj praksi. Na osnovu ovog informaciono teorijskog pristupa, čitalac može da stekne jasnu sliku savremenog kretanja oblasti bezbednosti informacija, uključujući i najnovije trendove kao što je bezbednost na fizičkom sloju, u okviru koje su izvorne neodređenosti potekle od šumova na kanalima, na svojevrstan način uključuju u složene kriptološke mehanizme zaštite u sve prisutnijim bežičnim komunikacionim sistemima.

Predmet računarski oblaci obrađuje koncept distribuiranog računarstva na fizičkom, aplikativnom i sloju mreže. Silabus predmeta pokriva oblasti osnove računarskih oblaka, tehnologije računarskih oblaka, arhitekture računarskih oblaka, bezbednosti računarskih oblaka, skladištenja podataka u računarskim oblacima, virtualizacije u računarskim oblacima kao i skalabilnosti upotrebom računarskih oblaka. Nakon uspešno savladanih materijala predviđenih silabusom, studenti su u mogućnosti da implementiraju i razvijaju sopstvena rešenja kroz sisteme distribuiranog računarstva u oblaku.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pravnim pojmovima, institutima i pravilima u cilju potpunog regulisanja Syber prostora i vezanih za autorska prava, za zaštitu podataka i privatnosti, elektronsku upravu, elektronsko poslovanje, elektronsku demokratiju i visokotehnološki kriminal.

Arhitekture, tehnologije i principi razvoja i izvršavanja troslojnih Veb aplikacija. Korisničko iskustvo (UX). Tehnologije, biblioteke i radni okviri na strani klijenta (jQuery, AngularJS...). Programiranje na strani servera (PHP, Node.js). Baze podataka i apstrakcija pristupa. Performanse i optimizacija rešenja (Memcache, Xdebug...). Produkciona okruženja i skalabilnost.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa modernim principima dizajna korisničkog interfejsa za desktop, veb i mobilne aplikacije. Pored toga studenti upoznaju osnovne projektne uzorke za korisnički interfejs (eng. UI patterns), kao i za dizajn interfejsa za igrice (eng. Games patterns). Kao rezultat studenti naprave kompletan korisnički interfejs jedne aplikacije poštujući gore pominjane principe.

Upoznavanje osnove kompjuterskog kriminala, razumevanje osnovnih principa, metodologije i tehnologije Digitalne forenzike - naučne discipline sa težištem na Kompjuterskoj forenzici. Studenti će ovladati popularnim alatima: za upravljanje bezbednosnim kompjuterskim incidentom, borbu protiv kompjterskog kriminala i pribavljanje relevantinih dokaza pred sudom. Na ovaj način steći će veštine za prikupljanje podataka prema izvoru (datoteke, operativni sistemi, mrežni saobraćaj, aplikacije, kombinovani izvori), ispitivanje, analizu i izveštavanje o kompjuterskom incidentu.

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima softverskog inženjerstva. Sagledavanje složenosti procesa razvoja softvera kroz faze u životnom ciklusu softvera. Ukazivanje na aspekte o kojima se mora voditi računa pri projektovanju i razvoju softvera, kao i na probleme koji tom prilikom mogu da nastanu. Razumevanje i ovladavanje postupcima modelovanja softvera pomoću različitih vrsta UML dijagrama.

je baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (CAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine čitanja, pisanja, slušanja i govora. Ovim kursom je obuhvaćeno obnavljanje, kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.

IV godina

Kao osnovni ciljevi predmeta Zaštita u računarskim mrežama postavljeni su: Razumevanje bezbednosnih principa u računarskim sistemima i mrežama. Identifikovanje bezbednosnih problema u različitim mrežnim okruženjima i u operativnim sistemima. Sposobnost rešavanja bezbednosnih problema primenom višeslojne arhitekture zaštite. Osposobljavanje za samostalno razmatranje i shvatanje bezbednonih problema i primenu adekvatnih mehanizama zaštite.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja. Student će biti osposobljen da razume i primeni ključne poslovne veštine, osnovne zakonitosti za ostvarivanje ciljeva, ulogu celoživotnog usavršavanja i postizanja poslovnih uspeha i pozitivnih poslovnih rezultata, kao i individualni aspekt uloge pojedinca kao zaposlenog u privredi.

Upoznavanje sa osnovnim konceptima veštačke inteligencije i njenom mestu unutar tradicionalnih računarskih oblasti. Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim uvidima neophodnim za sintezu sistema veštačke inteligencije zasnovanih na znanju, obučavanju na osnovu primera ili genetskih informacija formiranih u evolucionom procesu unutar skupa potencijalnih rešenja. Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz domena analize i sinteze sistema veštačke inteligencije unutar paradigmi automatskog rezonovanja, mašinskog učenja, evolucionog i genetskog programiranja.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima savremenog dizajna interakcije između čoveka i računara (savremenog korisničkog interfejsa), njegovom analizom, tehnikama implementacije predloženog dizajn rešenja i metodama evaluacije postojećih rešenja.

Cilj kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti upravljanja rizicima u sajber prostoru (Information Security Management System - ISMS). U toku kursa će biti izučavan skup politika i procedura kojima se omogućava sistematsko upravljanje osetljivim podacima jedne organizacije. Cilj URSP (ISMS) je smanjenje rizika i obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja putem proaktivnog ograničavanja uticaja koji bi mogli dovesti do narušavanja bezbednosti informacionih sistema.

Pregled i karakteristike mobilnih uređaja. Operativni sistemi za mobilne uređaje. Razvojna okruženja i programski jezici za mobilne uređaje. Arhitektura Android i iOS aplikacija. Razvoj aplikacija za rad sa ograničenim resursima. Korisnički interfejs na pametnim mobilnim uređajima. Pristup periferijama pametnog mobilnog uređaja. Razvoj mobilnih servisa i rad sa multimedijalnim sadržajem. Korišćenje Web servisa i API-ja (Google API, Facebook API,…).

Ciljevi predmeta su: 1. Upoznavanje i ovladavanje savremenim softverskim alatima iz oblasti Internet i Web tehnologija 2. Primena stečenih znanja i veština u rešavanju konkretnih realnih problema definisanih kroz konkretne projektne zadatke 3. Razvijanje sposobnosti za kreativnu primenu datih softverskih alata u konkretnim praktičnim situacijama

Upoznavanje i ovladavanje savremenim softverskim alatima iz oblasti: Zaštita informacija. Primeniti stečena znanja i veštine u rešavanju konkretnih realnih problema definisanih kroz konkretne projektne zadatke zaštite informacija. Razvijanje sposobnosti za kreativnu primenu datih softverskih alata u konkretnim praktičnim situacijama zaštite informacija. Stečena znanja i veštine upotrebe savremenih softverskih alata za zaštitu informcija. Sticanje znanja i iskustva u oceni primenjivosti datog softverskog alata, njegovih ograničenja i prednosti za zaštitu informacija.

Testiranje softvera i njegov kvalitet predstavljaju veoma važan faktor u procesu razvoja softvera. Postoje nebrojeni primeri softverskih otkaza koji su bili fatalni po kompanije, a neki su odneli i ljudske živote. Sam proces testiranja i procene kvaliteta softverskih rešenja nosi veliki deo troškova na projektima. Zanimanje tester softvera vrlo je aktuelno i traženo u celom svetu pa i kod nas. Kroz program predmeta studenti će naučiti manuelno i automatizovano testiranje, tehnike bele kutije (jednično testiranje - pokrivanje koda zasnovano na toku kontrole i toku podataka), tehnike crne kutije (deljenje na klase ekvivalencije, uzročno posledični grafovi, analiza graničnih vrednosti itd.), integraciono i sistemsko testiranje, upravljanje procesom testiranja i procenu rizika.

Upoznavanje i sagledavanje kompleksnosti postupaka kriptoanalize i upoznavanje sa osnovnim matematičkim aparatom neophodnim za njihovo sprovođenje. Klasifikacija napada na simetrične kriptosisteme, ocena njihove uspešnosti i složenosti napada. Primena razmatranih metoda na nekoliko najpoznatijih blok šifara (block ciphers) i sekvencijalnih šifara (stream ciphers). Ovladavanje različitim tehnikama kriptoanalize na praktičnim primerima uprošćenih varijanti reprezentativnih simetričnih (DES, AES, RC4, A5/1) i asimetričnih kriptosistema (RSA, DSA, DH). Pravilna implementacija kriptografskih mehanizama u programskom kodu, kao i primena standardnih NIST testova za ocenu kvaliteta generatora slučajnosti u službi generatora kriptoloških parametara.

je baziran na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (CAE). Ravnopravno su zastuplenje sve četiri veštine čitanja, pisanja, slušanja i govora. Ovim kursom je obuhvaćeno obnavljanje, kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.

