Sinigudnum logo

Elektrotehnika i računarstvo

Ako želite da vaše profesionalno usmerenje bude uvek aktuelno i povezano sa tehnologijama koje najviše utiču na oblikovanje savremenog sveta, nećete pogrešiti u izboru studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo na Univerzitetu Singidunum.

Ovaj jedinstveni studijski program nastao je pažljivom kombinacijom predmeta namenjenih razumevanju osnovnih principa ove oblasti i stručnih predmeta koji upućuju u tajne projektovanja i izrade softversko hardverskih sitema najšireg spektra primene.

Stečena znanja omogućavaju direktno uključivanje naših diplomiranih inženjera u radno okruženje najnaprednijih kompanija, čiji proizvodi i usluge predstavljaju motornu snagu svake moderne ekonomije.

Osim poznatih i dobro plaćenih zanimanja koje tradicionalno pokrivaju inženjeri elektrotehnike i računarstva, u okviru ovog studijskog programa stiču se i znanja iz oblati u nastajanju na samom frontu razvoja, kao što su mašinsko učenje, internet stvari, programabilni hardver, adaptivni i autonomni sistemi, obrada distribuiranih senzorskih signala i inteligentno odlučivanje.

Informacije o fakultetu možete dobiti na linku: tsus.singidunum.ac.rs/o-nasem-fakultetu

Računarska tehnika i elektronika (eng. Embedded Systems).

Elektrotehnika, za koju se s pravom tvrdi da je zahtevna naučna disciplina, transformiše se u profesiju smelih, inventivnih i otvorenih inženjera, koji uz pomoć modernih softverskih alata značajno utiču na oblikovanje savremenog sveta. Ukoliko želite da radite u kompanijama kao što su Mikroelektornika, RT-RK, Bosch, Bitgear, Apple, Siemens, Bonira Gmbh Embedded Systems, HTEC, Schneider Electric DMS, Elsys, HDL Design House, Samsung ili Phillips, ovo je pravi smer za vas!
U okviru ove izborne opcije, steći ćete znanja i veštine potrebne za rešavanje realnih problema, iz oblasti koja se popularno naziva hardver. Mogućnosti za zapošljavanje su u firmama koje se bave automatskom kontrolom, proizvode savremenu medicinsku opremu, bave se energetskom efikasnošću, kao i firmama u oblasti savremene elektronike i senzorskih, inteligentnih, telekomunikacionih sistema i sistema automatskog upravljanja. Prednost ove opcije je u tome da se pretežno radi na programabilnom hardveru kao što su FPGA (Altera, Xilinx), mikrokontroleri (Arduino, PIC), RISK računari (Raspberry PI), PLC i Scada sistemi, itd, gde se studenti osposobljavaju da programiraju hardverska rešenja za potrebe namenskih (embedded) sistema i pametnih mobilnih uređaja (Android, iPhone) koji se primenjuju u svim sferama života.
Ovo popularno usmerenje trenutno je veoma traženo na tržištu u našoj zemlji i u inostranstvu. To možete videti na sajtu LinkedIN pretragom ključnih reči na engleskom: embedded systems, embedded software, smart appliancies, M2M, Linux, embedded Linux, PLC, SoC, FPGA! Po završetku ovog smera moći ćete da projektujete pametne uređaje koji nas očekuju u budućnosti, kao što su pametni satovi, pametni sistemi za inteligentan monitoring zdravlja ljudi, upravljanje pametnim gradovima i kućama, kao i automobile bez vozača, dronove, robote i mnoge druge na granici vaše mašte.

Softversko inženjerstvo.

Diplomirani inženjeri elektrotehnike sa smera Softversko inženjerstvo će sve više biti potrebni industriji i softverskim kompanijama čiji proizvodi olakšavaju život u gotovo svim sferama kroz “All is smart” paradigmu. Ukoliko želite da radite u kompanijama kao što su Google, Microsoft, Facebook, Endava, Ibis Instruments, eFront, Deploy, SmitMicro, Verisec, Nordeus, Vast, FIS (bivši SunGuard), Levi9, Davana, GET (Global Engineering Technologies), GTech, Namics, Enjoying, BelDev, itd, ili da pokrenete svoju sopstvenu softversku kompaniju, ovo je pravi smer za Vas!
Osim klasičnih tehnika programiranja studenti ovladavaju i naprednim tehnikama programiranja uključujući programiranje aplikacija za pametne mobilne telephone i tablete (eng. smart phones and tablets), pametne satove (eng. smart watches), pametne kućne aparate (eng. smart appliances), pametnu televiziju (eng. smart TV), pametan parking (eng.smart on-street parking), itd. Studenti će biti osposobljeni da naprave internet sajtove, kao i web aplikacije i portale koji su prilagodljivi svim vrstama fiksnih i mobilnih uređaja sa promeljivom veličinom ekrana. Ovo popularno usmerenje trenutno je veoma traženo na tržištu u našoj zemlji, kao i u inostranstvu. Uverite se i sami proverom na sajtu LinkedIN pretragom ključnih reči na engleskom: softver (eng. software), programiranje (eng. programming), mobilne aplikacije (eng. mobile applications), web programiranje (eng. web programming), Android, iOS, Java, IoT (eng. Internet of Things), JavaScript!

