117,0490

Akreditovan novi studijski program Životna sredina i održivi razvoj

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju izdalo je UVERENJE O AKREDITACIJI studijskog programa osnovnih i master studija - Životna sredina i održivi razvoj na Univerzitetu Singidunum za upis studenata na srpskom i engleskom jeziku.

Akreditovan novi studijski program Životna sredina i održivi razvoj - 1 Akreditovan novi studijski program Životna sredina i održivi razvoj - 2

Na osnovnim studijama studijski program Životna sredina i održivi razvoj upisivaće 75 studenata, a na master studijama kvota je 25 studenata.

Univerzitet Singidunum © 2024