117,2078

Naši profesori i studenti na Businet konferenciji

U periodu od 13. do 15. novembra 2019. godine u hotelu Hilton održana je godišnja Businet konferencija. Ovogodišnja konferencija okupila je više od 200 predstavnika univerziteta iz celog sveta. Univerzitet Singidunum na ovoj konferenciji predstavljali su: prof. dr Tijana Radojević, prof. dr Jelena Gajić i asistent Dušan Borovčanin, dok su studenti Univerziteta Singidunum učestvovali u radu konferencije.

Naši profesori i studenti na Businet konferenciji - 1 Naši profesori i studenti na Businet konferenciji - 2 Naši profesori i studenti na Businet konferenciji - 3

Businet je mreža međunarodnih visokoškolskih institucija (državnih i privatnih univerziteta), koji dele zajednički etos u pogledu internacionalizacije. Trenutno ima 113 Univerziteta u 30 zemalja širom sveta. Više informacija o Businet mreži pogledajte ovde.

Naši profesori i studenti na Businet konferenciji - 4

Univerzitet Singidunum © 2023