Za upis na studijski program "Elektrotehnika i računarstvo" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Prema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine ALUMNI asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • Embedded developer
 • Embedded System inženjer
 • Cross-platform mobile developer
 • Projektant elektrotehničkih proizvoda
 • Projektant mreža i sistema
 • Inženjer elektronike
 • Inženjer telekomunikacija
 • Inženjer za obradu tona i slike
 • Elektroinženjer za merenja i instrumentaciju
 • Elektroinženjer za automatiku
 • Elektroinženjer projektant
 • Inženjer za programiranje programabilnih kola i kontrolera
 • Inženjer elektroničar za računare
 • Inženjer elektronike za signalno-zaštitne uređaje
 • Embedded C developer
 • Embedded Linux developer
 • Multiplatform developer
 • Smart Home developer
 • Softverski inženjer za programiranje mobilnih aplikacija
 • Softverski inženjer za programiranje veb aplikacija i portala
 • Softverski inženjer za programiranje veb servisa
 • Softverski inženjer za programiranje industrijskog softvera
 • Softverski inženjer za programiranje poslovnih aplikacija i sistema
 • Data scientist
 • QA (eng. quality assurance) tester softvera
 • IoT (eng. Internet of Things) developer
 • Java developer
 • Android developer
 • C/C++ developer
 • JavaScript developer
 • iOS developer


books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

Prijemni ispit na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo sastoji se iz:

 • testa opšte informisanosti i kulture (5 pitanja),
 • testa inteligencije (5 pitanja),
 • testa iz informatike (20 pitanja),
 • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja i poznavanja savremenih tehnologija.

Nakon on-line prijave, kandidat ima mogućnost on-line vežbanja testova za prijemni ispit.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva.

Legenda

Izborne opcije studijskog programa:
 • RRačunarska tehnika i elektronika
 • SSoftversko inženjerstvo
I godina

Sticanje osnovnih znanja iz elektrotehnike, analogne elektronike, električnih merenja i računara. Sticanje teorijskih I praktičnih znanja o elektrostatičkim I elektro-magnetnim pojavama, analognim elektronskim komponentama, sposobnost rešavanja osnovnih pasivnih I aktivnih analognih električnih kola sa jednosmernom I naizmeničnim strujama, teorijske osnove osnovnih mernih kola I praktična primena, I osnovne komponente od kojih se sastoji računar.

Cilj predmeta je sticanje potrebnih znanja za praćenje stručnih predmeta struke, proširivanje matematičkog obrazovanja, razvijanje stvaralačkog mišljenja i stvaranje osnove za razumevanje kvantitativnih odnosa među pojavama. Potrebno je ovladati onim specifičnim oblastima matematike koje su neophodne za razumevanje računarskih nauka.

Cilj ovog predmeta je upoznavanje osnovnih koncepata programiranja računara uz primenu programskog jezika Java.

Upoznavanje sa osnovnim fizičkim principima i zakonitostima neophodnim za razumevanje fizičkih procesa i savladavanje gradiva u okviru kurseva na višim godinama studija.

Mnogi predmeti sa kojima se srećemo u struci, kao što su osnovi računarske tehnike, teorija algoritama, programiranja i mnogi drugi, se oslanjaju na matematiku. Cilj predmeta je da se na jednom mestu sakupe sva ta neophodna matematička znanja koja su potrebna za razumevanje računarskih nauka, bilo da se radi o hardveru ili softveru.

Kurs je namenjen sticanju znanja o načinu funkcionisanja računara kroz upoznavanje sa matematičkim i logičkim osnovama na kojima se zasniva rad digitalnih sistema, kao I proučavanju osnovnih hardverskih komponenata računara, njihovih karakteristika I principa funkcionisanja.

