117,3742

Održana deveta međunarodna konferencija Finiz 2022

U petak, 2. decembra 2022. godine, Univerzitet Singidunum je bio organizator i domaćin devete po redu Međunarodne naučne konferencije FINIZ, pod nazivom “Poslovna otpornost u svetu koji se menja”. Konferencija je održana online - putem Microsoft Teams platforme.

Održana deveta međunarodna konferencija Finiz 2022 - 1

Uvodni govornici ovogodišnje konferencije su bili:

  • prof.dr Goranka Knežević, v.d. rektora Univerziteta Singidunum,
  • Maja Matić, predsednica Udruženja sertifikovanih istražitelja prevara (ACFE)
  • Dr Zoran Škobić, Rukovodilac sektora za edukaciju i usavršavanje I coordinator
  • međunarodne saradnje, Savez računovođa I revizora Srbije,
  • Verica Teofilović, finansijska direktorka Strauss Adriatic-a,
  • Marko Danon, šefa jedinice za konkurentnost Saveza za fer konkurenciju, NALED
  • (Nacionalna alijansa za ekonomski razvoj),
  • Miroslav Višnjić, predsednik Udruženja samostalnih sudskih veštaka i procenitelja vrednosti nepokretnosti.

Održana deveta međunarodna konferencija Finiz 2022 - 2

Predsedavajući sesije bila je prof.dr Lidija Barjaktarović, dekanka Poslovnog fakulteta u Beogradu. Ona se osvrnula na aktuelnost teme konferencije, ali i istakla činjenicu da su zaključci i inicijative proistekle u diskusijama na konferenciji FINIZ imale i imaju rezultate u daljem poboljšanju poslovanja privrednih subjekata. Tako da su i sve sesije FINIZ-a 2022 u fokusu obradjivale podjednako važne teme koje su u funkciji podizanja kvalitete korporativnog
upravljanja.

Profesorka Goranka Knežević je sa Marijom Kušić Radovanović, članicom ACFE, bila domaćin sesije Digitalizacija i finansijska forenzika u svetu koji se menja, koja je organizovana u saradnji sa Udruženjem sertifikovanih istražitelja prevara za Srbiju.Teme koje su bile u fokusu sesije su vezane za očuvanje ugleda profesije u izmenjenim uslovima poslovanja.

Profesorka Lidija Barjaktarović je bila predsedavajuća interaktivne sesije, pod nazivom: FINTECH u svetu koji se menja (u okviru projekta COST CA 19130 I ORCA-LAB), I ukazala na izazove vezane za ovu industriju.

Održana deveta međunarodna konferencija Finiz 2022 - 3

Profesor Zoran Petrović, je kao predsedavajući sesije IT u specifičnim i izazovnim situacijama u računovodstvu, predstavio teme u fokusu.

Profesori Jelena Gajić i Aleksandar Đorđević su bili domaćini sesije pod nazivom: Održiva marketing strategija u „novoj realnosti”.

Profesor Nebojša Bačanin-Džakula, prorektor za nauku Univerziteta Singidunumi je bio domaćin sesije Naučni radovi. Ove godine je u zborniku objavljeno 17 radova, iz 11 zemalja (Albanija, Bosna I Hercegovina, Velika Britanija, Grčka, Indija, Litvanija, Crna Gora, Rusija, Južna Afrika, Srbija, Oman, Hrvatska,).

Profesor Miroslav Perić je sa Marijom Đorđević, članicom UIRS-a predsedavao sesijom pod nazivom „Interna revizija kao oslonac u turbulentnim vremenima“ koja je  rganizovana u saradnji sa Udruženjem internih revizora Srbije.

Profesor Vule Mizdraković je bio predsedavajući sesije Procenitelja, čija je tema bila “Značaj procene vrednosti nepokretnosti sa aspekta profesionalne regulative iz oblasti  ačunovodstva i revizije” u saradnji sa udruženjima NUPS i USSVP.

Profesor Lazar Dražeta je predsedavao sesijom “Poslovna otpornost ljudskog kapitala kao paradigma 21. Veka”.

Konferencija FINIZ će i dalje nastaviti da okuplja stučnu i naučnu javnost kako bi se dalje unapredilo korporativno upravljanje u našoj zemlji, ali i regionu.

Univerzitet Singidunum © 2023