Diplomirani informatičari su kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse i da obavljaju poslove iz oblasti:

JAVA, PHP, Frontend, HTML, JavaScript, Wordpress

menadžer, projektant, analitičar bezbednosti IT sistema, inženjer bezbednosti računarske mreže i/ili CISCO, digitalni forenzičar, inženjer razvoja kriptografskih mehanizama, inženjer zaštite IS

administrator baze podataka, administrator Oracle baze podataka, inženjer modelovanja podataka, projektant aplikacija baza podataka, Oracle SQL, MySQL, Microsoft Access, SQL razvojni inženjer

analitičar, inženjer, projektant poslovnih procesa, inženjer zadužen za reinženjering poslovnih procesa

administrator, inženjer, menadžer računarske mreže

inženjeri za dizajn i razvoj korisničkog interfejsa veb aplikacija, dizajn i razvoj korisničkog interfejsa desktop aplikacija, optimizaciju veb / desktop aplikacija, razvoj Oracle interfejsa

programer veb servisa, razvojni inženjer servisno-orijentisanih aplikacija, razvojni inženjer poslovnih i/ili integrisanih veb servisa, razvojni inženjer veb servisa u Cloud Computing okruženju, razvojni inženjer zadužen za internet marketing i trgovinu

administrator veb/aplikativnog servera, administrator virtualizacionih platformi

administrator Unix i/ili Linux i/ili Windows sistema

menadžer projekta razvoja IS, arhitekta IS, sistem analitičar, inženjer za modelovanje IS, inženjer za implementaciju, razvoj i održavanje ERP rešenja, inženjer za testiranje i implementaciju sistema, IT konsultant

Data mining i/ili Data Warehouse i/ili ETL razvojni inženjeri, inženjer za modelovanje skladišta podataka, inženjer za razvoj inteligentnih poslovnih rešenja, menadžer projekta razvoja inteligentnih sistema

sve inženjerske pozicije u oblasti internet provajdinga, razvojni inženjeri za CMS sisteme, internet/intranet aplikacije, aplikacije za mobilne telefone, softversko inženjerstvo, programer grafičkih aplikacija, inženjer za razvoj, implementaciju i održavanje sistema za zaštitu podataka u računarskim mrežama, razvojni inženjer elektronskog poslovanja, razvojni inženjer savremenih informacionih tehnologija u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi, bankarstvu, turizmu

inženjer iz oblasti geografskih informacionih sistema, razvojni inženjer iz oblasti veštačke inteligencije, inženjer za razvoj sistema z a edukativne potrebePrema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine ALUMNI asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • JAVA programer
 • SQL programer
 • Web programer
 • PHP programer
 • Frontend programer
 • Wordpress programer
 • Web Services programer
 • Android programer
 • Menadžer bezbednosti IT sistema
 • Analitičar bezbednosti informacija
 • Projektant bezbednosti informacionih sistema
 • Inženjer bezbednosti mreže
 • Inženjer bezbednosti CISCO
 • Digitalni forenzičar
 • Administrator Oracle baze podataka / Oracle DBA
 • Administrator baze podataka (DBA)
 • Projektant baze podataka
 • Projektant aplikacija baza podataka
 • Oracle SQL razvojni inženjer
 • MySQL razvojni inženjer
 • Razvojni inženjer baza podataka (Microsoft Access)
 • Administrator/inženjer mreže
 • Administrator Windows sistema
 • Administracija Unix/Linux sistema
 • Administrator veb servera
 • Administrator virtualizacionih / Cloud platformi
 • Administrator aplikativnog servera
 • Razvojni inženjer servisno-orijentisanih aplikacija
 • Arhitekta srednjeg sloja
 • Inženjer pružanja internet usluga (ISP)
 • Arhitekta sistema
 • IT menadžer
 • Razvojni inženjer Data Warehouse rešenja
 • IT Solution Manager


Prijemni ispit na studijskom programu Informatika i računarstvo sastoji se iz:

 • testa opšte informisanosti i kulture (5 pitanja),
 • testa inteligencije (5 pitanja),
 • testa iz informatike (20 pitanja),
 • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja i poznavanja savremenih tehnologija.

Nakon on-line prijave, kandidat ima mogućnost on-line vežbanja testova za prijemni ispit.

Za upis na studijski program "Informatika i računarstvo" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis