122,6617

Galileo

Cilj i agenda:

Univerzitet Singidunum svojim studentima pružio mogućnost dobijanja sertifikata za rad na globalnom distribucionom sistemu Galileo by Travelport.

Kome je kurs namenjen:

Kurs je prevashodno namenjen studentima Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment. Obuka podrazumeva organizovanje baznog kursa iz rezervacija karata pod nazivom: REZERVACIJE / POČETNI i osposobljenost polaznika za prodaju avio kapaciteta vazduhoplovnih kompanija u redovnom vazdušnom saobraćaju na sistemu Galileo.

Nakon završene obuke i uspešno položenog ispita studenti će dobiti sertifikat Booking File 1 – Basic Reservations koji je priznat u celom svetu, a sporazumom je predviđena i stručna praksa za studenate sa Departmana za turistički i hotelijerski menadžment.

Uslovi polaganja i sertifikacija, zvanja koja se dobijaju :

Galileo će obavljati obuku studenata u Galileo Adriatic školskom centru čija adresa je Admirala Vukovica 10, Beograd ili u prostorijama univerziteta Singidunum. Polaznici kursa su studenti Univerziteta Singidunum.

Minimalan broj polaznika je 8 a maksimalan 12. Ukoliko Univerzitet oformi grupu manju od 8, polaznici će se upućivati da se direktno jave Galileo Adriatic školskom centru. Polaznici bi i dalje plaćali povlašceni iznos cene kursa ali bi započinjali obuku tek nakon upisa polaznika koji plaćaju punu ekonomsku cenu kursa i ukoliko preostane slobodnih mesta.

Nastavu obavljaju instruktori GALILEA koji su ovlašceni da svakom polazniku po uspešno položenom završnom ispitu izdaju odgovarajući Seritifikat. Nastava se organizuje u toku školske godine.

Obuka se izvodi na srpskom jeziku. Svaki polaznik ima svoj računar na kojem, u trening okruženju, može da radi u GALILEO sistemu.

Ukupan broj časova jednog kursa iznosi 30 školskih časova (6 časova po danu) i to 28 časova nastave i 2 časa ispit koji se polaže poslednjeg dana kursa.

Časovi se održavaju od 9.00 do 15.00, s tim da polaznici u toku jednog dana imaju pauzu od 2 puta po 15 minuta i to: između drugog i trećeg i izmedu četvrtog i petog časa.

Primena kursa u privredi:

Mogućnost rada na globalnom distribucionom sistemu Galileo by Travelport i osposobljenost polaznika za prodaju avio kapaciteta vazduhoplovnih kompanija u redovnom vazdušnom saobraćaju na sistemu Galileo.

 

Online prijava
Kontakt

Univerzitet Singidunum © 2017