Sinigudnum logo
+381 11 3093 210, 3093 240
master@singidunum.ac.rs
Softversko i informaciono inženjerstvo

SOFVERSKO INŽENJERSTVO je jasno definisana struka koja se BAVI PROJEKTOVANJEM I IMPLEMENTACIJOM VISOKO KVALITETNIH I VISOKO SLOŽENIH SOFTVERSKIH SISTEMA.

Softversko i informaciono inženjerstvo

Studijski program Softversko i informaciono inženjerstvo nudi napredna teorijska znanja iz oblasti softverskog inženjerstva, kao i praktična znanja koja obuhvataju najsavremenije softverske tehnologije (Internet, Web, Cloud) i ovladavanje veštinom njihovog rutinskog korišćenja. Kandidati stiču znanja koja će im omogućiti da napreduju u oblasti IT, pre svega na poslovima razvoja visoko složenih softverskih sistema (upravljanje projektom razvoja softvera, projektovanje softvera, programiranje, testiranje), ali i na poslovima podrške operativnom radu softvera (uvođenje u rad, konfigurisanje, monitoring).

Ono što ovaj studijski program čini posebnim je izborni blok Domensko inženjerstvo koji studentima pruža ekspertska znanja iz odabrane, neračunarske domenske oblasti čineći ih kvalifikovanim za najsloženije poslove dizajna softvera u toj domenskoj oblasti. Takođe, planom studijskog programa obuhvaćen je celokupni životni ciklus softverskih sistema (razvoj, operativni rad, obezbeđenje kvaliteta) kroz doslednu primenu DEVOPS pristupa koji objedinjuje procese razvoja i eksploatacije složenih softverskih sistema.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje MASTER INŽENJER SOFTVERA.

hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

Prijavi se za upis

I semestar

Na ovom predmetu student stiče kompetencije potrebne za razumevanje aktuelnih metodoloških pristupa razvoju složenih softverskih sistema, njihovu primenu i anticipaciju budućih metodoloških pravaca u domenu razvoja složenih softverskih sistema.

U okviru predmeta Napredne softverske arhitekture studenti se upoznaju sa principima razvoja velikih softverskih sistema, kao i sistema koji treba da odgovore na specifične zahteve u pogledu performansi, stabilnosti, skalabilnosti, proširivosti i održavanja. Predstavljeni su istorijski i aktuelni obrasci, modeli i arhitekture, počev od nivoa jezgra operativnih sistema, pa do distribuiranih sistema koji podržavaju milione klijenata u savremenim IoT okruženjima. Poseban akcenat je stavljen na profilisanje postojećih softverskih sistema i njihovu arhitekturnu optimizaciju.

Na ovom predmetu student stiče kompetencije potrebne za razumevanje strukture, funkcije i arhitekture savremenih razvojnih i produkcionih alata u domenu softvera. Takođe, student stiče veštine potrebne za rutinsko korišćenje odabranih alata i/ili okruženja za razvoj i produkciju složenih softverskih sistema.

U okviru ovog predmeta student stiče kompetencije potrebne za specifikaciju i modelovanje softverskih komponenti i sistema na različitim nivoima apstrakcije. Takođe, student biva osposobljen da modeluje softverske sisteme visoke složenosti i da koristi odabrane softverske alate za modelovanje sistema u oblasti softvera.

U okviru ovog predmeta student upoznaje principe i praksu domenom vođenog dizajna softvera i domenski specifičnih jezika i osposobljava se da projektuje i implementira složeni softverski proizvod korišćenjem domenom vođenog razvoja softvera i domenski specifičnih jezika.

Na ovom predmetu student se osposobljava da kritički analizira i odabira softverske komponente/servise i da kreira složene softverske sisteme njihovom integracijom.

U okviru ovog predmeta student stiče temeljna znanja i razumevanje koncepata korektnosti, konzistentnosti, grešaka i otkaza, statičke analize i testiranja. Takođe, uči da koristi formalnu logiku kao jezik za specifikaciju sistema, razume korišćenje simboličkog izvršavanja, i glavnih tehnika verifikacije koje se koriste u proveri simboličkog modela i postaje sposoban da izvrši verifikaciju jednostavnih sistema. Dodatno, student savladava opsege različitih pristupa testiranju koji se mogu primeniti na softverske sisteme i postaje sposoban da primeni metod crne i bele kutije na jedinično testiranje.

II semestar

Na ovom predmetu student biva upoznat sa principima, konceptima i metodama za modelovanje i vrednovanje kako postojećih, tako i budućih, novostvorenih, finansijskih instrumenata. Takođe, student postaje osposobljen da izabrane metode implementira korišćenjem dostupnih softverskih rešenja.

Na ovom predmetu student upoznaje osnovne koncepte i temeljno upoznaje terminologiju i standarde u oblasti geoprostorno-determinisanih procesa. Takođe upoznaje se sa specifičnim senzorskim tehnologijama u oblasti, kao i sa specifičnostima softvera namenjenog upravljanju geoprostornim procesima i podacima. Nakon što savlada gradivo iz ovog predmeta, student postaje kompetentan da učestvuje u izradi složenih softverskih rešenja namenjenih upravljanju geoprostornim procesima i podacima i postaje upoznat sa istraživačkim trendovima u domenu geografskih informacionih sistema.

Na ovom predmetu student razume životni ciklus podataka i tehnike inženjerstva podataka. Takođe, postaje sposoban da izvrši zadatke inženjerstva velikih skupova podataka i da ih dokumentuje. Na ovom predmetu student upoznaje i osnovne principe analitike podataka i u stanju je da objasni kako se oni mogu primenjivati u različitim domenima, a takođe razume relevantne standarde i praksu u domenu inženjerstva podataka.

Cilj ovog predmeta je da student bude osposobljen da identifikuje problem/probleme koji zahteva/zahtevaju istraživački pristup pri razvoju softverskog sistema srednjeg nivoa složenosti u određenom domenu primene i da odabere i primeni adekvatnu istraživačku metodologiju/alate.

Cilj stručne prakse jeste da se student upozna sa zahtevima koje treba da ispuni za brzo i efikasno uključivanje u radne procese organizacija koje se bave poslovima proizvodnje i uvođenja softvera u produkciju i/ili poslovima prodaje i savetodavnim poslovima u IT domenu.

Cilj izrade i odbrane završnog master rada je da student pokaže da je kompetentan da identifikuje problem, izvrši analizu i specificira model softverskog sistema srednjeg nivoa složenosti primenom metodoloških pristupa i tehnologija softverskog inženjerstva, da ga implementira primenom aktuelnih tehnologija i alata softverskog inženjerstva, kao i da kritički oceni postignute rezultate i da predloži dalje pravce rada.