117,0490

Naš asistent na Erazmus mobilnosti - Tehnološki univerzitet u Bialystoku, Poljska

U periodu, od 30.novembra do 8.decembra 2019. godine. asistent na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, Dušan Boročanin, boravio je na nastavnoj razmeni na Tehnološkom univerzitetu u Bialystoku u Poljskoj.

Naš asistent na Erazmus mobilnosti - Tehnološki univerzitet u Bialystoku, Poljska - 1

Razmena je realizovana u okviru međunarodne nedelje u kojoj su učestvovali profesori iz još 10 zemalja sveta. Tokom razmene, Dušan Borovčanin održao je predavanje studentima Fakulteta za menadžment, izbornog smera turizam i hotelijerstvo na temu "Strategije rasta korporativnih hotelskih lanaca".

Naš asistent na Erazmus mobilnosti - Tehnološki univerzitet u Bialystoku, Poljska - 2

Takođe, tokom razmene organizovani su i sastanci sa rukovodstvom univerziteta, kao i dekanima i prodekanima pojedinih fakulteta i gradonačelnikom grada Bialystoka na kojima se diskutovalo o mogućnostima za unapređenje saradnje između partnerskih institucija.

Naš asistent na Erazmus mobilnosti - Tehnološki univerzitet u Bialystoku, Poljska - 3

Univerzitet Singidunum © 2024