Sinigudnum logo

UPIS NA UNIVERZITET SINGIDUNUM


Izaberite centar studija:

Univerzitet Singidunum je privatna visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove.

Formular za prelazak sa druge visokoškolske ustanove

Molimo Vas da ispravno unesete adresu e-pošte.
Na adresu e-pošte koju unesete u ovo polje će Vam biti poslat odgovor prodekana fakulteta koji ste izabrali.

U ovo polje priložite dokument skeniranog uverenja o položenim ispitima kao i prvu stranu indeksa gde se vide Vaši podaci kao i stranice indeksa koje se odnose na postignute rezultate polaganja ispita.
Ako je potraživana dokumentacija na jednoj strani, možete da priložite kao sliku, a ako dokumentacija ima više strana, priložite ih u jednom PDF dokumentu ili u ZIP arhivi.
Polja obeležena sa su obavezna.

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send