Glavne oblasti koje se izučavaju u ovom predmetu su: 1. Linearne i nelinearne strukture podataka 2. Dizajn i analiza algoritama

Engleski jezik 1 je dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou (FCE).

II godina

Upoznavanje sa elementima objektno orijentisanog programiranja i programskog jezika C++. Sticanje osnovnih teorijskih znanja o programiranju i osposobljavanje za samostalno rešavanje programskih problema kroz praktičan rad na računaru. Sposobnost snalaženja i rada u različitim razvojnim okruženjima. Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o programiranju i samostalan i grupni rad pri rešavanju programskih problema i projekata iz različitih oblasti računarstva.

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i matematičkim alatima koji su od koristi za upravljačke i komunikacione sisteme, kako u vremenskom, tako u frekvencijskom domenu. Osim razumevanja osnovnih pojmova i uloge transformacija, studenti treba da se osposobe za korišćenje softvera za analizu signala i sistema. Nakon završenog kursa, studenti će biti osposobljeni da rešavaju probleme koji se pojavljuju u praksi, da uspešno izaberu domen analize i pripreme se za izradu sopstvenih rešenja u drugim računarskim jezicima.

Predmet Operativni sistemi ima za cilj upoznavanje studenata s osnovnim konceptima i konkretnim rešenjima operativnih sistema savremenih računara radi pravilnog konfigurisanja, održavanja i uspešnog korišćenja u projektovanju i izradi sistema iz domena elektotehnike i računarstva.

Upoznavanje sa matematičkim osnova neophodnim za razumevanje računarskih nauka.

Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne karakteristike mikrokontrolera i osnovne metode za modeliranje kontinualnih i diskretnih sistema, izvrše njuhovu analizu (vremenski i frekvencijski domen), izaberu kontroler, programiraju ga i izvrše podešavanja.

Upoznavanje sa osnovnim principima analiza pomoću računara u elektrotehnici. Analiza analognih i digitalnih kola koristeći SPICE i drugih računarskih programa. Osposobljavanje studenata za korišćenje računarskih alata za analizu i dizajn elektronskih kola i sistema. Korišćenje softvera Matlab/Simulink, LTspice, LabView, Mathematica/Maxima, MuPad i Symbolic Python, simulatori kola na Internetu. Studenti će biti osposobljeni da koriste softver otvorenog koda da procesiraju tekst, crtaju električne šeme, crtaju dijagrame funkcija, koriste programske pakete za numeričko i simboličko računanje. Sticanje znanja i veština potrebnih za projektovanje i realizaciju virtuelne PC bazirane instrumentacije.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz komunikacionih tehnologija i računarskih mreža. Upoznavanje i proučavanje standarda i protokola u savremenim mrežama Internet/Intranet tipa. Shvatanje uloge slojeva u OSI i TCP/IP modelima komuniciranja. Ovladavanje tehnikama adresovanja i rutiranja podataka. Proučavanje najvažnijih Internet servisa. Samostalan praktičan rad na projektovanju i održavanju računarskih mreža. Razumevanje bezbednosnih izazova u savremenim mrežama i primena sveobuhvatne slojevite zaštite.

Engleski jezik 2 je dvosemestralni predmet koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs predstavlja takođe pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou (FCE).

III godina

Osposobiti studente za proces profesionalne izrade softvera zasnovan na modelovanju faze projekta i standardizaciji procesa i proizvoda faze konstrukcije softverskih sistema. Specifikacija i modelovanje zahteva. Objektno modelovanje klijentske strane softverskog sistema. Konceptualno i fizičko modelovanje šeme baze podataka. Testiranje i integracija složenih softverskih sistema. Ovladavanje alatima za modelovanje.

Kurs je namenjen sticanju osnovnih znanja iz oblasti arhitekture i organizacije računara kroz upoznavanje sa njihovim osnovnim elementima. Cilj kursa je razumevanje načina funkcionisanja računara kao celine. Posebna pažnja je posvećena programiranju na nižem, asemblerskom nivou.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa modernim principima dizajna korisničkih interfejsa za desktop, veb i mobilne aplikacije.

Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima modernih telekomunikacija. Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti telekomunikacija koje obuhvataju signale i spektre, odabiranje, šum i njegov uticaj, osnovne tehnike A/D konverzije, principe obrade i prenosa analognih i digitalnih signala u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti, kriterijume kvaliteta prenosa, principe naprednih tehnika obrade i prenosa signala (multipleksiranje/višestruki pristup, tehnika proširenog spektra, širokopojasne i ultra-širokopojasne tehnologije).

