Sinigudnum logo

UPIS NA UNIVERZITET SINGIDUNUM


Izaberite centar studija:

Univerzitet Singidunum je privatna visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove.

Često postavljana pitanja

Na ovoj stranici možete pronaći odgovore na najčešće postavljena pitanja studenata. Za dodatne informacije kontaktirajte nas preko mejla studije@singidunum.ac.rs ili putem telefona 011/3094094

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send