117,2078

Naši profesori na međunarodnoj konferenciji ISDFS 2019 i IEEE kongresu

Profesori Univerziteta Singidunum su učestvovali na poznatoj međunarodnoj konferenciji „7th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS 2019)“ gde je Univerzitet Singidunum od prošle godine član konzorcijuma. Na konferenciji koja se održavala u Barcelosu, Portugal, u periodu od 10. do 12. juna 2019. godine, naš asistent Eva Tuba je izložila dva rada čiji su autori naši profesori:

  • Eva Tuba
  • Petar Spalević
  • Dejan Živković
  • Milan Tuba

Naši profesori na međunarodnoj konferenciji ISDFS 2019 i IEEE kongresu

Takođe, naši profesori su učestvovali i na kongresu „IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)“ što je najveći svetski kongres u oblasti evolutivnog izračunavanja. Kongres je održan u periodu od 10. do 13. juna 2019. godine u Velingtonu, Novi Zeland. Profesor Milan Tuba je predsedavao sekcijom za "fireworks algoritam" i prezentovao ukupno 3 rada čiji su autori profesori sa Univerziteta Singidunum:

  • Ivana Štrumberger
  • Eva Tuba
  • Nebojša Bačanin
  • Dejan Živković
  • Milan Tuba
Univerzitet Singidunum © 2023