Sinigudnum logo

UPIS NA UNIVERZITET SINGIDUNUM


Izaberite centar studija:

Univerzitet Singidunum je privatna visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove.

Prelazak na studije

Ukoliko ste već student nekog drugog akreditovanog državnog ili privatnog fakulteta, svoje studije možete da nastavite prelaskom na jedan od akreditovanih studijskih programa osnovnih akademskih studija na Univerzitetu Singidunum. Procedura prelaska je brza, efikasna i završava se u najkraćem mogućem roku.

On-Line prijava

PODNOŠENJE ON-LINE PRIJAVE

Kandidat podnosi on-line prijavu za nastavak studija.
On-line prijavu možete popuniti na sledećem linku: singidunum.ac.rs/upis/prelazak.

Uz molbu, kandidat u elektronskoj formi prilaže Uverenje o položenim ispitima.

PREDLOG REŠENJA O PRELASKU NA STUDIJE NA UNIVERZITET SINGIDUNUM

Na osnovu dokumentacije koju ste priložili, donosi se Predlog rešenja u kom se navodi na koju godinu studija se upisujete i koje ispite treba da polažete do kraja svojih studija na Univerzitetu Singidunum.

Od trenutka kada ste predali molbu, povratnu informaciju dobićete putem svog E-maila u roku od najviše 2 radna dana.

UPIS

Nakon što ste dobili Predlog rešenja, možete se istog dana upisati i dobiti indeks, podnošenjem dokumentacije. Radno vreme Studentskog servisa je svakog radnog dana:
  1. Beograd, Danijelova 32 – 08:00 do 18:00;
  2. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 4a – 08:00 do 18:00;
  3. Niš, Nikole Pašića 28 – 09:00 – 17:00

Od trenutka upisa stičete sva prava koja ima student Univerziteta, da pohađate predavanja i vežbe, stručne seminare i radionice, polažete kolokvijume i ispite. U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

 

INFORMACIJE O PRELASKU NA STUDIJE SA DRUGE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE:

Tel: 011/3094 094, E-mail: studije@singidunum.ac.rs

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send