Sinigudnum logo

UPIS NA UNIVERZITET SINGIDUNUM


Izaberite centar studija:

Univerzitet Singidunum je privatna visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove.

Podrška zaposlenim studentima

Imajući u vidu potrebu savremenog društva za neprestanim razvojem usavršavanjem i napredovanjem, Univerzitet Singidunum iskoristio je savremene informacione tehnologije kako bi omogućio i približio studiranje zaposlenima.

Podrška zaposlenima predstavlja način studiranja koji uz pomoć savremenih informacionih tehnologija uspešno premošćava nemogućnost zaposlenih studenata da redovno prisustvuju i pohađaju nastavu.

Primena informacionih tehnologija u nastavi učiniće lakšim savladavanje gradiva svima zaposlenim studentima, samim tim premostiće i nadoknaditi odsustvo sa nastave.

Studentima se kroz različite softverske alate za upravljanje procesima učenja omogućava: korišćenje multimedijalnih nastavnih sadržaja, video zapisa predavanja, on-lajn testovi za proveru znanja, elektronskih verzija udžbenika i dodatne literature.

Zahvaljujući različitim vidovima elektronskih medija, komunikacija između studenata i nastavnika je efikasnija i efektivnija.

Efikasnost ovog vida podrške se ogleda i kroz investiranje u nastavnike i asistente u pravcu njihovog razvoja kao koordinatora znanja a ne samo kao predavača. Nastavni kadar Univerziteta Singidunum ima veliko iskustvo i veštine koje su potrebne za ovakav način realizacije nastave.

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send