117,0490

SAP University Alliance Program

Univerzitet Singidunum je od marta 2011. godine postao član SAP University Alliance Programa (UAP), čime je studentima omogućen pristup mnogobrojnim praktičnim softverskim rešenjima unutar SAP-a.

Unutar ovog programa, razvijen je SAP University Alliance Community (UAC), koji predstavlja vodeću socijalnu mrežu za povezivanje univerziteta širom sveta za pružanju podrške u razvoju informacionih tehnologija pomoću SAP-a. On istovremeno omogućava kontakte, saradnju, razmenu iskustava i unapređenje karijere za predavače i studente.

Na osnovu razvijenih curriculuma, tehnologija i akademskih istraživanja, SAP University Alliance Program podržava univerzitete, koji žele da ponude svojim studentima i drugim polaznicima različite kurseve u oblasti SAP softverskih rešenja, čime se stvara visokoobučena radna snaga za potrebe 21. veka.

Univerzitet Singidunum © 2024