Sinigudnum logo
Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu

Fizičko vaspitanje i sport

Akreditovani studijski program Fizičko vaspitanje i sport obuhvata 8 semestara teorijske i praktične nastave u periodu od 4 godine. Student će, na ovom fakultetu za sport, nakon položenih svih ispita imati 240 ESPB i steći diplomu Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta za koje će diploma izdati Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerzitet Singidunum.

Koristi od jedinog privatnog fakulteta za sport sa studijskim programom Fizičko vaspitanje i sport su:

 • Fokus na praktičnu primenu znanja
 • Rad u malim grupama
 • Prilagođenost obavezama aktivnih sportista
 • Dodatno znanje za menadžment i marketing u sportu
 • Priprema za profesionalnu sertifikaciju

Jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum

Cilj studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport, koji je jedini fakultet koji se fokusira na sport, a koji pripada Univerzitetu Singidunum, je da se kreira profesionalac koji će znati da na pravi način osmisli, realizuje, kontroliše, ponovo proceni i na kraju unapredi svoj sportski i trenažni program.

sport

Studijski program Fizičko vaspitanje i sport je odličan za sve zainteresovane za fizičko vaspitanje, welness, personalni fitnes, rekreaciju, kao i sve zaiteresovane za odličnu bazu pred stručno osposobljavanje za sportskog učitelja, sportskog trenera i operativnog trenera u sportovima kao što su fudbal, košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo. Najnovije vesti, rezultati i novine u svim sportskim ligama se moraju pratiti od strane studenata i uspostaviti posmatranje sa kritičkim osvrtom na celokupnu situaciju kako bi se unapredio sport u Srbiji.

Profesori i asistenti na ovom fakultetu za sportu, imaju za cilj da osposobe studente za :

 • Efikasan profesionalni rad i primenu naučnih i stručnih dostignuća u nastavi fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama
 • Uspešno sprovođenje trenažnog procesa u sportskim klubovima i organizacijama
 • Uspešno sprovođenje korektivnog i rekreativnog vežbanja u cilju poboljšanja zdravlja
 • Primenu rezultata naučnih i stručnih istraživanja za razvoj i praćenje efekata fizičkih aktivnosti u nastavi fizičkog vaspitanja I efekata telesnog vežbanja drugih osoba koje upražnjavaju fizičke aktivnosti.

Prijavi se za upis

Kroz teorijsku i praktičnu nastavu na ovom fakultetu za sport, na predmetima kao što su npr. Funkcionalna anatomija, Antropomotorika, Fiziologija sa osnovama biohemije, Pedagogija fizičkog vaspitanja I sporta, Psihologija fizičkog vaspitanja i sporta, Sportska medicina, Didaktika, Dečiji sport, Metodika sportskog treninga, kao i na predmetima vezanim za sve timske i individualne sportove kao što su: fudbal, košarka, odbojka, vaterpolo, rukomet, atletika, džudo i karate, studentima se pruža znanje kako bi bili osposobljeni da rade na pozicijama kako u školskim i predškolskim ustanovama tako i u sportskim organizacijama.

Studenti Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na studijskom programu Fizičko vaspitanje i sport mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • Nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama
 • Nastavnik fizičkog vaspitanja u školama za decu sa posebnim potrebama
 • Organizator fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama
 • Organizator fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovne škole
 • Organizator dodatnih sportskih aktivnosti u školama – školski sport
 • Instruktor u fitnes centrima
 • Kineziterapeut u centrima za rehabilitaciju i oporavak od povreda
 • Personalni trener
 • Trener u sportskim klubovima specijalizovan za rad sa mlađim uzrastima ili seniorima
 • Kondicioni trener
 • Analitičar u sportskim klubovima
 • Skaut u sportskim klubovima
 • Koordinator rada sa mlađim selekcijama u klubovima
 • Direktor omladinske škole u klubovima
 • Sportski direktor u klubovima

Teorijska nastava se održava u zgradi Univerziteta Singidunum, Danijelova 32.

Praktična nastava ovog fakulteta za sport se održava u prostorijama Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije (mala sala, velika sala, teretana, bazen, atletska staza) na Košutnjaku.

Upis na Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu i Studijski program Fizičko vaspitanje i sport se odvija u Beogradu.

Prijemni ispit na studijskom programu Fizičko vaspitanje i sport sastoji se iz:

 • pisanja kratkih eseja na temu fizičke kulture i sporta,
 • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja.
 • Testova za procenu opštih motoričkih sposobnosti (detaljnije)

Nakon onlajn prijave, kandidat dobija mejl sa parametrima uz pomoć kojih će moći da se prijavi na platformu za polaganje prijemnog ispita: Link. Nakon prijave na navedenu platformu kandidat će moći da pristupi potrebnom materijalu za spremanje prijemnog ispita.


hat Cena školarine za ovaj stud. program na srpskom jeziku iznosi 1800 € u dinarskoj protivvrednosti za 60 ESPB.

books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta.


I godina

Ovo je jedan od stručnih predmeta na Singidunumovom fakultetu za sport na kome ćete steći znanja o tome kako funkcionišu osnovna lokomotorna svojstva čoveka. Na ovom predmetu ćete naučiti kako da uspešno utičete na razvoj motoričkih sposobnosti učenika.

Svrha ovog predmeta je upoznavanje sa informacionim tehnologijama, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i fenomenom umrežavanja i Interneta. Pored toga, razmatraju se osnove baza podataka i njihove primene u poslovnom okruženju. Posvećuje se i pažnja pitanjima bezbednosti i principima na kojima se zasniva elektronsko poslovanje. Kroz praktične laboratorijske vežbe stiču se osnove računarske pismenosti u pogledu korišćenja računara, rada sa operativnim sistemom Windows, upotrebe programa za obradu teksta, programa za tabelarni proračun, kao i prezentacije i rada na Internetu.

Na ovom predmetu ćete se upoznati sa rukometom kroz teorijski i praktični deo i tako steći potpunu sliku o ovom sportu. Kroz nastavu ovog fakulteta za sport ćete biti osposobljeni da vladate individualnom, grupnom i kolektivnom tehnikom i taktikom, a takođe i da iste elemente možete preneti na času i treningu svojim učenicima i sportistima.

Svaki pokret čovečijeg tela podrazumeva angažovanje lokomotornog sistema koga čine naše kosti, zglobovi, mišići, tetive i ligamenti. Pošto će se profesori fizičkog vaspitanja najviše baviti upravo pokretom, akcenat na ovom predmetu biće izučavanje anatomije skeletno-mišićnog sistema. Studenti ovog fakulteta za sport će dobiti uvid u građu, vrstu i funkciju kako kostiju, tako i mišića, zglobova i njihovih pripoja. Stečena znanja obezbediće im sprovođenje svake vrste fizičke aktivnosti na adekvatan način pri čemu će se trenažni efekti postići bez rizika za nastanak povreda. Takođe, studenti će dobiti uvid i u građu i funkciju unutrašnjih organa i organskih sistema, što će biti idealna podloga za praćenje i razumevanje ostalih predmeta tokom studiranja.

Svaki organ i organski sistem čoveka ima odgovarajuću funkciju koja omogućava da ceo organizam bude u tzv. stanju homeostaze, odnosno ravnoteže. Homeostaza, drugim rečima, znači zdravlje, i svaki put kada je narušena, organizam svojim fenomenalnim mehanizmima pokušava ponovo da je uspostavi. Upravo će na ovom predmetu studenti Singidunumovog fakulteta za sport dobiti uvid u normalno stanje našeg organizma kroz upoznavanje sa funkcijom pojedinačnih organa i organskih sistema. Dodatno, akcenat će biti na fiziologiji sporta, odnosno na objašnjavanju kako tokom fizičke aktivnosti, koja inače narušava gore pomenutu homeostazu, organizam svojim kompenzatornim mehanizmima pokušava ponovo da je uspostavi, čime se upravo i postiže adaptacija organizma na bavljenje sportom.

Vreme je za nove teme, jer su dileme već predugo u zapećku. Dovoljno je reći fudbal, a da sva čula prorade. Studentima je neophodno da shvate njegovu filozofiju, čime će doći do proširivanja znanja sa jednog drugog aspekta - aspekta koji je u interesu onih najmlađih. Međutim, studenti ovog fakulteta za sport treba da imaju na umu da stvarajući ljubav prema fudbalskoj igri ne treba preći granicu koja ide ka fudbalskom fanatizmu.

Predmet na kom ćete naučiti kako da bolje razumete ponašanje učenika i sportista, ključna pravila motivacije, kako funkcionišu emocije i kako one utiču na postizanje sportskih i ciljeva nastave fizičkog vaspiranja. Znanja stečena na ovom predmetu fakulteta za sport preduslov su uspešne psihološke pripreme sportista kao i planiranja nastave fizičkog vaspitanja.

Engleski 1 predstavlja kurs koji sistematski obuhvata sve primarne jezičke strukture i veštine kroz širok spektar relevantnog i tematskog materijala. Cilj predmeta je unapređenje receptivnih i produktivnih jezičkih veština, te postizanje preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite teme, odnosno – nivelisanje sposobnosti na nivou B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike.

II godina

Po završetku školovanja na smeru za fizičko vaspitanje bićete osposobljeni da "alatima" svojstvenim sportskoj struci i nauci, izazivate promene u organizmu onih sa kojima ćete raditi. Za razliku od drugih struka i nauka, u sportu se za postizanje ovih ciljeva služimo vežbom, odnosno pokretom u najširem smislu te reči. Jedina nauka sa kojom ćete se susresti tokom studija, a koja za predmet proučavanja ima pokret, je sportska biomehanika. Ova nauka je deo biofizike i integriše saznanja iz funkcionalne anatomije, fiziologije i biohemije sa principima statike, fizičke mehanike, mehanike fluida i termodinamike. Upoznavanje sa sportskom biomehanikom će Vam omogućiti da racionalno pristupate izboru trenažnih sredstava i metoda sa ciljem postizanja planiranih i programiranih efekata u svojm radu.

Globalna igra i zabava, sport i rekreacija miliona, dobija na vrednosti i popularizaciji iz dana u dan. Pravila igre se menjaju igra postaje sve dinamičnija i brža. Trenažne tehnologije u Košarci zastarevaju neverovatnom brzinom. Samo onaj ko vlada savremenim trendovima u u procesu obuke i treninga od početnika do vrhunskog košarkaša može biti uspešan kao stručnjak na ovom polju. Na nastavi se izlažu i tumače najnovija pravila ove igre. Prezentuju načini selektovanja polaznika i njihova obuka do ostvarenja vrhunskih postignuća. Uči se od velikih trenera kroz video prikaze i praktičnu nastavu. Studenti upoznavaju istoriju ovog sporta u kome smo kao država jedna od najboljih u svetu. Tumači se često iznošeno mišljenje da postoji američka, evropska i srpska škola košarke.

Na ovom predmetu upoznaćete se sa najvažnijim pitanjima vaspitanja i obrazovanja. U okviru ovog predmeta singidunum fakultetu za sport, između ostalog, dobićete odgovore na pitanja gde se danas nalazimo u shvatanju i rešavanju pojedinih pedagoških pitanja, a i upoznaćete se sa novim pravcima i trendovima u razvoju škole i vaspitanja. U vremenu stalnih i velikih promena znanja iz ovog predmeta će vam pomoći da kada se od vas bude očekivalo postižete uspeh u pedagoškom radu.

Na ovom predmetu će imati 2 celine. Jedna fokusirana na plivanje, a druga na vaterpolo. Studenti će praktično (na bazenu) i teorijski savladati tehniku plivanja, i osposobiti se da različite uzraste metodološki nauče kako pravilno da plivaju (škola plivanja), rekreiraju se i treniraju plivanje (trenažno-takmičarski). U segmentu fokusiranom na vaterpolo studenti ovog fakulteta za sport će se upoznati sa istorijatom, uspesima i pravilima našeg najtrofejnijeg kolektivnog sporta. Praktično (na bazenu) i teorijski naučiti tehničko-taktičke veštine i znanja, kao i karakteristike treninga mlađih kategorija u vaterpolu.

Sportska medicina predstavlja nauku bez koje nemoguće razumeti pozitivne i negativne uticaje sporta i drugih oblika fizičke aktivnosti na organizam ljudi. Ne postoji trener, profesor fizičke kulture ili fitnes instruktor koji može da radi bez suštinskog razumevanja sportske medicine i to ne samo zbog doziranje fizičke aktivnosti, već i razumevanja dopinga, suplementacije, zamora, povreda i oboljenja koja prate učešće u fizičkim aktivnostima i sportu na svim nivoima. Konačno, zbog razumevanja biološke pozadine uticaja sporta na organizam kroz izvođenje osnovnih testova za procenu funkcionalnog sportista, sportska medicina predstavlja suštinu sticanja stručne kompetentnost u profesionalnom radu.

Na predmetu Didaktika usvojićete osnovna didaktička znanja i razviti elementarne didaktičko-metodičke sposobnosti za razumevanje suštine, cilja i zadataka nastave i učenja motornih veština; osposobićete se za oblikovanje sadržaja i ishoda obrazovanja u okviru nastave fizičkog vaspitanja i vanškolskih sportskih aktivnosti, kao i za adekvatan izbor i stvaralačku upotrebu nastavnih metoda, oblika, didaktičkih medija i strategija u procesu planiranja, realizacije i evaluacije nastavnog procesa. Pored navedenog, formiraćete kritički odnos prema didaktičko-metodičkoj teoriji i sportskoj praksi.

Težnja je da se studenti upoznaju sa definicijom odbojke kao sportske igre i specifičnostima njenih metodskih prinicipa, odnosno metodičke umešnosti u primeni adekvatnih vežbi prilikom obuke elemenata odbojkaške igre. Sigurno je da će odbojka biti posmatrana i iz treće dimenzije koja će usloviti razvoj kreativne i funkcionalne crte studenata za buduća ostvarenja.

Engleski jezik 2 se po svojoj strukturi i sadržaju nadovezuje na predmet Engleski jezik 1 i predstavlja podizanje nivoa znanja engleskog jezika i razvoj svih jezičkih veština studenata koje se nalaze na višem srednjem nivou (B2 – prema Zajedničkom referentnom evropskom okviru za žive jezike) – na kojem se ojačavaju, sa ciljem, najpre sistematizacije postojećeg, a potom i prelaska na viši nivo poznavanja jezika.

III godina

Predmet na kome ćete se upoznati sa procesom razvoja ličnosti i glavnim odlikama razvojnih stadijuma (detinjstvo, adolescencija, zrelo doba), kao i procesom učenja kroz razumevanje odnosa učenja i sazrevanja, principa i metoda uspešnog učenja. Znanja stečena na ovom predmetu preduslov su uspešne edukativne i trenažne prakse, pogotovo kod dece, učenika i sportista predškolskog i adolescentskog uzrasta.

Studenti će na ovom fakultetu za sport biti osposobljeni da samostalno realizuje rekreativne programe sportske gimnastike sa decom oba pola, različitog uzrasta i različitog nivoa znanja. Usvojena znanja i veštine se mogu sa uspehom primeniti u okviru časova fizičkog vaspitanja ali i u okviru ostalih vannastavnih aktivnosti (rad u sportskim organizacijama). Pomenuta znanja su veoma korisna i omogućavaju pozitivan uticaj na pravilan rast i razvoj dece i omladine i odlična su dopuna redovnim časovima fizičkog vaspitanja. Sa pomenutim znanjima student će moći da pokrene sopstveni biznis u obliku sportske školice, gimnastičkog kluba i slično.

S obzirom da je sveobuhvatna sa aspekta motoričkih sposobnosti, „Kraljica spotova“ je jedna od bazičnih sportskih grana, koja je preporučljiva za zdrav i harmoničan razvoj svakog čoveka. Na predmetu Atletika ćete se upoznati sa praktičnim i teorijskim znanjima iz atletike, koja podrazumevaju teoriju, tehniku i metodiku osnovnih atletskih disciplina.

Ovo je predmet na kome ćete se upoznati sa osnovnim zakonitostima treninga, na kome ćete naučiti kako da koncipirate pojedinačni trening, ali i kako da isplanirate nedeljni, mesečni i godišnji plan treninga, kako da upravljate sportskom formom i vršite kontrolu trenažnog procesa, upravljate fizičkim razvojem dece od najmlađih uzrasta do odraslog doba. Iako teorijskog karaktera, ovaj predmet pružiće vam praktična znanja neophodna za poziv kojim ćete se sutra baviti. Danas, u globalnom, užurbanom svetu u kome rastu nesigurnost, nelagodnost, gubljenje vrednosnih i ličnih kriterijuma, Samoodbrana dobija na značaju kao fenomen u kontekstu pomenutih okolnosti. Studenti dobijaju načine kompetentnog odgovora u novonastalim situacijama ugroženosti kako u privatnom tako i u javnom prostoru. Na nastavi, predvidjenoj ovim predmetom, usvajaju se informacije o Zakonskoj regulativi koja prati nasilje, tehnikama neverbalne komunikacije (koje dovode do deeskalacije sukoba) i konačno, odbrambene tehnike kojima je moguće sačuvati sebe i najbliže a ne prekoračiti institute nužna samoodbrane.

Engleski jezik 3 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou S1 poznavanja engleskog jezika (SAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike. Student je osposobljen da razume širok spektar zahtevnih., dužih tekstova i da prepozna njihova implicitna značenja. Student je osposobljen da se izražava i koristi jezik u različitim društvenim, akademskim i profesionalnim kontekstima.

U težnji da se otklone ili ublaže negativni uticaji savremenenog načina života naša populacija se sve više uključuje u razne modele programa sportske rekreacije. Na ovom predmetu studenti će moći da upoznaju rekreaciju i blagodeti koje ona pruža. Takođe će biti u stanju da pomognu mnogima da savladaju stres, umor, kao i da spreče oboljenja koja prete sa svih strana. Pohađajući ovaj predmet studenti singidunumovog fakultata za sport će moći da nauče druge pojedince kako da budu aktivni i kako da uživaju u bezbrojnim atraktivnim programima koje rekreacija pruža, kao i kako da brinu o svom zdravlju.

Ovo je predmet na kome ćete se upoznati sa osnovnim zakonitostima treninga, na kome ćete naučiti kako da koncipirate pojedinačni trening, ali i kako da isplanirate nedeljni, mesečni i godišnji plan treninga, kako da upravljate sportskom formom i vršite kontrolu trenažnog procesa, upravljate fizičkim razvojem dece od najmlađih uzrasta do odraslog doba. Iako teorijskog karaktera, ovaj predmet pružiće vam praktična znanja neophodna za poziv kojim ćete se sutra baviti.

Fundamentalan predmet sa kojim dobijate mogućnost personalnog razvoja u smeru fitnes programa. Na ovom predmetu ćete naučiti: kako kineziološkim pristupom pokretu tela voditi trening do željenih rezultata; kako i na koji način najbezbednije planirati, programirati, prilagoditi,realizovati i vrednovati programe koji se odnose na trenažni proces; kako primeniti savremene metode i oblike rada u fitnesu.

Nakon završetka ovog predmeta student će biti u stanju da razume razlike u dizajniranju programa kondicione pripreme prema specifičnostima konkretne sportske grane, da prilagođava programe u zavisnosti od zahteva koji se postavljaju, da kreira individualne programe kondicionog treninga prema specifičnim potrebama pojedinca, da samostalno primenjuje i demonstrira sadržaje kondicione pripreme, da kreiraju mikro- i makro- planove kondicione pripreme za različite populacije.

Svakodnevno smo zatrpani velikim brojem poluistina o ishrani u koje smo skloni da poverujemo - prodavci žele da se obogate, novinari da fasciniraju publiku, a stare zablude, iako opovrgnute teško nestaju. Na ovom singidununumovom fakultetu za sport ćete dobiti odgovore na popularna pitanja koja se tiču toksina u hrani, zdravih proizvoda, bezglutenske ishrane, vegetarijanstva, gubitka telesne mase, ishrane sportista, ali i drugih kategorija stanovnika. Takođe, biće prikazane interesantne studije slučaja koje pokazuju koliko promena ishrane može da utiče na različita stanja ili izlečenje, a bićete u prilici da sklapate jelovnik koristeći bazu od 100 000 namirnica.

Obavljanje složenih zadataka jednog profesora fizičke kulture u procesu vaspitanja i obrazovanja dece je veoma zahtevno. Dobro poznavanje njihovih morfoloških karakteristika je važno kako bi se uspešno pratio njihov rast i razvoj. Na osnovu morfološko funkcionalnog razvoja dece određuje se plan i program fizičkog vaspitanja usmerenog pre svega na unapređenje zdravlja učenika i njihovih fizičkih, stvaralačkih i radnih sposobnosti, formiranja kvalitetnih veština i navika.

IV godina

Predmet koji na ovom fakultetu za sport pruža studentu mogućnost da se na konkretan način upozna sa kompleksnim područjem školskog fizičkog vaspitanja, odnosno načinima kojima se utiče na fizički, kognitivni i afektivni domen razvoja ličnosti učenika u kontekstu fizičkog vaspitanja.

Studenti će uz superviziju moći uspešno da planiraju i izvode časove fizičkog vaspitanja uz primenu ranije stečenih teorijskih i praktičnih znanja. Na osnovu iskustava sa pedagoške prakse studenti će biti osposobljeni za planiranje i realizaciju časova sa učenicima osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Lečenje pokretom, odnosno kineziterapija, smatra se jednom od najefikasnijih metoda za prevenciju i lečenje povreda u oblasti rekreativnog i profesionalnog sporta. Korektivna gimnastika predstavlja jedan od vidova kineziterapije koji se koristi za prevenciju i lečenje deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša i donjih ekstremiteta najzastupljenijih kod dece u periodu rasta, razvoja i sazrevanja. Nijedna povreda, kao ni deformitet, ne mogu se adekvatno izlečiti ukoliko se ne sprovode adekvatne kineziterapijske procedure. Stoga je cilj ovog predmetai singidunumovog fakulteta za sport da se budući profesori fizičkog vaspitanja upoznaju sa najčešćim deformitetima i povredama dece tokom odrastanja, kao i sa osnovnim metodama korektivne gimnastike koje će moći da primenjuju sa ciljem prevencije i lečenja gore navedenih stanja.

Engleski jezik 4 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (CAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike. Student je osposobljen da razume širok spektar zahtevnih., dužih tekstova i da prepozna njihova implicitna značenja. Takođe, student je osposobljen da se iuražava fluentno i spontano, odnosno da fleksibilno i efektivno koristi jezik u različitim društvenim, akademskim i profesionalnim kontekstima.

Ovo je predmet koji se, po pravilu, polaže na kraju školovanja. Na njemu ćete se upoznati sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih problema. Kroz aktivnu nastavu, praksu i izradu projekta osposobićete se za rad u sportskim i drugim organizacijama i proširiti svoja znanja iz profesionalnog razvoja i poslovnih veština.

Cilj ovog predmeta na singidunumovom fakultetu za sport je proširivanje znanja iz prostora tehničke, taktičke i kondicione pripreme u fizičkom vaspitanju i sportu kao i implementacija istih u programima fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i sportskim klubovima. Kroz praćenje konkretne praktične aktivnosti u pomenutim ambijentima, ostvariće se cilj sticanja prakse u treningu dece različog uzrasta, kao i sportista iz različitih sportskih grana i takmičarskih nivoa. Jedan od navedenih ciljeva ovog predmeta je i stvaranje kritičkog mišljenja u analizi aktuelnih programa fizičkog vaspitanja i sporta, uz mogućnost njihove smisaone korekcije i adaptacije, u odnosu na konkretne potrebe obrazovnih ustanova i sportskih klubova.

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumevanja procesa istraživanja odabrane teme; interpretacije procesa i rezultata istraživanja; provere tačnosti i validnosti korišćenih podataka i njihovo analiziranje; primene statističkih, eksperimentalnih i drugih metoda istraživanja; sprovođenja posledično – komparativnog istraživanja; kreiranja istraživanja u skladu sa odabranim predmetom istraživanja; sprovođenja istraživanja, hronološke analize i prepoznavanje evolutivnih promena i trendova posmatranog predmeta istraživanja; donošenje i interpretacija zaključaka na osnovu dobijenih rezultata istraživanja.

Cilj završnog rada je da pokaže da je student ovladao znanjima i stekao kompetencije potrebne za samostalan rad u oblasti Menadžmenta u sportu. Završni rad predstavlja jedinstveni projekat koji se radi u toku poslednje godine studija. Završni rad se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela primene terorijskih saznanja. Primarni cilj završnog rada je upoznavanje studenta sa pravilima, postupcima i procesima samostalnog analitičkog i istraživačkog rada kao i praktičnim primenama usvojenih teorijskih saznanja.

Predmet na kome ćete steći najvažnije veštine analize podataka, zarad optimizacije donošenja odluka u sferi analitike i skautinga u sportu. Osim toga, proširićete svoja znanja o pripremi dijagnostičkih izveštaja iz oblasti sporta.

Studenti će na ovom predmetu singidunumovog fakulteta za sport savladati teoriju i steći znanje i veštine antidopinga gde će moći da učestvuju u sportskim takmičenjima, da podrže sportiste sa kojima rade i na takmičenju i van takmičenja, da obezbede izuzeće radi terapijske upotrebe, kao i da pravilno edukuju sportiste o tome šta je dozvoljeno u sportu. Pored toga moći će da rade u sportskim organizacijama, učestvuju od nivoa lokalnog organizacionog komiteta do najvećih takmičenja, uključujući olimpijske igre. I na kraju moći će da edukuju sve koji imaju potrebe i žele da nauče više o dopingu u sportu.

Za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom fizičko vežbanje predstavlja mnogo više od puke razonode i zadovoljstva. Ono je važno za savlađivanje straha od nepoznatog, neuspeha, osećaja nesposobnosti i ograničenja, stvaranja želje za nadmetanjem i pobedom. Time se otvaranju vrata za uspostavljanje komunikacije sa okolinom i mogućnost uključivanja u svakodnevne društvene tokove. Studenti će pohađanjem ovog predmeta biti u stanju da ih bolje upoznaju i da im pomognu u ostvarenju njihovih želja.

Sport i industrija sporta se umnogome promenila u poslednjoj deceniji. Podržan rastućim profilom sportskih zvezda i sve sofisticiranijim zahtevima navijača, sport je postao ogroman biznis, gde zavisno od zemlje do zemlje čini 2,5% ili više bruto domaćeg proizvoda. Na predmetu Marketing u sportu, studenti će naučiti kako da upotrebe "akciju" kako na terenu i van njega i povežu je sa svim marketinškim konceptima, od razumevanja potrebe kupaca i segmentacije do etičkih izazova u sportu. Sve marketinški principi će dodatno biti obrađeni kroz obilje primera i svi studenti će biti u stanju da primene iste principe kroz praktičnu upotrebu marketinških instrumenata u sportskoj industriji.

Predmet će omogućiti da se studenti upoznaju sa ulogom dečijih igara kako u životu, i razvoju dece tako i u sportu. Oni koji budu pohađali predmet Dečije igre i sport će moći da sаvlаdаju teorijskа i prаktičnа znаnjа kojа će im omogućiti samostalno plаnirаnje, programiranje i reаlizаciju trenаžnih i tаkmičаrskih аktivnosti rаzličitih uzrаsnih kаtegorijа dece u izаbrаnoj sportskoj grаni u školskim sekcijаmа i sportskim klubovimа.Studenti će biti u stanju da nauče da rаzumeju potrebe dece, njihove želje, očekivanja ali i mogućnosti.

Na ovom predmetu ćete naučiti kako funkcioniše sistem sporta u kako u Srbiji tako i u ostalim državama i steći određene kompetencije za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu sportskih događaja, sportskih objekata i sportskih organizacija.

* Realizacija izbornih predmeta zavisi od broja kandidata

Da li Vam je potrebna pomoć?

close
send