Upoznavanje studenata sa mogućnostima i potrebom korišćenja savremenih multimedijalnih tehnologija. Dati osnovne principe, tehnologije i standarde multimedije i kreiranje multimedijskih sadržaja na Web-u. Izvršiti praktičnu obuku za korišćenje savremenih multimedijskih tehnologija i odgovarajućeg aplikativnog softvera za obradu multimedijskih sadržaja i kreiranje (Web-baziranih) prezentacija i aplikacija. Sposobnost snalaženja i rada u različitim multimedijalnim razvojnim okruženjima. Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz multimedije. Dizajniranje multimedijalnih aplikacija, kao i samostalan i grupni rad pri rešavanju programskih problema i projekata iz multimedije.

Upoznavanje sa savremenim tehnikama senzora, metodama i inženjerskim postupcima merenja fizičkih veličina. Upoznavanje s načinima gradnje senzora i mogućnostima njihove primene.

Engleski jezik 3 je baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (Certificate of Advanced English). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine čitanja, pisanja, slušanja i govora. Ovim kursom je obuhvaćeno obnavljanje, kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.

Upoznavanje studenata sa istorijatom, organizacijom, komunikacionim modelom i tehnologijama Interneta, sa aktuelnim sistemima adresovanja na Internetu i njihovom primenom. Uvod u mrežno programiranje (socket programming). Upoznavanje sa organizacijom, protokolima i tehnologijama Veb servisa sa rešenjima i arhitekturama vezanim za serversku stranu Veb servisa.

Upoznavanje sa osnovnim konceptima veštačke inteligencije i njenom mestu unutar tradicionalnih računarskih oblasti. Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim uvidima neophodnim za sintezu sistema veštačke inteligencije zasnovanih na znanju, obučavanju na osnovu primera ili genetskih informacija formiranih u evolucionom procesu unutar skupa potencijalnih rešenja.

Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne karakteristike mikrokontrolera i osnovne metode za modeliranje kontinualnih i diskretnih sistema, izvrše njuhovu analizu (vremenski i frekvencijski domen), izaberu kontroler, programiraju ga i izvrše podešavanja. Studenti će nakon položenog predmeta imati osnovne veštine da izvrše odgovarajuću analizu kontinualnih, diskretnih i digitalnih sistema, da izvrše njegovu simulaciju i da ga predstave u formi ulazno izlazne reprezentacije ili modela u prostoru stanja, da izvrše analizu stabilnosti ili projektovanje određenih klasa kontrolera, da izaberu odgovarajuće hardversko rešenje i realizuju projekt upravljanja u realnom vremenu.

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima konkurentnog i distribuiranog programiranja. Uvođenje pojma različitih nivoa apstrakcije u konkurentnom i distribuiranom programiranju. Osposobljavanje studenata za pisanje konkurentnih i distribuiranih programa za najčešće probleme u različitim programskim jezicima. Posedovanje osnovnih znanja o konceptima, algoritmima, principima, problemima i rešenjima vezanim za konkurentno i distribuirano programiranja. Prepoznavanje različitih nivoa apstrakcije u konkurentnom i distribuiranom programiranju. Osposobljenost studenta da u jeziku Java samostalno pišu jednostavne konkurentne i distribuirane aplikacije i da samostalno rešava najčešće probleme sinhronizacije.

IV godina

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim i naprednim konceptima programiranja aplikacija za pametne mobilne uređaje. Po završetku kursa studenti će biti sposobni da razumeju hardver i softver na pametnim mobilnim Android i iOS uređajima, kao i da razviju aplikaciju za rad na ovim uređajima koristeći različite programske modele i razvojna okruženja.

Programiranje i razvoj softvera obeležili su 90. godine prošlog veka, kao i početak 21. veka. Današnji softver i aplikacije zasnovani su na podacima i inteligenciji. Da li ste se ikada zapitali kako radi Google, kako FaceBook prepoznaje lica na slikama (“tagovanje”, engl. tag) ili kako mobilni telefon prepoznaje govorne komande? U okviru ovog kursa izučavaju se oblasti regresije, neuralnih mreža, dubinskog učenja, metode potpornih vektora (engl. support vector machine) i sistema za preporuku (npr. personalna preporuka YouTube videa ili FaceBook preporuka novih prijatelja). Kurs prezentuje koncizne teorijske osnove, dok se kroz praktičan rad (Python) stiču veštine za projekovanje trenutno najmodernijih inteligentnih servisa i aplikacija.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim principima sistema za rad u realnom vremenu i mogućnostima njihove implementacije na Linux-u (embedded Linux). Studenti se osposobljavaju da na jeziku C/C++ samostalno modeluju, analiziraju, projektuju, realizuju i testiraju RT sisteme. Kroz praktičan rad studenti samostalno analiziraju probleme iz domena sistema za rad u realnom vremenu, biraju odgovarajuću hardversku arhitekturu sistema, vrše modelovanje problema i na osnovu toga projektuju softver i testiraju finalni sistem u smislu ispunjavanja postavljenih zahteva (vremenski zahtevi, pouzdanost, tolerantnost na greške, adaptibilnost).

