Sinigudnum logo
Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu
Flaster - language
Rukovodilac programa:
prof. dr Slobodan Čerović, dekan
Rukovodilac programa:
prof. dr Vesna Spasić

Model svetskog obrazovanja, stručna praksa i saradnja sa najboljim profesorima i stručnjacima iz oblasti turizma, pružiće Vam znatno više mogućnosti za uspešnu karijeru u sektoru turizma i hotelijerstva. Studentima ovog master studijskog programa omogućena su stručna predavanja, mentorski sistem rada i korišćenje naučno-stručne literature regionalne elektronske biblioteke Svetske turističke organizacije (UNWTO).

Master program Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu Vam omogućava visok nivo znanja koje je primenljivo u poslovnom okruženju i predstavlja kvalitetnu pripremu za uspešnu karijeru u hotelima, turističkim agencijama, turističkim organizacijama, sektorima hrane i pića, menadžmentu interne kontrole i dr.

Svetska turistička organizacija – UNWTO, potvrdila je kvalitet studijskog programa Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu Univerziteta Singidunum TedQual sertifikatom.

I semestar

Upoznavanje studenata sa osnovnim metodološkim postulatima, specifičnostima epistemologije društvenih nauka, glavnim logičkim metodama istraživanja, metodama i tehnikama za prikupljanje, analizu i eksplikaciju naučne građe, kao i sa strukturom naučnog istraživanja, odnosno sa fazama u postupku naučnog istraživanja.

Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa složenijim pitanjima funkcionisanja međunarodnog i domaćeg tržišta. Akcenat je na odgovarajućim tržišnim promenama i pozicijama konkretnih regiona, zemalja i područja, kao i na upravljačkim pitanjima u razvoju tržišta.

Upoznavanje studenata sa vrstama i karakteristikama poslovnih sistema u turizmu i njihovim funkcionisanjem kroz konkretne primere iz inostrane i domaće prakse.

Ovladavanje znanjima i veštinama u vezi sa planiranjem, organizovanjem i kontrolom marketing aktivnosti u turizmu s posebnim osvrtom na korišćenje instrumenata marketinga u poslovnoj i turističkoj politici.

Cilj predmetaje da studenti master studija ovladaju neophodnim znanjima iz oblasti upravljanja hotelom, upravljanjem domaćinstvom hotela, upravljanjem restoranskim poslovanjem hotela, upravljanjem i funkcionisanjem recepcijske službe, upravljanjem marketingom hotela, upravljanje nabavkom, upravljanjem i funkcionisanjem pomoćnih službi hotela, finansijskim upravljanjem u hotelu, upravljanjem ljudskim resursima i upravljanjem funkcijom bezbednosti.

Ovladavanje znanjima i veštinama u domenu specifičnosti upravljanja radnim procesima u turističkim agencijama i organizatorima putovanja, a posebno upravljanja procesima formiranja i plasmana turističkih aranžmana u uslovima dinamičnih kretanja na turističkom tržištu koje sve više dobija obeležja elektronskog tržišta.

II semestar

Sticanje znanja o načinima uravnotežavanja postizanja različitih efekata uticaja turističkih aktivnosti (ekonomskih, društveno-kulturnih i ekoloških) na održivi razvoj turističkih destinacija; značaju i ulozi koordinacije aktivnosti, različitih podrški, indikatora i instrumenata kontrole uticaja za planiranje, monitoring i upravljanje održivim razvojem destinacija.

Omogućiti studentima posedovanje naprednih znanja u oblasti korišćenja geografskih informacija i savremenog tehnološkog okruženja u poslovnim procesima na polju turizma i hotelijerstva. Poznavanje metoda upravljanja bazama podataka o prostoru i geografskim informacijama kao strateškom resursu za modelovanje i vizuelizaciju turističkih i hotelijerskih aktivnosti.

Cilj predmeta je sticanje znanja o načinima implementacije mera kojima se unapređuje zdravlje turista i turistička ponuda. Detaljno upoznavanje sa različitim interpretacijama zdravstvenog turizma, wellness koncepta, načinima za prevenciju oboljenja, poboljšanje psiho-fizičkog stanja i postizanje vitalnosti kroz uvođenje nutricionističkih programa, programa rekreacije, kao i kroz upotrebu prirodnih resursa: termomineralnih izvora, čistog atmosferskog vazduha i lekovitih peloidnih smeša.

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja. U okviru dela izrade studijsko istraživačkog rada student posebno izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i sa praksom u njihovom rešavanju. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela istraživanja, ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanja kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogućnosti za primenu prethodno stečenih znanja u praksi.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student, obradom praktične istraživački orijentisane teme i njenom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj praksi u okviru poslovnih sistema u turizmu i hotelijerstvu.

  • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.
  • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

Popunite on-line prijavu za upis na studijski program "Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu".