117,1015

Rezultati konkursa za Erazmus+ studentske mobilnosti

Erazmus+ kancelarija Univerziteta Singidunum objavljuje rezultate Konkursa za ERAZMUS+ studentske mobilnosti, objavljen na zvaničnom sajtu univerziteta 01.04.2024.
Nakon selekcije kandidata, Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta Singidunum odlučuje da studentske mobilnosti zarad studiranja u okviru Erazmus+ programa za zimski semestar 2024/25. akademske godine dodeli sledećim studentima:

 • Bosiljčić Katarina
 • Cherifa Achouak
 • Borovac Milica
 • Toljević Luka
 • Raičević Anđelija
 • Vasiljević Dejana
 • Soković Jana
 • Mitrović Darija

Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta Singidunum dodeljuje studentske mobilnosti zarad prakse i usavršavanja u okviru Erazmus+ programa sledećim studentima:

 • Jurišić Đorđe
 • Vučićević Sara
 • Bjelić Katarina
 • Lazarević Mia

Protiv odluke o odabiru kandidata, kandidat može da podnese žalbu putem elektronske pošte u roku od 5 dana od objavljivanja rezultata konkursa, na adresu erasmus|mmnkk|singidunum.ac.rs. Odluku o žalbi donosi ancelarija za međunarodnu saradnju, odnosno Кomisija za izbor kandidata u okviru konkursa Erazmus+, u roku od najkasnije 5 dana od dana prijema žalbe i o tome će obavestiti kandidata pisanim putem.

Erazmus+ kancelarija Univerziteta Singidunum

Univerzitet Singidunum © 2024