Kurs je namenjen sagledavanju kompleksnosti procesa razvoja softvera i sticanju znanja o softverskom inženjerstvu, postupcima modelovanja, fazama u procesu razvoja softvera i metodama ocenjivanja kvaliteta softverskog proizvoda.

Na Univerzitetu Singidunum studentima je omogućeno da uče španski po najsavremenijim metodama uz upotrebu udžbenika i diskova koji prelaze čak tri nivoa (A1+A2+B1). Španija je zemlja koja je preko 20 godina članica Evropske Unije (od 1986.g) ,a španski je i jedan od šest zvaničnih jezika Ujedinjenih Nacija. Pored Španije, španski je zvanični jezik u 19 zemalja Južne Amerike. Takođe je i zvanični jezik Ekvatorijalne Gvineje. Španski je jedan od najrasprostranjenijih jezika u svetu, a govori ga oko 500 miliona ljudi. S obzirom na broj govornika, možemo zaključiti da je španski vrlo važan jezik u poslovanju i u međunardonim odnosima.

Italijanski II predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A2 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanji komunikativnih i gramatičkih elemenata. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Cilj predmeta jedostizanje nivoa A1/ A2 prema zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Priprema studenata za sporazumevanje u različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova jednostavnije forme i za pisanje kraćih sastava deskriptivne i narativne forme u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu. Program izvođenja nastave odgovara nivou A2.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A 2. prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Ovaj predmet pruža studentima mogućnost da savladaju osnovu gramatike kineskog jezika, prošire sintaksičke strukture, usvoje nekoliko stotina kineskih karaktera, unaprede veštine čitanja i pisanja istih i ovladaju vokabularom koji omogućava komunikaciju u najčešćim situacijama iz svakodnevnog života.

Engleski jezik 4 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (CAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.

Cilj predmeta je sticanje znanja i veština potrebnih za projektovanje i implementaciju kompletnih IoT pametnih rešenja i aplikacija kao što su: Pametne kuće (eng. Smart Home), Pametna vozila (eng. Smart Car), Pametna poljoprivreda (eng. Smart Farming), Pametna okolina (eng. Smart Environment), Pametne aplikacije za brigu o zdravlju (eng. eHealth), Pametan parking (eng. Smart Parking) itd. Na kraju kursa student je kroz realan projekat na predmetu napravio jedan deo nekog pametnog sistema ili aplikacije. Na predmetu se razmatraju i integrišu svi delovi jedne distribuirane pametne aplikacije od senzorskog sistema, preko komunikacione mreže i serverske aplikacije sa NoSQL bazom podataka i BigData analitikom, do klijentskih korisničkih uređaja sa Android, iOS ili responsive Web aplikacijom koje sa serverom komuniciraju preko Veb servisa.

Ovo je predmet koji studentima omogućava upoznavanje sa naprednim veb i mobilnim tehnologijama zasnovanim na programskom jeziku Java (Java EE). Kurs je zamišljen tako da nakon njegovog uspešnog savladavanja studenti imaju završen proizvod kao najbolju preporuku za zaposlenje (napravljenu Java veb aplikaciju (portal) i/ili Android aplikaciju koja preko API poziva komunicira sa serverskom stranom koja je napravljena kao SOAP ili REST veb servis).

Po završetku kursa student će moći da objasni ključne aspekte primene računara u upravljanju procesima, projektuje i implementira digitalno upravljanje sistemom, projektuje i implementira sekvencijalno upravljanje procesom pomoću programabilnog logičkog kontrolera, projektuje i realizuje sistem za upravljanje i nadzor procesa (SKADA), kao i da povezuje programabilni hardver (programabilne kontrolere, FPGA, PLC) u industrijsku mrežu što je ključ za primene prilikom implementacije koncepta pamentne industrije (eng. Smart Industry).

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja.

Za upis na studijski program "Elektrotehnika i računarstvo" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis