117,1015

Rezultati konkursa za Erazmus+ nastavne mobilnosti (KA171 2023)

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum ovim putem oglašava rezultate konkursa objavljenog 04.04.2024. za Erazmus+ nastavne mobilnosti u okviru projekata KA 171 2023.
Dole navedene kolege nominovane su za učešće na projektu KA 171 2023

Universite Cadi Ayyad (Maroko):

  1. Doc. dr Valentina Bošković

Zanzibar University (Tanzanija):

  1. Prof. dr Nemanja Stanišić
  2. Prof. dr Ana Jovancai Stakić
  3. Doc. dr Aleksandar Đorđević

Shodno Pravilniku o uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra za mobilnost u okviru Erazmus+ programa, žalbe na rezultate konkursa mogu se podneti u roku od 5 dana od datuma objave istih, slanjem mejla na adresu erasmus|mmnkk|singidunum.ac.rs.

Erazmus+ kancelarija Univerziteta Singidunum

Univerzitet Singidunum © 2024