Sinigudnum logo
Uspešni diplomci Univerziteta Singidunum
Dunja Pešić, Omnitech IT Dubai
Dunja Pešić - OmnitechIT Dubai

Moje ime je Dunja Pešić (LinkedIn), trenutno sam zaposlena na poziciji savetnika za pitanja bezbednosti u kompaniji OmnitechIT, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati.

Deo sam tima koji je angažovan na implementaciji alata za upravljanje identitetom i pristupom od dobavljaca CA Technologies. Fokus moje kompanije je na IT bezbednosti. Među brojnim partnerima sa kojima sarađujemo pored CA, izdvojila bih IBM, Dell, Symantec, HP.

Mogu slobodno da kažem da smo jedna od vodećih kompanija na polju bezbednosti informacionih tehnologija u Evropi, sa sedištem u Rimu. U saradnji sa CA Technologies, na teritoriji Bliskog Istoka ostvarujemo ekvivalentnu poziciju na tržištu koju imamo u Evropi. Pored primarnog fokusa kompanije koji je usmeren na dizajniranje i isporuku sistemskih integracija kao i na usluge podrške klijentima, orijentisani smo i na sferu edukacije. Naši eksperti organizuju specijalizovane treninge za klijente. Takođe, u saradnji sa Univerzitetom Singidunum želimo da obučimo buduće inženjere na polju IT bezbednosti i pružimo im šansu da postanu deo našeg tima.

Studiranje na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum, pored neophodnog tehničkog znanja, omogućilo mi je kompetencije za lako poslovno funkcionisanje na internacionalnom tržištu. Na Univerzitetu Singidunum organizuju se dodatni sadržaji i kursevi, pa studenti uvek imaju pristup najnovijim tehnologijama. Politika univerziteta je da se studentima posvećuje neophodna pažnja profesora i zaposlenih, koja je ključna za oblikovanje svetskih stručnjaka. Mentorstvo i saveti profesora su vrlo značajni na karijernom putu.

Master studije na smeru Zaštite informacionih sistema su mi pružile znanje iz oblasti zaštite sistema i mreža primenom Microsoft i Cisco tehnologije. Zbog velikog uticaja mentorstva prof. dr. Mladena Veinovića na moju karijeru, odlučila sam da nastavim sa doktorskim studijama na Univerzitetu Singidunum. Spremnost nastavnog osoblja da podrži inovativne trendove na polju informacionih tehnologija mi je omogućila da istražujem sferu upravljanja identitetima i pristupom, koja na globalnom tržištu teži da postane rešenje koje na najefikasniji način može da zaštiti kako korporativno, tako i državno okruženje od unutrašnjih i spoljašnjih sajber napada.

Povratak na studijski program Računarske nauke

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send